این وبلاگ را با دقت بخوان تا با مطالب جدید آشنا شوید

مرد صابونی بصره

امام عصر(عج)

شخص عطّاری از اهل بصره می‌گوید: روزی در مغازة عطّاریم نشسته بودم که دو نفر برای خریدن سدر و کافور به دکّان من وارد شدند. وقتی به طرز صحبت کردن و چهره‌هایشان دقّت کردم، متوجّه شدم که اهل بصره و بلکه از مردم معمولی نیستند به همین جهت از شهر و دیارشان پرسیدم، ولی جوابی ندادند.

من اصرار می‌کردم، ولی جوابی نمی‌دادند.

به هر حال من التماس نمودم، تا آنکه آنها را به رسول مختار (ص) و آل اطهار آن حضرت قسم دادم.

مطلب که به این جا رسید، اظهار کردند: ما از ملازمان درگاه حضرت حجّت(عج) هستیم.

یکی از جمع ما که در خدمت مولایمان بود، وفات کرده است، لذا حضرت ما را مأمور فرموده‌اند که سدر و کافورش را از تو بخریم.

همین که این مطلب را شنیدم، دامان ایشان را رها نکردم و تضرّع و اصرار زیادی نمودم که مرا هم با خود ببرید.

گفتند: این کار بسته به اجازة آن بزرگوار است و چون اجازه نفرموده‌اند، جرئت این جسارت را نداریم.

گفتم: مرا به محضر حضرتش برسانید، بعد همان جا، طلب رخصت کنید اگر اجازه فرمودند، شرفیاب می‌شوم وگرنه از همان جا برمی‌گردم و در این صورت، همین که درخواست مرا اجابت کرده‌اید خدای تعالی به شما اجر و پاداش خواهد داد، ولی باز هم امتناع کردند.

بالاخره وقتی تضرّع و اصرار را از حد گذراندم، به حال من ترحّم نموده و منّت گذاشتند و قبول کردند.

من هم با عجله تمام سدر و کافور را تحویل دادم و دکّان را بستم و با ایشان به راه افتادم، تا آنکه به ساحل دریا رسیدیم.

آنها بدون این که لازم باشد به کشتی سوار شوند، بر روی آب راه افتادند، ولی من ایستادم.

متوجّه من شدند و گفتند: نترس، خدا را به حقّ حضرت حجّت(عج) قسم بده که تو را حفظ کند.

بسم اللّه بگو و روانه شو.

این جمله را که شنیدم، خدای متعال را به حقّ حضرت حجّت ـ ارواحنا فداه ـ قسم دادم و بر روی آب مانند زمین خشک به دنبالشان به راه افتادم تا آن که به وسط دریا رسیدیم.

ناگاه ابرها به هم پیوستند و باران شروع به باریدن کرد.

اتّفاقاً من در وقت خروج از بصره، صابونی پخته و آن را برای خشک شدن در آفتاب، بر پشت بام گذاشته بودم. وقتی باران را دیدم، به یاد صابون‌ها افتادم و خاطرم پریشان شد.

به محض این خطور ذهنی، پاهایم در آب فرو رفت، لذا مجبور به شنا کردن شدم تا خود را از غرق شدن، حفظ کنم، ولی با همه این احوال از همراهان دور می‌ماندم.

 
امام زمان

آنها وقتی متوجّه من شدند و مرا به آن حالت دیدند، برگشتند و دست مرا گرفتند و از آب بیرون کشیدند و گفتند: از آن خطور ذهنی که به فکرت رسید، توبه کن و مجدّداً خدای تعالی را به حضرت حجّت(عج) قسم بده.

من هم توبه کردم و دوباره خدا را به حقّ حضرت حجّت(عج) قسم دادم و بر روی آب راهی شدم.

بالاخره به ساحل دریا رسیدیم و از آنجا هم به طرف مقصد، مسیر را ادامه دادیم.

مقداری که رفتیم در دامنه بیابان، چادری به چشم می‌خورد که نور آن، فضا را روشن نموده بود.

همراهان گفتند: تمام مقصود، در این خیمه است و با آنها تا نزدیک چادر رفتم و همان جا توقّف کردیم.

یک نفر از ایشان برای اجازه گرفتن وارد شد و درباره آوردن من با حضرت صحبت کرد، به طوری که سخن مولایم را شنیدم، ولی ایشان را چون داخل چادر بودند، نمی‌دیدم. حضرت فرمودند: «او را به جای خود برگردانید؛ زیرا او مردی است صابونی».

این جمله حضرت، اشاره به خطور ذهنی من در مورد صابون بود، یعنی هنوز دل را از وابستگی‌های دنیوی خالی نکرده است تا محبّت محبوب واقعی را در آن جای دهد و شایستگی همنشینی با دوستان خدا را ندارد.

این سخن را که شنیدم و آن را بر طبق برهان عقلی و شرعی دیدم، دندان این طمع را کنده و چشم از این آرزو پوشیدم و دانستم تا زمانی که آینه دل، به تیرگی‌های دنیوی آلوده است، چهره محبوب در آن منعکس نمی‌شود و صورتی مطلوب، در آن دیده نخواهد شد چه رسد به این که در خدمت و ملازمت آن حضرت باشد.1

 

منبع: ماهنامه موعود شماره 103

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:17  توسط یگانه  | 

مرد صابونی بصره

امام عصر(عج)

شخص عطّاری از اهل بصره می‌گوید: روزی در مغازة عطّاریم نشسته بودم که دو نفر برای خریدن سدر و کافور به دکّان من وارد شدند. وقتی به طرز صحبت کردن و چهره‌هایشان دقّت کردم، متوجّه شدم که اهل بصره و بلکه از مردم معمولی نیستند به همین جهت از شهر و دیارشان پرسیدم، ولی جوابی ندادند.

من اصرار می‌کردم، ولی جوابی نمی‌دادند.

به هر حال من التماس نمودم، تا آنکه آنها را به رسول مختار (ص) و آل اطهار آن حضرت قسم دادم.

مطلب که به این جا رسید، اظهار کردند: ما از ملازمان درگاه حضرت حجّت(عج) هستیم.

یکی از جمع ما که در خدمت مولایمان بود، وفات کرده است، لذا حضرت ما را مأمور فرموده‌اند که سدر و کافورش را از تو بخریم.

همین که این مطلب را شنیدم، دامان ایشان را رها نکردم و تضرّع و اصرار زیادی نمودم که مرا هم با خود ببرید.

گفتند: این کار بسته به اجازة آن بزرگوار است و چون اجازه نفرموده‌اند، جرئت این جسارت را نداریم.

گفتم: مرا به محضر حضرتش برسانید، بعد همان جا، طلب رخصت کنید اگر اجازه فرمودند، شرفیاب می‌شوم وگرنه از همان جا برمی‌گردم و در این صورت، همین که درخواست مرا اجابت کرده‌اید خدای تعالی به شما اجر و پاداش خواهد داد، ولی باز هم امتناع کردند.

بالاخره وقتی تضرّع و اصرار را از حد گذراندم، به حال من ترحّم نموده و منّت گذاشتند و قبول کردند.

من هم با عجله تمام سدر و کافور را تحویل دادم و دکّان را بستم و با ایشان به راه افتادم، تا آنکه به ساحل دریا رسیدیم.

آنها بدون این که لازم باشد به کشتی سوار شوند، بر روی آب راه افتادند، ولی من ایستادم.

متوجّه من شدند و گفتند: نترس، خدا را به حقّ حضرت حجّت(عج) قسم بده که تو را حفظ کند.

بسم اللّه بگو و روانه شو.

این جمله را که شنیدم، خدای متعال را به حقّ حضرت حجّت ـ ارواحنا فداه ـ قسم دادم و بر روی آب مانند زمین خشک به دنبالشان به راه افتادم تا آن که به وسط دریا رسیدیم.

ناگاه ابرها به هم پیوستند و باران شروع به باریدن کرد.

اتّفاقاً من در وقت خروج از بصره، صابونی پخته و آن را برای خشک شدن در آفتاب، بر پشت بام گذاشته بودم. وقتی باران را دیدم، به یاد صابون‌ها افتادم و خاطرم پریشان شد.

به محض این خطور ذهنی، پاهایم در آب فرو رفت، لذا مجبور به شنا کردن شدم تا خود را از غرق شدن، حفظ کنم، ولی با همه این احوال از همراهان دور می‌ماندم.

 
امام زمان

آنها وقتی متوجّه من شدند و مرا به آن حالت دیدند، برگشتند و دست مرا گرفتند و از آب بیرون کشیدند و گفتند: از آن خطور ذهنی که به فکرت رسید، توبه کن و مجدّداً خدای تعالی را به حضرت حجّت(عج) قسم بده.

من هم توبه کردم و دوباره خدا را به حقّ حضرت حجّت(عج) قسم دادم و بر روی آب راهی شدم.

بالاخره به ساحل دریا رسیدیم و از آنجا هم به طرف مقصد، مسیر را ادامه دادیم.

مقداری که رفتیم در دامنه بیابان، چادری به چشم می‌خورد که نور آن، فضا را روشن نموده بود.

همراهان گفتند: تمام مقصود، در این خیمه است و با آنها تا نزدیک چادر رفتم و همان جا توقّف کردیم.

یک نفر از ایشان برای اجازه گرفتن وارد شد و درباره آوردن من با حضرت صحبت کرد، به طوری که سخن مولایم را شنیدم، ولی ایشان را چون داخل چادر بودند، نمی‌دیدم. حضرت فرمودند: «او را به جای خود برگردانید؛ زیرا او مردی است صابونی».

این جمله حضرت، اشاره به خطور ذهنی من در مورد صابون بود، یعنی هنوز دل را از وابستگی‌های دنیوی خالی نکرده است تا محبّت محبوب واقعی را در آن جای دهد و شایستگی همنشینی با دوستان خدا را ندارد.

این سخن را که شنیدم و آن را بر طبق برهان عقلی و شرعی دیدم، دندان این طمع را کنده و چشم از این آرزو پوشیدم و دانستم تا زمانی که آینه دل، به تیرگی‌های دنیوی آلوده است، چهره محبوب در آن منعکس نمی‌شود و صورتی مطلوب، در آن دیده نخواهد شد چه رسد به این که در خدمت و ملازمت آن حضرت باشد.1

 

منبع: ماهنامه موعود شماره 103

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:17  توسط یگانه  | 

مرد صابونی بصره

امام عصر(عج)

شخص عطّاری از اهل بصره می‌گوید: روزی در مغازة عطّاریم نشسته بودم که دو نفر برای خریدن سدر و کافور به دکّان من وارد شدند. وقتی به طرز صحبت کردن و چهره‌هایشان دقّت کردم، متوجّه شدم که اهل بصره و بلکه از مردم معمولی نیستند به همین جهت از شهر و دیارشان پرسیدم، ولی جوابی ندادند.

من اصرار می‌کردم، ولی جوابی نمی‌دادند.

به هر حال من التماس نمودم، تا آنکه آنها را به رسول مختار (ص) و آل اطهار آن حضرت قسم دادم.

مطلب که به این جا رسید، اظهار کردند: ما از ملازمان درگاه حضرت حجّت(عج) هستیم.

یکی از جمع ما که در خدمت مولایمان بود، وفات کرده است، لذا حضرت ما را مأمور فرموده‌اند که سدر و کافورش را از تو بخریم.

همین که این مطلب را شنیدم، دامان ایشان را رها نکردم و تضرّع و اصرار زیادی نمودم که مرا هم با خود ببرید.

گفتند: این کار بسته به اجازة آن بزرگوار است و چون اجازه نفرموده‌اند، جرئت این جسارت را نداریم.

گفتم: مرا به محضر حضرتش برسانید، بعد همان جا، طلب رخصت کنید اگر اجازه فرمودند، شرفیاب می‌شوم وگرنه از همان جا برمی‌گردم و در این صورت، همین که درخواست مرا اجابت کرده‌اید خدای تعالی به شما اجر و پاداش خواهد داد، ولی باز هم امتناع کردند.

بالاخره وقتی تضرّع و اصرار را از حد گذراندم، به حال من ترحّم نموده و منّت گذاشتند و قبول کردند.

من هم با عجله تمام سدر و کافور را تحویل دادم و دکّان را بستم و با ایشان به راه افتادم، تا آنکه به ساحل دریا رسیدیم.

آنها بدون این که لازم باشد به کشتی سوار شوند، بر روی آب راه افتادند، ولی من ایستادم.

متوجّه من شدند و گفتند: نترس، خدا را به حقّ حضرت حجّت(عج) قسم بده که تو را حفظ کند.

بسم اللّه بگو و روانه شو.

این جمله را که شنیدم، خدای متعال را به حقّ حضرت حجّت ـ ارواحنا فداه ـ قسم دادم و بر روی آب مانند زمین خشک به دنبالشان به راه افتادم تا آن که به وسط دریا رسیدیم.

ناگاه ابرها به هم پیوستند و باران شروع به باریدن کرد.

اتّفاقاً من در وقت خروج از بصره، صابونی پخته و آن را برای خشک شدن در آفتاب، بر پشت بام گذاشته بودم. وقتی باران را دیدم، به یاد صابون‌ها افتادم و خاطرم پریشان شد.

به محض این خطور ذهنی، پاهایم در آب فرو رفت، لذا مجبور به شنا کردن شدم تا خود را از غرق شدن، حفظ کنم، ولی با همه این احوال از همراهان دور می‌ماندم.

 
امام زمان

آنها وقتی متوجّه من شدند و مرا به آن حالت دیدند، برگشتند و دست مرا گرفتند و از آب بیرون کشیدند و گفتند: از آن خطور ذهنی که به فکرت رسید، توبه کن و مجدّداً خدای تعالی را به حضرت حجّت(عج) قسم بده.

من هم توبه کردم و دوباره خدا را به حقّ حضرت حجّت(عج) قسم دادم و بر روی آب راهی شدم.

بالاخره به ساحل دریا رسیدیم و از آنجا هم به طرف مقصد، مسیر را ادامه دادیم.

مقداری که رفتیم در دامنه بیابان، چادری به چشم می‌خورد که نور آن، فضا را روشن نموده بود.

همراهان گفتند: تمام مقصود، در این خیمه است و با آنها تا نزدیک چادر رفتم و همان جا توقّف کردیم.

یک نفر از ایشان برای اجازه گرفتن وارد شد و درباره آوردن من با حضرت صحبت کرد، به طوری که سخن مولایم را شنیدم، ولی ایشان را چون داخل چادر بودند، نمی‌دیدم. حضرت فرمودند: «او را به جای خود برگردانید؛ زیرا او مردی است صابونی».

این جمله حضرت، اشاره به خطور ذهنی من در مورد صابون بود، یعنی هنوز دل را از وابستگی‌های دنیوی خالی نکرده است تا محبّت محبوب واقعی را در آن جای دهد و شایستگی همنشینی با دوستان خدا را ندارد.

این سخن را که شنیدم و آن را بر طبق برهان عقلی و شرعی دیدم، دندان این طمع را کنده و چشم از این آرزو پوشیدم و دانستم تا زمانی که آینه دل، به تیرگی‌های دنیوی آلوده است، چهره محبوب در آن منعکس نمی‌شود و صورتی مطلوب، در آن دیده نخواهد شد چه رسد به این که در خدمت و ملازمت آن حضرت باشد.1

 

منبع: ماهنامه موعود شماره 103

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:17  توسط یگانه  | 

 

روزی بهلول از مسجد «ابوحنیفه» می‌گذشت، دید خطیب مردم را موعظه می‌کند. ایستاد و به سخنانش گوش داد. او می‌گفت: جعفربن محمد عقیده دارد که کارها با اختیار از بندگان، در صورتی که آنچه از بندگان انجام می‌دهند خواست خداست و انسان از خود اختیاری ندارد. دیگر این که در روز قیامت شیطان در آتش می‌سوزد و حال آن که شیطان از آتش آفریده شده است و آتش هم جنس خود را عذاب نمی‌کند.

بهلول و طبیب

دیگر این که خداوند موجود است؛ ولی نمی‌شود او را دید، در صورتی که این دروغ است و هر موجودی دیدنی است.

آنگاه بهلول کلوخی از زمین برداشت و سر خطیب را هدف گرفت و آن را شکست و خون جاری شد، سپس فرار کرد. خطیب نزد خلیفه آمد و از بهلول شکایت کرد.

خلیفه دستور داد بهلول را بیاورند و چون بهلول حاضر شد به او گفت: چرا چنین کردی؟

بهلول گفت: علت را از خود وی سوال کنید. او می‌گوید: بندگان اختیاری ندارند و همه کارها به دست خداست. اگر اعتقاد او چنین است پس سر او را خداوند شکسته و من تقصیری ندارم.

او می‌گوید: جنس از هم جنس خود متاثر نمی‌شود و عذاب نمی‌بیند وقتی انسان از خاک است چرا باید از همجنس خود متاثر و ناراحت شود؟

او معتقد است که هر موجودی باید دیده شود. خلیفه از وی سوال کند که آیا این درد که او از این زخم احساس می‌کند دیده می‌شود؟! این را گفت و از نزد خلیفه رفت.


منبع: بهلول عاقل

تنظیم: هدهدی، گروه دین و اندیشه تبیان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:13  توسط یگانه  | 

 

اندر احوال آدمهای ثعلبه نشان!

بابا اینها را آخوندها از خودشون درآورده‌اند!

امکان ندارد شما این جمله را از دهان لااقل یک نفر نشنیده ‌باشید. توی تاکسی یا اتوبوس و یا خدای ناکرده توی مهمانی‌ها و در جمع فامیلها و دوستان.

نه این که لامذهب باشد، نه، خیر سرش آقا خدا و پیغمبر را قبول دارد اما به بعضی چیزها که می رسد می‌زند زیرش. البته اگر خوب نگاه کنی می‌بینی دقیقا آن جاهایی که به نفعش نیست یا موافق میلش نیست کار به اینجا می‌کشد.

و بی‌چاره آخوندها!

خُب آدم خوب و بد تو هر لباسی هست اما این که دلیل نمی‌شود. چیزی که حساب و کتاب دارد و از روی دلیل و مدرک و منطق به دست آمده، چون فلانی گفته بد نمی‌شود.

البته تا بوده همین بوده‌ها ! این نقل امروز و دیروز نیست. خاصیت این خاکه و از وقتی که حضرت آدم علیه السلام، آن مرد بزرگ که اولین معلم جهان بود و به فرشته‌ها چیز یاد می‌داد، پای مبارکشو گذاشت اینجا و ذریه‌اش پراکنده شدند این نفسانیتها و انکار و استنکافها بوده است.

یکی می‌بینی زورش می‌آید خمس و زکات بدهد، می‌گوید این کیسه را آخوندها دوخته‌اند تا از آن نان بخورند!. آن یکی می‌خواهد و لنگ و باز بگردد و ارتباط داشته باشد، می‌گوید این کار بد است یا مثل آخوندها...

بیچاره آخوندها!

یکی از همین آخوندهای محترم، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بود که ایشان، فدایشان شوم هم، از دست آدمهای اینطوری در زحمت بودند.

باور کنید!

در آن زمان یکی بود که اسمش خودش ثعلبه و اسم پدرش هم حاطب بود که به رسم عربها نام و نام خانوادگی‌اش می‌شود ثلبة بن حاطب.

این جناب آقای ثعلبه آدم نداری بود که چند وقتی بود چسبیده بود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که "تو رو خدا یه دعایی بکن وضع ما خوب بشه" پیامبر هم می‌گفت آخه "چیز کمی که بتونی حقش را ادا کنی بهتر از زیادی هستش که توش بمونی" قَلیلٌ تُوَدى شُكرَه خَیرٌ مِن كَثیرٍ لا تُطیقُه.

اما ثعلبه ول کن ماجرا نبود و مرتب به مسجد پیامبر می‌رفت و اسرار می‌کرد، که بالاخره پیامبر دست به دعا شد و از خدا فرج کارش را خواست.

چیری نگذشت که ورق برگشت و حالا به گفته بعضیها یکی از پولدارهای فامیلشان مرد و اموالش به او رسید یا نه گوسفندی خرید و برایش برکت کرد که جناب ثعلبه شد یک گله دار بزرگ که طویله‌های مدینه او و گوسفندهایش را جواب کردند و او مجبور شد که برود بیرون شهر و آنجا یک دامداری به صنعت همان روز راه بیندازد.

ثعلبه کارش بجایی رسیده بود که اصلا به شهر نمی‌آمد تا چه رسد به نماز جمعه.

گذشت و گذشت تا وقت جمع‌آوری زکات شد و پیامبر یکی از نیروهای خود را برای گرفتن زکات به دامپروری ثعلبه فرستاد اما ثعلبه نه تنها چیزی نپرداخت بلکه یک مَتَلَک گُنده هم انداخت که "پس فرق ما کفار چیه؟"

می دانید چرا می‌گویم این متلک خیلی سنگین بود؟ آخر او نه تنها به وظیفه‌ی شرعی‌اش عمل نکرد بلکه از اصل منکرش هم شد. معنای حرف او این بود که کفار هستند که باید جزیه یا همان مالیات مخصوص را بدهند و اگر قرار باشد ما هم زکات بدهیم پس فرق ما با آنها چیست؟ ما مسلمان شده‌ایم که دیگر مالیات ندهیم!!

ثعلبه گویا آن روزهای سختش را فراموش کرده بود و آن حرفهایی که به پیامبر می‌زد را.

او وقتی پیامبر خیلی محترمانه تذکرش داد که تو ظرفیتش را نداری و نمی‌توانی حقش را ادا کنی و بیا به من که پیامبر خدایم تاسی کن و ساده زیست باش؛ قسم خورد و گفت: به خدایی که تو را به پیامبری فرستاده سوگند که اگر مال و منالی به من بدهد تمام حقش را ادا می‌کنم.

شاید هم فرق مسلمان و کافر و زکات و جزیه و اینها را نمی‌فمید!

شاید هم گوسفندها زیر دندانش مزه کرده بودند! شاید!

هر چه بود، حال قاصد پیامبر را گرفت و روانه شهر کرد.

پیامبر وقتی این اوضاع و آن حرفها را شنید، فرمود: "یا وَیْحَ ثعلبه" و این یعنی وای بر ثعلبه.

پیامبر که این آه را کشید، خداوند جبرئیل علیه السلام را با آیه‌های 75 تا 78 سوره توبه فرستاد تا جواب ثعلبه را بدهد.

اگر هم اکنون قرآن را باز کنی جواب خدا را خواهی خواند که :

 

وَ مِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِینَ 

بعضی از آنها با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خود مالی نصیبمان کند، زکات می دهیم و در زمره صالحان در می آییم.

فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَ تَوَلَّواْ وَّ هُم مُّعْرِضُونَ 

اما وقتی خدا از فضل خود مالی نصیبشان کرد ، بخل ورزیدند و به اعراض بازگشتند

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِی قُلُوبِهِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَ عَدُوهُ وَ بِمَا كَانُواْ یَكْذِبُونَ 

در نتیجه، به سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردند و دروغ مى‏گفتند، در دلهایشان- تا روزى كه او را دیدار مى‏كنند- پیامدهاى نفاق را باقى گذارد.

أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ 

آیا ندانسته‏اند كه خدا راز آنان و نجواى ایشان را مى‏داند و خدا داناى رازهاى نهانى است؟

 

البته این را هم بگویم که ماها و دور و بریهایمان با ثعلبه و امثالهم خیلی فرق داریم. ما هرچه باشد شیعه هستیم و محبت اهل بیت در دلمان نهادینه شده است. اما خوب باید مواظب باشیم که دچار نشویم. چون شیطان رجیم که بی‌کار نیست.

من روی صحبتم با خودمان است. خودمان حواسمان باشد که گرفتار نشویم. دیگران حسابشان بماند با کرام الکاتبین. ما چرا گناه آنان را بشوییم؟

نوشته‌ی: حسین عسگری – گروه دین و اندیشه تبیان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:24  توسط یگانه  | 

روزنامه آرمان نوشت:

مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران پنجشنبه توانستند با فرزندان خود دیدار کنند. این دیدار در محل اقامت سه مادر آمریکایی در هتل استقلال تهران برگزار شد.

مادران آمریکایی

سفیر سوئیس در تهران از ساعت هشت صبح در محل اقامت سه مادر آمریکایی حاضر شد تا شاهد دیدار آنها با فرزندان خود باشد.

وی یک روز قبل ازآن نیز با حضور در فرودگاه امام‌خمینی(ره) از این سه مادر آمریکایی استقبال کرده بود.

به گفته عصر ایران ساعت 9 صبح پنجشنبه سه تبعه آمریکایی که 9 ماه پیش به اتهام ورود غیرمجاز به ایران بازداشت شده بودند به وسیله یک دستگاه ون سفید رنگ از طریق تونل زیرگذر هتل استقلال به این محل منتقل شدند.

دیدار سه تبعه آمریکایی با مادران خود از صبح پنجشنبه تا حدود ساعت 14 ادامه یافت. آنها در هتل ، با انواع میوه‌ها و نوشابه‌ها پذیرایی شدند و ناهار را باهم خوردند.

براساس هماهنگی‌های از پیش انجام شده، در ابتدا تنها خبرنگاران شبکه‌های برون مرزی صداوسیما یعنی پرس تی وی و العالم به اتاق محل دیدار سه مادرآمریکایی با فرزندان خود رفتند تا بتوانند لحظه دیدار را ثبت کنند. شبکه پرس تی وی همچنین برای پخش مستقیم و سریع تصاویر و اخبار دیدار سه مادر آمریکایی با فرزندان خود ، دستگاه پخش مستقیم ماهواره ای را در محوطه حیاط هتل استقلال مستقر کرده بود. پس از شبکه‌های پرس‌تی‌وی و العالم، در گام بعدی به رسانه‌های آمریکایی از جمله ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس و ان‌بی‌سی اجازه داده شد تا به محل دیدار بروند.

مصلحی با اشاره به ایرانیانی که پس از ربوده شدن بی‌گناه در آمریكا زندانی هستند ابراز امیدواری کرد که این افراد نیز بتوانند با خانواده‎های خود دیدار كنند

 در برنامه پنجشنبه هیچ یک از رسانه‌های داخلی حضور نداشتند و رسانه‌های خارجی نیز به طور غیررسمی از موضوع مطلع شده بودند. پس از دیدار سه مادر آمریکایی با فرزندان خود، آنها کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و در این هنگام تمامی رسانه‌های خارجی برای پوشش این نشست حاضر شدند.

مادران آمریکایی

مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران چهارشنبه  وارد تهران شده بودند. پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز بار دیگر اتهام این سه آمریکایی بازداشت شده در تهران را جاسوسی اعلام کرد و یادآور شد که این افراد به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‎اند.وزیر اطلاعات با این حال افزود، با این افراد بر اساس رافت اسلامی و بر اساس موازین بشر دوستانه برخورد شده است.

 مصلحی با اشاره به ایرانیانی که پس از ربوده شدن بی‌گناه در آمریكا زندانی هستند ابراز امیدواری کرد که این افراد نیز بتوانند با خانواده‎های خود دیدار كنند. مسعود شفیعی وکیل این سه کوهنورد آمریکایی  نیزمی‌گوید که “ سارا شرود “ 31 ساله از بیماری خاصی رنج می‌برد که باید هر دو ماه یک بار از سوی متخصص مورد معاینه قرار گیرد .

وی می‌افزاید که مادر این متهم زندانی به دلیل این بیماری سارا بسیار نگران است .در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا ضمن ابراز خرسندی از ارائه ویزا توسط ایران به مادران سه آمریكایی بازداشت شده در ایران تصریح كرد كه این اقدام ایران بسیار مثبت بوده است. سه تبعه آمریکا یعنی شاین باور (27 ساله )، سارا شرود (31‌ساله) وجوش فتال (27 ساله)  9 ماه پیش در مرزهای غربی ایران بازداشت شدند.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:21  توسط یگانه  | 

 

آموزش کلاهک آباژور

آباژورها آخرین وسیله برای تکمیل آرایه‌های داخلی و دکور منزل هستند و زیبایی اتاق‌ها را دو چندان می‌کنند.

 

ساخت آباژور در گذشته کاری بسیار سخت و دشوار بود، به این دلیل که آباژورها مدل‌های پیچیده‌ای داشتند، اما در حال حاضر مدل‌های ساده رواج بیش‌تری دارند و مورد استفاده همگان قرار می‌گیرند.

تولید کلاهک آباژور نیز اکنون سریع انجام می‌شود و به آسانی می‌توان در امر ساخت و تولید آن به استادی رسید. در واقع، رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب که بیان‌گر کار حرفه‌ای باشد، در مدت زمان کمی میسر خواهد شد. به وسیله ی تزیینات اضافه‌‌ای که می‌توان بر روی آباژورها انجام داد، زیبایی ظاهری و اثرگذاری آن‌ها را نیز می‌توان افزایش داد. این کار را با هماهنگ کردن آباژور و رنگ‌آمیزی اتاق، یا حتی به وسیله ی استفاده از پارچه‌های پرده، روتختی و روبالشی‌های اتاق‌خواب می‌شود به راحتی انجام داد.

 ساده‌ترین طراحی را می‌توان چنین در نظر گرفت که از رنگ‌های متضاد و از وسائل تزیینی مختلف در ساخت آباژور بهره جست. در صورتی که بخواهید لوازم و مبلمان خانه را به روز کنید، ساختن یک نمونه ی تازه از آباژور یا تعویض روکش کلاهک آن با پارچه ی جدید، بلافاصله هماهنگی لازم را در منزل‌تان به وجود می‌آورد.

 

انتخاب و درست کردن کلاهک برای آباژور یا لوستر پارچه‌ای، به میزان نوری که احتیاج دارید بستگی کامل دارد. به همان اندازه که مدل و نوع آباژورها اهمیت دارد، نوردهی آن نیز مهم است و باید مطابق با نیاز، به‌خوبی مراعات شود. اگر می‌خواهید اتاق پرنور و روشنی داشته باشید، از پراکندگی نور از زیر پارچه آباژور اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که نور متناسبی را به بیرون منتقل می‌کند. بعضی پارچه‌ها رنگ را به صورت مهیجی به بیرون انتقال می‌دهد و بعضی پارچه‌ها هم نور را اصلاً عبور نمی‌دهند. در برخی از اتاق‌ها به نور کمی نیاز است و در برخی فضاها نور بیش‌تر با وسایل اتاق هماهنگی خواهد داشت؛ بنابراین، اندازه ی نوردهی آباژور یا لوستر پارچه‌ای را متناسب با سلیقه و میل خود تنظیم نمایید.

 

توضیحات کاربردی برای ساخت آباژور:

تهیه ی آباژور بسیار ساده است ولی احتیاج به دقت و تمرکز زیادی دارد. هنگامی که شیوه‌های ساخت آن به درستی برای تهیه‌کننده جا بیفتد، از عهده ی ساخت و دوخت انواع  گوناگون آن برخواهد آمد. در روش مذکور در این صفحات، برای تهیه آباژور از پارچه استفاده شده است، ولی می‌توان از کاغذ رنگی یا کاغذ دیواری نیز در این زمینه بهره گرفت.

 

لایه داخلی آباژور با مقوای ضخیم (که بهتر است از جنس گلاسه باشد) پوشانده می‌شود تا کلاهک آباژور به‌خوبی شکل بگیرد و صاف بایستد. لازم است به وسیله خط‌کش و مداد روی این مقوا خطوط عمودی هم ‌اندازه‌ای ایجاد کنید تا آباژور حالت پلیسه به خود بگیرد. بنابراین، پس از این‌که مقوا را به ابعاد مورد نیاز بریدید، روی عرض مقوا خطوطی عمودی و موازی به فاصله 2 سانتی متر بکشید و بعد به کمک خط کش و پشت یک چاقوی میوه‌خوری، روی خط‌های مدادی شیار ایجاد کنید. پس از متصل کردن مقوا به پارچه، می‌توانید به حالت یک بادبزن، مقوا را تا بزنید و به آن شکل پلیسه‌ای بدهید.

 

مواد مورد نیاز (برای تهیه آباژوری کوچک به ارتفاع 20سانتی‌متر):

 

- مقوای گلاسه نسبتاً ضخیم به ابعاد 20× 120 سانتی‌متر

- لایی چسبان پارچه‌ای دو طرفه، به مقدار 25× 120 سانتی‌متر

- پارچه به اندازه 30× 120 سانتی‌متر

- حلقه فلزی به قطر 30 سانتی‌متر

- قاب فلزی مخصوص کلاهک آباژور کوچک

- نوار اریب با رنگ همسان یا متضاد پارچه

- چسب مانع مخصوص پارچه

- دستگاه سوراخ کن (پانچ) کاغذ

 

مواد مورد نیاز (برای تهیه آباژوری بزرگ به ارتفاع 25سانتی‌متر):

 

- مقوای گلاسه نسبتاً ضخیم به ابعاد 25× 150 سانتی‌متر

- لایی چسبان پارچه‌ای دو طرفه، به مقدار 30× 150 سانتی‌متر

- پارچه به اندازه 35× 150 سانتی‌متر

- حلقه‌ فلزی به قطر 35 سانتی‌متر

- قاب فلزی مخصوص کلاهک آباژور بزرگ

- نوار اریب با رنگ همسان یا متضاد پارچه

- چسب مایع مخصوص پارچه

- دستگاه سوراخ‌کن (پانچ) کاغذ

 

مراحل ساخت:

1- پارچه را از طرف پشت برروی یک سطح صاف و مناسب (مانند میز اتو) پهن کنید. روی اصلی پارچه باید به سمت پایین باشد. پارچه را با حرارت ملایم اتو بکشید.

 

2- لایی چسبان را روی پارچه قرار داده، سپس مقوایی را که قبلاً روی آن شیار و خط انداخته‌اید، روی لایی چسبان بگذارید.

 

3- به کمک اتوی داغ، پارچه، لایی و مقوا را به یکدیگر متصل کنید. این نکته بسیار مهم است که ابتدا از وسط به پایین اتو کرده، سپس به طرف بالا اتو بزنید.

 

4- مقدار اضافی پارچه و لایی چسبان را بر حسب اندازه مقوایی که روی آن‌ها قرار گرفته، قیچی کنید. برای آن‌که کارتان راحت‌تر باشد، پارچه و مقوا را لوله نمایید.

 

5- دوباره با دقت بیش‌تری از طرف روی نقش‌دار پارچه، آن را به طرف پایین و بعد به بالا اتو کنید. حرارت اتو باید زیاد باشد تا هر سه لایه خوب به یکدیگر بچسبند.

 

6- تا زمانی که پارچه هنوز داغ است، آن را لوله کنید. با این کار، مرحله دوختن نوار اریب آسان‌تر می‌شود. دقت کنید از سوزن چرخی که تحمل دوخت پارچه کلفت را دارد، استفاده نمایید.

 

7- نوار اریب را روی لبه پارچه از بالا به پایین چرخ کنید. مراقب باشید تمام لایه‌ها به طور مرتب در میان نوار قرار گیرند و هیچ بخشی خارج از نوار نماند.

 

8- مقوای متصل به پارچه را از روی شیارهایی که پیش‌تر به فاصله 2 سانتی‌متر ایجاد کرده بودید تا زده، به شکل پلیسه در آورید.

 

9- از طرف بالای پارچه، وسط پلیسه‌ها را با فاصله 2سانتی‌متر از یکدیگر علامت بزنید، سپس به وسیله ی دستگاه سوراخ کن، با دقت روی نقاط سوراخ ایجاد کنید.

 

10- با دقت زیاد و به وسیله ی قیچی یا کاتر مابین سوراخ‌ها یکی در میان شکاف ایجاد کنید. توجه داشته باشید که شکاف روی فرو رفتگی‌های پلیسه‌ باشد، نه روی برجستگی‌ها.

 

11- اگر وسط تمام پلیسه‌ها را سوراخ کرده باشید، هنگام ایجاد شکاف باید از یک طرف پارچه شروع کرده، بین سوراخ 2و 3، سپس بین سوراخ 4 و 5 و الی آخر شکاف بدهید.

 

12- دو سر عرضی پارچه، یعنی اولین و آخرین پلیسه را از سمت داخل به وسیله چسب مایع یا ذوب شونده به یکدیگر بچسبانید تا کلاهک به حالت گرد در آید.

 

13- برای این‌که مطمئن شوید دو طرف پارچه کاملاً به هم می‌چسبد، جسمی سنگین را برای مدتی روی آن قرار دهید تا کامل به هم وصل شوند. بعداً دوباره پلیسه‌ها را با دست مرتب کنید.

 

14- نوار اریب با رنگ مورد نظرتان را با نخ و سوزن دور حلقه ی‌ فلزی بدوزید. دقت کنید به طرف داخل پس‌دوزی کنید تا دوخت از سمت بیرون پیدا نباشد.

 

15- کلاهک آماده را به صورت ذهنی به سه قسمت کرده، بعد حلقه نوار‌دوزی شده را داخل پارچه قرار دهید و آن از لابه لای شکاف‌ها رد کنید.

 

16- اکنون کلاهک‌ آباژور آماده است و می‌توانید آن را روی قاب فلزی و پایه حاضری نصب کنید. در صورت تمایل، ممکن است هر نوع تزیینی مانند روبان یا دکمه زینتی را به آن اضافه نمایید.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:15  توسط یگانه  | 

قابل توجه علاقمندان به خياطي

پرده دوزي

والان جايگزين پرده با طرح منحني پايين آن، به پنجره‏نمايي چشمگير و حالتي خاص مي‏بخشد. اين والان‏ها با دو گوشواره در دو طرف کامل مي‏شوند و حاشيه‏هاي بيروني پنجره را مي‏پوشانند. معمولا اين مدل والان‏ها روي پرده‏هاي غلتکي يا پرده کرکره قرار مي گيرند و براي پوشاندن قسمت بالاي اين نوع پرده‏ها مناسب‏اند. به طور کلي بهتر است پنجره‏هايي که شکل و منظره خيلي جالبي ندارند با والان کوتاه پوشانده شوند، زيرا نسبت به ساير نمونه‏ها، در از بين بردن نماي نامناسب پنجره‏ها يا پرده‏هاي خيلي ساده، کاربرد خيلي خوبي دارند. در ضمن، اين نوع والان‏ها بسيار چشم‏نوازند و زيبايي مطبوعي به اتاق مي‏دهند.

                                                                    توضيحات اوليه:

پرده دوزي

اين طرح بيشتر در پنجره‏هايي که به تنهايي قرار گرفته‏اند ديده مي‏شود که مرکز و وسط آن يک سوم طول پنجره است و هر چه به طرف کناره‏ها مي‏رويم به اين مقدار افزوده مي‏شود و حد نهايت در دو طرف گوشه‏ها به دو سوم طول پنجره مي‏رسد. اگر پنجره‏ها باريک‏ترند منحني والان را نسبت به عرض پنجره، کوچک‏تر در نظر بگيريد، در پي آن اندازه والان را نيز کوچک‏تر کنيد. ممکن است اين والان‏ها چند تايي با طرح‏ هلالي در پايين، پشت سر هم قرار بگيرند، البته بايد در مقياس کوچک درست شوند و اين در صورتي است که پنجره هم پهن باشد. گوشواره‏ها يا کناره‏هاي بلندتر اين مدل مي‏توانند تا پايين پنجره هم امتداد پيدا کنند يا حتي روي زمين قرار گيرند. براي اينکه والان زيبا نشان داده شود، بايد مقدار پارچه حداقل يک و نيم تا دو برابر عرض پنجره در نظر گرفته شود. در قسمت بالاي والان نيز مي‏توان دو مدل را اجرا کرد، يکي اينکه به صورت ساده‏ باشد (مانند تصوير اول)، ديگر آنکه تاجي در بالاي آن پيش‏بيني شود (مثل تصوير دوم). هر چقدر ارتفاع تاج والان بلندتر باشد، بيشتر حاشيه‏دار و زنانه نشان داده خواهد شد.

اين پرده به آستر هم نياز دارد تا شکيل‏تر ديده شود. پارچه‏هاي سبک يا داراي سنگيني متوسط، براي هر دو مورد پرده‏ و آستري مناسب‏اند. والان را 5/2 تا 5/6 سانتي‏متر بيشتر از چوب پرده در نظر بگيريد تا به اين ترتيب چوب يا ميله پرده به طور کامل پوشيده شود.

لوازم مورد نياز:

پارچه‏ نقش دار- پارچه ساده‏ آستري- صابون خياطي و متر- چوب پرده- وسايل مخصوص نصب

مراحل اندازه گيري:

براي محاسبه طول پارچه اصلي و آستري به روش زير عمل مي‏کنيم:

طول پارچه رويي و آستر هر کدام بايد مساوي با بلندترين مقداري باشد که مايليد والان امتداد يابد، به اضافه دو برابر عرض چوب پرده و هم‏چنين دو برابر تاجي که مي‏خواهيد بالاي پرده بيفزاييد، به علاوه 5/2 سانتي‏متر. براساس مجموع اين ارقام، طول هر دو پارچه مشخص مي‏شود و شما مي‏توانيد پارچه‏ها را برش بزنيد. براي محاسبه عرض پارچه‏ها، بايستي طول چوب پرده را به علاوه اندازه پيش‏آمدگي آن نماييد، سپس اين عدد را در مقداري که مي‏‏خواهيد پرده چين بخورد ضرب کنيد. معمولا مقدار چين پرده 2 تا 5/2 برابر طول پنجره انتخاب مي‏شود. بعد از اينکه مقدار دقيق برش عرضي والان مشخص شد، اندازه را بر مقدار عرض پارچه تقسيم کنيد.

پرده دوزي

حال دو يا سه عرض پارچه را کنار هم بگذاريد و کناره‏ها را کوک بزنيد تا عرض پرده به شکل پيوسته در آيد، سپس پارچه را از وسط تا بزنيد (همانند تصوير1). براي برش کوتاه‏ترين قسمت والان به اين صورت عمل مي‏کنيم: قد کوتاه‏ترين قسمت پرده را به اضافه دوبرابر عرض ميله پرده، به اضافه دو برابر ارتفاع تاج، به علاوه 5/2 سانتي‏متر مي‏کنيم. اين مقدار به دست آمده را در مرحله اول قسمت بعدي به کار مي‏بريم.

مراحل برش و دوخت:

1- دررهايي که کوک زده بوديد، چرخ کنيد. کل پارچه را به 3 قسمت تقسيم کرده، علامت گذاري کنيد، سپس پارچه را از طول دولا کنيد. بعد يک سوم پارچه را علامت زده، طبق اندازه‏گيري قبلي، طول کوتاه‏ترين قسمت را مشخص کرده، براي تعيين نقطه‏اي روي خط يک سوم خط راستي رسم نيد. اندازه برگشت را (همان مقداري که از چوب پرده تا ديوار اندازه گرفتيد) در گوشه پارچه، مطابق شکل، تعيين کنيد و باز هم با خطي راست دو نقطه را به يکديگر وصل نماييد.

پرده دوزي

 

 

2- قسمتي را که به صورت تقاطع دو خط مستقيم به دست آورده‏ايد به وسيله  نعلبکي، يا هر وسيله مناسب ديگر، به صورت منحني رسم کنيد و سپس پارچه دولا را ببريد (همانند تصوير2). همين ترتيبات را براي برش پارچه آستري تکرار کنيد

 

 

3- پارچه اصلي و آستري را از طرف روي پارچه‏ها بر هم بگذاريد و با سنجاق به هم متصل کرده، به اندازه 5/1سانتي متر جاي درز بگذاريد و هر دو پارچه را به هم بدوزيد. قسمت بالا را باز نگه داريد و به منظور برگرداندن در آخر کار، به هم وصل نکنيد.

پرده دوزي

 

 

4- دو قسمت دوخته شده را طبق شکل 4 طوري اتو کنيد که درز به سمت آستري اتو بخورد و قسمت منحني‏ها را با قيچي شکاف‏هاي کوچک بدهيد که موقع برگرداندن، فرم منحني هم‏چنان حفظ شود.

 

 

 

5- والان را به طرف روي پارچه برگردانيد و درزها را اتو بخار بکشيد. لبه بالا را 5/1 سانتي متر به طرف زير تا کنيد. باز اتو بزنيد و هر دو پارچه اصلي و آستر را مثل اينکه پارچه است، با هم تا کنيد. از بالا اندازه چوب پرده و تاج پرده را اندازه زده هر کدام را جداگانه، مانند سجاف به فواصل صحيح چرخ کنيد.

پرده دوزي

 6- پرده آماده را از داخل ميله يا چوب پرده عبور دهيد و چوب را به ديوار بکوبيد. دو طرف پرده را از کناره‏ها روي چوب پرده بکشيد و به وسيله قلابي ظريف از زير به ديوار وصل کنيد طوري که تکان نخورد. يا آنکه مي‏توانيد همانند تصوير 6 چوب پرده‏اي قوس‏دار تهيه کنيد. ميزان چين پرده را با دست در تمام سطوح آن پخش کنيد تا در تمام قسمت‏ها به يک اندازه چين داشته باشد و مرتب قرار گيرد.

 

 

ايران آذين

تنظيم براي تبيان: کهتري

 

مقالات مرتبط

چگونه قايق درست کنيم

ساتن ، فاستوني ، کدري

آشنايي با پارچه ها

راه راه هاي زيبا

گل آرائي براي مجالس سوگواري

آشنايي با ابزار و وسايل گل‌آرايي

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط یگانه  | 

 

دامن فون

در این  مقاله قصد داریم دامن فون را آموزش دهیم.این مدل دامن بسیار ساده و زیبا است و برای همه ی اندام ها مناسب است. قد این مدل تا سر زانو یا بلند تا زمین – که جلوه زیبا تردارد - است.

از ویژگی های دامن فون این است که در قسمت کمر کاملا قالب بدن است ولی پنس ندارد و از قسمت خط باسن به پایین کمی گشاد می شود.این مدل دامن با دو روش تهیه می شود.

۱) با استفاده از الگو دامن تنگ

۲) با استفاده از الگو دامن  ترک.

آموزش دامن فون با استفاده از الگو دامن تنگ

– الگو دامن تنگ را مطابق درس های قبل رسم می کنیم، ولی پنس جلو را مساوی کل قد پنس پشت یعنی١٤سانت در نظر می گیریم. به عبارت دیگر،خط ٧ به ٨ الگوی جلو را ١٤ سانت اندازه می زنیم.

با این کار ارتفاع پنس های جلو و عقب یکسان می شود.

-  خط مرکزی پنس (٧به٨) را به پایین امتداد می دهیم.این خط ها روی هر دو الگو رسم کرده سپس از پایین تا نقطه ٨قیچی می کنیم.

– پنس های بالا را می بندیم تا پایین الگو خود به خود اوزمان بخورد. با این کار پنس های الگو از بین می روند و لب دامن هم گشاد می شود. در  زیر قسمت های باز شده پایین الگو اوزمان می دهیم. .

– مانند درس های قبل الگو جلو را یک بار روی دولای بسته پارچه می گذاریم و می بریم.

– الگوی پشت را یک بار روی دولای باز پارچه می گذاریم و می بریم.

– روش دوخت دامن، کمر و زیپ مانند دامن تنگ است.

الگوی دامن

آموزش دامن فون از طریق الگوی ۴ ترک

- ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را تقسیم به عدد ۸ می کنیم.

- خطی صاف در وسط کاغذ کشیده، از نقطه ی ۱ به اندازه ی ۲۰ سانت پایین می آییم تا نقطه ی ۲ به دست آید.

- از نقطه ی ۱ به اندازه ی قد دامن پایین می آییم تا نقطه ی ۳ به دست آید.

- نقاط ۱، ۲ و ۳ را به دو طرف گونیا می کنیم.

- از نقطه ی ۱ به اندازه ی ۸/۱ دور کمر به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط ۴ و ۵ به دست آیند.

- از نقطه ی ۲ به اندازه ی ۸/۱ دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط ۶ و ۷ به دست آیند.

- از نقطه ی ۳ به اندازه ی ۸/۱ دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط ۸ و ۹ به دست آیند.

- نقاط ۴، ۶ و ۸ را به هم وصل می کنیم. نقاط ۵، ۷ و ۹ را هم به هم وصل می کنیم.

- از نقطه ی ۸ به اندازه ی دلخواه (۴ تا ۸ سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی ۱۰ به دست آید. نقطه ی ۱۰ را به ۶ وصل می کنیم.

- از نقطه ی ۹ به اندازه ی دلخواه (۴ تا ۸ سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی ۱۱ به دست آید. نقطه ی ۱۱ را به ۷ وصل می کنیم.

از این الگو دو بار روی دولای باز در می آوریم.

به این ترتیب، دامن ۴ درز دارد: یکی در وسط جلو، یکی در وسط پشت و دو تا هم در پهلو ها.

 طریقه ی دوخت دامن :

ترک ها را به هم وصل می کنیم و یکی از درزها را در قسمت کمر حدود ۲۰ سانت برای دوخت زیپ باز می گذاریم. دوخت کمر مانند دامن تنگ است.

طریقه ی دوخت زیپ:

برای دوخت زیپ کافی است پارچه را به اندازه ای که برای درز به داخل می رود تا زده و زیپ را در زیر آن قرار دهید . هر دو طرف زیپ را لب به لب به زیر دامن ببرید و دوخت بزنید به طوری که پس از دوخت و بسته شدن زیپ هیچ نشانی از زیپ باقی نماند . پس از این مرحله کمر دامن را وصل کنید.

 

 تغییر و تنظیم : کهتری 

شما می توانید خیاطی را از طریق تصویری هم یاد بگیرید. دوخت دامن 1  و  دوخت دامن 2

مقالات مرتبط

تردستی با هندوانه

نقاش باشید و کم خرج

کهنه اما زیبا

راه راه های زیبا

حاشِیه های ساده ، اما زیبا

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:12  توسط یگانه  | 

از ختصاصات شیعه است كه لازم است پس از قرائت فاتحه ، « آمین » گفته نشود ، برخلاف مذاهب دیگر كه آن را سنت می دانند . ( 1 )

رازهای نماز

شیخ طوسی در « خلاف » گوید : گفتن آمین ، نماز را باطل می كند ، چه آهسته باشد چه بلند ، در آخر حمد باشد یا قبل از آن ، از سوی امام باشد یا مأموم در هر حال . ( 2 )

دلیل بر اینكه آمین نه جزء نماز است و نه امری مستحب است ، روایاتی است كه پیشتر(در باب تکتف) آوردیم ، در بحثِ دست روی دست نهادن كه كیفیتِ نماز پیامبر ( صلّی الله علیه وآله ) را بیان می كرد ، در تمام آن از این لفظ خالی بود .

كسی كه آمین را جایز می داند ، استدلال می كند كه آمین نسبت به دعای قبلی است ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ) .

چند نكته گفتنی است :

اول : كسی كه سوره فاتحه می خواند ، به قصد تلاوت قرآن می خواند نه به قصد دعا . و مردم مأمورند این سوره را بخوانند .

دوم : بر فرض كه آمین نسبت به دعای قبلی باشد ، ولی بسیاری از نمازگزاران به خصوص غیرعرب ها هرگز به ذهنشان نمی رسد كه در آیات سوره فاتحه دعایی است كه به آن آمین بگویند .

ائمه اهل بیت ( علیهم السلام ) یكی از « ثقلین » اند كه از كتاب خدا جدا نیستند و آنان گفتن آمین را حرام و مبطل نماز دانسته اند .

 آمین گفتن بعد از حمد را امامان شیعه جایز ندانسته‏اند و اهل سنت نیز آن را مستحب می دانند و در بین آنان نظر عدم جواز نیز وجود دارد و در کاری که مردد بین حرمت و مستحب است و ممکن است حرام باشد احتیاط این است که انجام نشود

محمد حلبی گوید : از امام صادق ( علیه السلام ) پرسیدم : وقتی از خواندن سوره حمد فارغ می شوم ، آمین بگویم ؟ فرمود : نه . ( 3 )

به هر حال در مذاهب فقهی اهل سنت درباره گفتن آمین بعد از حمد نظرات گوناگونی وجود دارد. آنانی که گفتن آمین را مستحب می دانند به جهت روایتی از ابوهریره این گونه نظر می دهند. این روایت را شیعیان صحیح نمی دانند و در روایات امامان اهل بیت از گفتن آمین پس از پایان سوره حمد نهی شده است.

می دانیم که عبادات و چگونگی پرستش و ستایش حق تعالی از امور عادی و معمولی نیست که انسان‏ها خود آنرا ایجاد و اختراع نمایند و هر طور بخواهند رفتار کنند. ما باید خدا را آن گونه که او خواسته است عبادت کنیم و اگر بخواهیم خدا را آن گونه که خودمان می خواهیم عبادت کنیم این دیگر عبادت حق تعالی نیست. آمین گفتن بعد از حمد را امامان شیعه جایز ندانسته‏اند و اهل سنت نیز آن را مستحب می دانند و در بین آنان نظر عدم جواز نیز وجود دارد و در کاری که مردد بین حرمت و مستحب است و ممکن است حرام باشد احتیاط این است که انجام نشود. (4)

تنظیم: شکوری_گروه دین و اندیشه

_____________________

1 . انتصار : ص144

2 . الخلاف ، ج 1 ، ص 333 .

3. وسائل الشیعه : ج4 ، باب 17 از ابواب قرائت نماز ، حدیث 3

4. برای اطلاع بیشتر ر.ک: 1 - الخلاف شیخ طوسی، 332/1 - انتشارات اسلامی. 2 - الفقه علی مذاهب الخمسه، محمد جواد مغنیه، ص 110.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط یگانه  | 

بدعت "آمین" گفتن در نماز

از اختصاصات شیعه است كه لازم است پس از قرائت فاتحه ، « آمین » گفته نشود ، برخلاف مذاهب دیگر كه آن را سنت می دانند . ( 1 )

رازهای نماز

شیخ طوسی در « خلاف » گوید : گفتن آمین ، نماز را باطل می كند ، چه آهسته باشد چه بلند ، در آخر حمد باشد یا قبل از آن ، از سوی امام باشد یا مأموم در هر حال . ( 2 )

دلیل بر اینكه آمین نه جزء نماز است و نه امری مستحب است ، روایاتی است كه پیشتر(در باب تکتف) آوردیم ، در بحثِ دست روی دست نهادن كه كیفیتِ نماز پیامبر ( صلّی الله علیه وآله ) را بیان می كرد ، در تمام آن از این لفظ خالی بود .

كسی كه آمین را جایز می داند ، استدلال می كند كه آمین نسبت به دعای قبلی است ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ) .

چند نكته گفتنی است :

اول : كسی كه سوره فاتحه می خواند ، به قصد تلاوت قرآن می خواند نه به قصد دعا . و مردم مأمورند این سوره را بخوانند .

دوم : بر فرض كه آمین نسبت به دعای قبلی باشد ، ولی بسیاری از نمازگزاران به خصوص غیرعرب ها هرگز به ذهنشان نمی رسد كه در آیات سوره فاتحه دعایی است كه به آن آمین بگویند .

ائمه اهل بیت ( علیهم السلام ) یكی از « ثقلین » اند كه از كتاب خدا جدا نیستند و آنان گفتن آمین را حرام و مبطل نماز دانسته اند .

 آمین گفتن بعد از حمد را امامان شیعه جایز ندانسته‏اند و اهل سنت نیز آن را مستحب می دانند و در بین آنان نظر عدم جواز نیز وجود دارد و در کاری که مردد بین حرمت و مستحب است و ممکن است حرام باشد احتیاط این است که انجام نشود

محمد حلبی گوید : از امام صادق ( علیه السلام ) پرسیدم : وقتی از خواندن سوره حمد فارغ می شوم ، آمین بگویم ؟ فرمود : نه . ( 3 )

به هر حال در مذاهب فقهی اهل سنت درباره گفتن آمین بعد از حمد نظرات گوناگونی وجود دارد. آنانی که گفتن آمین را مستحب می دانند به جهت روایتی از ابوهریره این گونه نظر می دهند. این روایت را شیعیان صحیح نمی دانند و در روایات امامان اهل بیت از گفتن آمین پس از پایان سوره حمد نهی شده است.

می دانیم که عبادات و چگونگی پرستش و ستایش حق تعالی از امور عادی و معمولی نیست که انسان‏ها خود آنرا ایجاد و اختراع نمایند و هر طور بخواهند رفتار کنند. ما باید خدا را آن گونه که او خواسته است عبادت کنیم و اگر بخواهیم خدا را آن گونه که خودمان می خواهیم عبادت کنیم این دیگر عبادت حق تعالی نیست. آمین گفتن بعد از حمد را امامان شیعه جایز ندانسته‏اند و اهل سنت نیز آن را مستحب می دانند و در بین آنان نظر عدم جواز نیز وجود دارد و در کاری که مردد بین حرمت و مستحب است و ممکن است حرام باشد احتیاط این است که انجام نشود. (4)

تنظیم: شکوری_گروه دین و اندیشه

_____________________

1 . انتصار : ص144

2 . الخلاف ، ج 1 ، ص 333 .

3. وسائل الشیعه : ج4 ، باب 17 از ابواب قرائت نماز ، حدیث 3

4. برای اطلاع بیشتر ر.ک: 1 - الخلاف شیخ طوسی، 332/1 - انتشارات اسلامی. 2 - الفقه علی مذاهب الخمسه، محمد جواد مغنیه، ص 110.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط یگانه  | 

 • محمدرضا گلزار

  بیتا موسوی: بازیگر فیلم سینمایی "دموکراسی تو روز روشن" طول یک نقش را با اهمیت می‌داند اما تاکید می‌کند تاثیرگذاری نقش در فیلمنامه مهمترین دلیل حضورش در یک اثر سینمایی است.

  به گزارش مهر محمدرضا گلزار ستاره سینمای ایران از همان سالهای نخستین ورودش به سینمای حرفه‌ای موقعیتی ویژه داشته است، این موقعیت باعث شده انتخاب‌ها و حضور او در سینما زیر ذره‌بین باشد. گلزار در طول فعالیتش در سینما تلاش کرده ذهنیتی که درباره‌اش وجود دارد تغییر بدهد، گاهی در فیلمهایی بازی کرده که برای مخاطب جذاب است و جایگاه او را به عنوان ستاره تثبیت می‌کند. گاهی در عرصه موسیقی و ورزش فعال بوده و هرگز خود را به سینما و بازیگری محدود نکرده است و البته حاشیه‌های فرواانی هم به درست یا غلط در اطرافش ساخته شده است.

  او برای هر کارگردان و تهیه‌کننده‌ای یک برگ برنده جذب مخاطب است، که می‌تواند آمار فروش فیلم را بالاتر ببرد و البته بازیگری منظم و حرفه‌ای که در این سالها قابلیت‌های حرفه‌ای خود را نشان داده است، گلزار در "دموکراسی تو روز روشن" نقشی را تجربه کرده که پیش‌تر در کارنامه‌اش نداشته است، فرشته مرگ نقشی کوتاه اما ویژه در کارنامه وی است.

   

  * نقش فرشته مرگ را پیش از شما بازیگران زن سینمای ایران بازی کرده‌اند، آقای زم گفته‌اند که می‌خواستند بازیگری این نقش را در "دموکراسی تو روز روشن" بازی کند که هم قابلیت‌های بازی در چنین نقشی را داشته باشد، هم مخاطب با دیدن او در این نقش ارتباط خوبی برقرار کند. دلیل انتخاب این نقش از طرف شما در کنار جذابیت‌هایی که داشته، چه چیزی بود؟

  - محمدرضا گلزار: نقش فرشته مرگ در کارنامه من نقش متفاوتی است. در ابتدا که فیلمنامه را خواندم، واقعا در قبول آن تردید داشتم. ابتدا به نوعی به دلیل کوتاه بودن نقش از این پیشنهاد، ناراحت شدم. این ناراحتی را عنوان کردم و آنها از من خواستند تا دوباره فیلمنامه را با دقت بیشتری بخوانم. بعد از خواندن دوباره متن، احساس کردم این نقش در کلیت فیلمنامه تاثیرگذار است و اگر بتوانم با حضور در نقش فرشته مرگ، اندکی بر زندگی مخاطبان تاثیر بگذارم، کار بزرگی انجام دادم و به همین دلیل قبول کردم.

   

  *برای رسیدن به این نقش در فیلم کار خاصی انجام دادید؟ مثلا در طراحی لباس و یا نوع گریم پشنهادی داشتید؟ چقدر در اجرای این نقش به نمونه‌هایی از فیلم‌های سینمای جهان توجه کردید، مانند "ماتریکس" و...

  - برای نوع طراحی لباس و گریم قبل از شروع کار با کارگردان صحبتهایی انجام دادیم. به هر حال من در ذهنم از نقش فرشته مرگ ذهنیت خاصی نداشتم و نمی‌دانستم قرار است این نقش به چه صورت به تصویر کشیده شود. اما فکر می‌کنم نوع گریم و طراحی لباس تاثیر لازم را روی مخاطب می‌گذارد. شاید به لحاظ طراحی لباس شما فکر می‌کنید که این نقش شباهتی به شخصیتی از فیلم "ماتریکس" دارد. اما من شخصا چنین ذهنیتی درباره این نقش نداشتم.

   

  *"دموکراسی تو روز روشن" یک فیلم تلفیقی است که فضای متافیزیکی دارد. این فیلم تلاش می کند فضایی را به تصویر بکشد که مخاطب ما از آن آشنایی کمتری دارد، فکر می‌کنید چنین اثری چقدر می‌تواند با مخاطب سینمای ایران ارتباط برقرار کند؟

  - "دموکراسی تو روز روشن" تجربه تازه‌ای در سینمای ایران به لحاظ یک اثر تلفیقی است که در صحنه‌هایی از آن از تکنیک‌های روز دنیا استفاده شده است. فکر می‌کنم تهیه‌کننده و بعد سایر عوامل در ساخت چنین فیلمی ریسک کرده‌اند. اما خوشحالم تولید این فیلم به خوبی شکل گرفته است و من نیز در آن نقشی داشته‌ام.

   

  *شما عضوی از مجموعه پربازیگر "دموکراسی تو روز روشن" هستید. فکر می‌کنید سهم شما در جذب مخاطب برای این فیلم چقدر است؟

  - بگذارید مردم و مخاطبان در این ارتباط نظر دهند. به هر حال لطف مردم به من غیر قابل انکار است. به همین دلیل بهتر است خود آنها نظر دهند.

   

  * "دموکراسی تو روز روشن" در کارنامه شما چه جایگاهی دارد؟

  -وقتی خودم این فیلم را می‌بینم بعد از پایان آن تا ساعتی به کارهایم در گذشته فکر می‌کنم و اینکه چقدر توانسته‌ام کارهای درستی انجام دهم. امیدوارم هر شخصی با دیدن این فیلم همین تاثیر را بپذیرد.

   

  *چقدر به عنوان یک ستاره در انتخاب نقشهایتان به کوتاهی آنها و یا تاثیرگذاری فیلمنامه بر روی مخاطب اهمیت می‌دهید؟

  - طول یک نقش برایم قطعا اهمیت دارد، اما تاثیرگذاری آن مهم‌تر است. همیشه تلاش می‌کنم، فیلمنامه‌ای را بپذیرم که بر مخاطبان تاثیر می‌گذارد و با آنها ارتباط برقرار می‌کند. اگر یک نقش چنین ویژگیهای را نداشته باشد، قطعا قبول نمی‌کنم.

   

  * ستاره‌های سینمای جهان از مشاوره افراد مختلف برای قبول کردن یک پیشنهاد استفاده می‌کنند، شما هم در این زمینه مشاور یا مشاورانی دارید؟

  - نظر نهایی معمولا به خودم برمی‌گردد. اما کسانی هستند که از مشاوره آنها استفاده می‌کنم.

   

  * به عنوان یک بازیگر دوست دارید با چه کارگردانهایی کار کنید؟

  - من بیشتر علاقمندم با کارگردانانی کار کنم که بتوانم با آنها ارتباط و تعامل خوبی در طول کار برقرار کنم و به این موضوع بیشتر از هر مسئله دیگری اهمیت می‌دهم.

   


  + نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:1  توسط یگانه  | 

  بازديد :
 • 895
 • پنج شنبه 30/2/1389
 • تاريخ :
 •  آش گوشواره (آذربایجان – قفقاز) 
   آش کلم برگ (تبریز) 
   آش آلو (ساوه) 
   آش سبزی (شیراز) 
   آش ماستی (سبزوار) 
   آش قلیه (گیلان) 
   آش بادمجان (ملایر) 
   آش شیر (تبریز، دریان) 
   آش نذری (گیلان) 
   آش کلم قمری (تویسرکان) 
   آش یخ (آذربایجان) 
   آش ترخینه دوغ (اراک) 
   آش مصطفی (اراک) 
   آش عدس بلغور (سنندج) 
   آش اماج (همدان ) 
   آش غلغل (شوشتر) 
   آش شولی (یزد) 
   آش کشگینه (ترخینه) 
   آش کشک (سنندج ) 
   آش دوغ (اردبیل) 
   آش سماق (اصفهان) 
   آش‌های محلی استان زنجان و گلستان 
   آش‌های محلی استان یزد 
   آش‌های محلی استان مرکزی 
   فواید آش برنج همدانی ها 
   سیر قلیه (گیلان) 
   کوفته نخودی (تویسرکان) 
   برنج کاسه ای (آذربایجان) 
   کوکوی اِشبل (غذای گیلانی) 
   آبگوشت کشک (لرستان) 
   ریزه کوفته (آذربایجان) 
   خورش فسوجن کشک (تفرش) 
   قروتو (غذای بجنوردی) 
   رشته پلو قیصی (آذربایجان) 
   کوفته شیرین (کرمانشاه) 
   خورش خلال بادام (کرمانشاه) 
   ماهی میدم (غذای جنوب) 
   دو پیازه‌ی میگو (جنوب) 
   فسنجان گیلانى 
   ترش کباب (غذایی شمالی) 
   ترش تره (غذایی شمالی) 
   بریونی (اصفهان) 
   ماهی تنوری صُبور(خوزستان) 
   آبگوشت بادمجان و کشک (کرمان) 
   کشک کدو (کرمان) 
   کدوبره (مازندران) 
   قیمه نثار (غذای سنتی قزوین) 
   خورش سیب درختی (لرستان) 
   خورش هویج (تبریز) 
   پلو شوشتری 
   کال کباب(غذای شمالی) 
   باقلا وابیج (شمال) 
   چند نوع غذای گیلانی 
   میرزا قاسمی (شمال) 
   نازخاتون( غذای مخصوص شمال کشور) 
   کوکوی پوکورا (خوزستان) 
   باقلا قاتق (شمال) 

   

   

  + نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:47  توسط یگانه  | 

   

  www.novindiet.com

  ديابت

  ديابت نوع 2 شرايط مزمني است که در آن، بدن، قادر به استفاده و ذخيره گلوگز نمي باشد و گلوکز به جاي تبديل به انرژي به جريان خون باز گشته و سبب ايجاد علايم مختلف مي گردد.

  ديابت نوع 2 (يا ديابت بزرگسالي يا غير وابسته به انسولين) در نتيجه عدم توانايي بدن در توليد انسولين کافي و يا ناتواني از استفاده ي بهينه از انسولين توليدي رخ مي دهد؛ که به اين حالت مقاومت به انسولين گفته مي شود.

  اين نوع ديابت اغلب در افراد بالاي 40 سال، چاق و داراي سابقه خانوادگي ديابت رخ مي دهد ولي متاسفانه بايد اذعان کرد که امروزه آمار ابتلاي افراد جوان تر نيز به دليل شيوه زندگي امروزي  افزايش يافته است.

  چه عواملي سبب ابتلا به ديابت نوع 2 مي شوند؟

  فاکتورهاي مختلفي سبب ابتلا به ديابت نوع 2 مي شوند: اضافه وزن، بي تحرکي يا کمبود فعاليت بدني و  اختلالاتي که همراه با عدم توانايي بدن در استفاده از گلوگز مي باشند از عوامل اصلي ابتلا به ديابت نوع دو مي باشند. به علاوه کساني که اختلال گلوکز ناشتا يا اختلال عدم تحمل گلوکز در آن ها تشخيص داده شده نيز خطر بالايي در ابتلا به ديابت نوع 2 دارند.

  علايم ديابت نوع 2 چيست؟

  افراد مبتلا به ديابت نوع 2 يک سري از علايم را تجربه مي کنند. شامل:

  * تشنگي و پرنوشي

  * پُرادراري

  * تاري ديد

  * زودرنجي و تحريک پذيري

  * بي حسي يا سوزش دست و پا

  * عفونت مکرر لثه، پوست و مثانه

  * عدم بهبودي زخم ها

  * خستگي زياد غير قابل توجيه

  اما بايد بدانيد در بعضي موارد ديابت نوع 2 هيچ علامتي ندارد. در اين گونه موارد افراد مبتلا ماه ها يا حتي سال ها بدون اين که از بيماري خود مطلع باشند به زندگي ادامه مي دهند. ديابت آن قدر به تدريج پيش مي رود که حتي گاهي اوقات علايم آن قابل شناسايي نيست. به همين دليل خيلي از مبتلايان به ديابت تا سال ها از بيماري خود اطلاع ندارند.

  چه کساني به ديابت نوع 2 مبتلا مي شوند؟

  عوامل خطر ابتلا به ديابت نوع 2 شامل چاقي، کلسترول بالا، فشار خون بالا و عدم تحرک بدني کافي است. همچنين مطالعات نشان داده اند که خطر ابتلا به ديابت با افزايش سن افزايش مي يابد به همين دليل به اين نوع از بيماري ديابت بزرگسالان نيز گفته مي شود. بر همين اساس افراد چاق بالاي 40 سال ريسک بالاتري براي ابتلا به ديابت نوع دو دارند. البته ظهور اين نوع ديابت در افراد جوان نيز در حال افزايش است.

  همچنين افرادي که دردوره بارداري به ديابت مبتلا مي شوند، که ديابت بارداري نام دارد، ممکن است بعدها به ديابت نوع 2 دچار شوند.

  آيا ديابت قابل علاج قطعي و ريشه کني است؟

  بايد اذعان نمود که در حال حاضر هيچ راه درماني براي بهبود قطعي ديابت نوع 2 شناخته نشده است. البته در مراحل اوليه مي توان به راحتي کنترل قند خون را در فرد مبتلا اصلاح نمود. ولي اين بدان معنا نيست که اين فرد مي تواند مجددا به عادات نادرست زندگي قبلي خود باز گردد. چرا که در هر صورت اين افراد احتمال افزايش مجدد قند خون را در طي مراحل مختلف زندگي خواهند داشت. به همين دليل با تشخيص اوليه ديابت حتي پس از اصلاح قند خون شما بايد کنترل قند خود را به صورت ادواري انجام دهيد.

  اگرچه نظرياتي در مورد نقش عمل باي پس معده در درمان ديابت نوع 2 وجود دارد با اين حال اين رابطه بين عمل جراحي و درمان ديابت نوع 2 هنوز به اثبات نرسيده است.

  درمان ديابت نوع 2 چگونه است؟

  ديابت نوع 2 در مراحل اوليه با تغيير شيوه زندگي اعم از تغذيه سالم، فعاليت بدني و نيز کنترل استرس قابل درمان خواهد بود. جالب است بدانيد که در فردي که از افزايش وزن شديد رنج مي برد حتي با کمتر از 10 در صد کاهش وزن در خيلي از موارد کنترل قند خون اصلاح مي گردد.

  اگر با تغيير عادات نادرست زندگي، قند خون شما اصلاح نشد، آن موقع ديابت اغلب با مصرف داروهاي خوراکي قابل درمان است زيرا که بدن بسياري از افراد مبتلا تا حدي انسولين ترشح مي کند ولي به داروهايي براي بهبود بهره برداري و يا افزايش ترشح انسولين نياز است.

  قرص متفورمين

  قرص هاي مصرفي براي کنترل ديابت حاوي انسولين نيستند. در عوض اين دارو ها مثل متفورمين، سولفونيل اوره ها، مهار کننده هاي آلفا گلوکوزيدازها و... باعث مي شوند تا انسولين ترشح شده در بدن موثرتر و کارآمدتر عمل کند.

  در مراحل پيشرفته، در نهايت بعضي از افراد مبتلا، با انسولين درمان مي شوند. انسولين مي تواند چند بار در روز تزريق شود يا با استفاده از پمپ استعمال گردد. هدف از انسولين درماني تقليد انسولين ترشح شده توسط پانکراس است. مصرف انسولين به اين معني نيست که شما در کنترل گلوکز خون خود بد عمل کرده ايد بلکه به اين معني است که بدن قادر به توليد انسولين کافي يا استفاده از آن در تبديل غذاي مصرفي نمي باشد.

  يکي از روش هاي کليدي در کنترل ديابت، کنترل دقيق گلوکز خون است تا مطمئن شويد که مقادير قند خون نزديک به مقدار مطلوب است. بيماران بايد در مورد سطح هدف گلوکز خون با پزشک خود مشورت کنند. همچنين سطح هموگلوبين A1C  نيز بسيار مهم است. با حفظ قند خون در ميزان تعيين شده مي توانيد از بسياري از مشکلات ناشي از ديابت پيشگيري نماييد.

  افراد ديابتي مستعد ابتلا به چه مشکلاتي هستند؟

  همانطور که در ديابت نوع اول بيان شد، خون در سراسر بدن شما جاري است و زماني که ميزان گلوکز موجود در خون بالا باشد، محيطي را که ارگان هاي مختلف بدن در آن وظايف خود را انجام مي دهند، مختل مي سازد. در اين هنگام بدن شما علايمي را ظاهر مي سازد تا نشان دهد که اوضاع داخلي بدن شما مناسب نيست، اين علايم، همان علايمي هستند که افراد ديابتي تجربه مي کنند. اگر اين مشکل که تحت عوامل مختلف ايجاد مي گردد، بدون درمان رها شود، سبب ايجاد مشکلاتي مثل حمله هاي قلبي، سکته، کوري، نارسايي کليه و بيماري رگ هاي خوني مي گردد که ممکن است سبب قطع عضو، آسيب هاي عصبي و ناتواني جنسي شود.

  البته پيشگيري نقش مهمي در کاهش اين مشکلات خواهد داشت. با کنترل قند خون تان  مي توانيد به بدن خود کمک کنيد تا اعمال خود را تا حد ممکن به صورت نرمال انجام دهد. با اين کار، شانس تجربه مشکلات ناشي از قند خون بالا را کاهش خواهيد داد.

  آيا ديابت نوع دو قابل پيشگيري است؟

  تحقيقات نشان داده اند که روش هايي براي پيشگيري ازديابت نوع 2 يا حداقل به تاخير انداختن ابتلا به آن وجود دارد. روش هاي اساسي براي کمک به کاهش ابتلا به ديابت شامل تغيير شيوه نادرست زندگي ازجمله: تحرک بدني بيشتر و يا اگر از قبل فعاليت منظم ورزشي داشته ايد، نگهداري و ادامه آن فعاليت بدني و حفظ وزن در محدوده طبيعي مي باشد.

  البته به ويژه در افراد مستعد ابتلا به ديابت، شما بايد در مورد شيوه هاي عملي لازم براي ايجاد تغيير در شيوه زندگي و نيز در مورد روش هاي ديگر براي پيشگيري يا مديريت بيماري با پزشک خود مشورت نماييد.

  دکتر حميدرضا فرشچي - همکار تبيان

  متخصص تغذيه - فوق تخصص ديابت و چاقي

  اگر مي خواهيد با کارشناسان تغذيه ي سايت درباره رژيم هاي غذايي مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  براي شرکت در بحث هاي انجمن سايت مرتبط با بهداشت و سلامت، اينجا را کليک کنيد. 

  *مطالب مرتبط:

  اصول اساسي براي تازه ديابتي ها (1) و (2)

  ديابت و باورهاي نادرست (1) و (2)

  مرحله پيش از ديابت (1) و (2)

  عوامل ابتلا به ديابت نوع 2

  همه چيز درباره ديابت

  انواع ديابت کدام است؟

  رژيم‌هاي ديابت‌ آفرين

  توصيه هاى طلايى به مبتلايان ديابت

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:32  توسط یگانه  | 

   

  کلیه ها

  هر فرد سالم دو کلیه دارد که در دو طرف پهلو قرار دارند، کلیه ها مواد زائد بدن را به صورت ادرار دفع می کنند، علاوه بر این که در خون سازی و ساختن ویتامین D مشارکت دارند، در تنظیم خون و املاح بدن افراد نیز موثر هستند.

  درباره بیماری‌ های مزمن و شدید کلیوی، چند مورد است که بنا به نظر اکثریت قاطع پزشکان منع قطعی برای روزه ‌داری به وجود می ‌آورد، چرا که در این حالت‌ها امکان تطابق مناسب با تغییرات آب و املاح وجود ندارد.

  دکتر شمس وزیریان، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری وضعیت روزه داری را در مبتلایان به بیماری های مختلف کلیوی متفاوت دانست و اظهار داشت: با توجه به نوع بیماری کلیه ها( بیماری های عفونی، سنگ کلیه و بیماری دیابت که ممکن است کلیه را درگیر کند) پزشک معالج توصیه به روزه داری یا عدم آن را به بیمار اعلام می نماید.

  وی، افزود: بیماران کلیوی که نباید روزه بگیرند در گروه بیمارانی می گنجند که مصرف زیاد مایعات را باید داشته باشند.

  دکتر وزیریان، گفت: مصرف زیاد مایعات باعث می شود تا حجم ادرار افراد به اندازه کافی باشد و مواد زائد بدن در کلیه ها ته نشین و مشکل ساز نشده و حتی مجاری ادراری و مثانه را نیز درگیر نکند.

  روزه داری در بیماران مبتلا به نارسایی متوسط تا شدید کلیه

  به گفته متخصصان بیماری ‌های کلیه، در صورت نارسایی متوسط و شدید کلیه، وقتی کلیه از کار افتاده و بیمار باید تحت درمان با دیالیز قرار گیرد، دفع شدید پروتئین از ادرار (که در هموگلوبینموپاتی ‌ها دیده می ‌شود و خطر لخته شدن خون بالا می ‌رود) و همچنین در صورت دفع مکرر سنگ ‌های کلیوی، روزه گرفتن از لحاظ پزشکی ضرر جدی دارد و منع شده است.

  روزه داری در بیماران مبتلا به نارسایی خفیف کلیه

  دكتر ایرج نجفی، متخصص كلیه می گوید: روزه ‌داری صحیح برای مبتلایان به نارسایی‌ های خفیف كلیه كه عمدتا علت زمینه ‌ای بیماری ‌شان، فشار خون، نفریت مزمن كلیه (در صورتی كه پروتئین زیاد دفع نكند) یا علل مادرزادی است، بسیار مناسب است؛ چرا كه بسیاری از این بیماران به چاقی مبتلا بوده و برای كنترل بیماری باید كاهش وزن داشته باشند. همچنین در رژیم غذایی آن ها لازم است از گوشت، نمك و چربی به میزان بسیار كم استفاده شود. استعمال سیگار نیز برای این بیماران مضر است. در مواردی كه امكان سنگ‌ سازی كلیه وجود دارد، لازم است هنگام سحر و افطار از آب و مایعات زیاد استفاده شود.

  وی گفت: تحقیقات نشان داده كه تغذیه و چاقی می‌ توانند عامل ایجاد فشار خون بالا و به دنبال آن تخریب و نارسایی كلیه شوند. به این ترتیب به منظور جلوگیری از پیشرفت نارسایی كلیه، اصلاح عادات زندگی و الگوی تغذیه ‌ای و همچنین مصرف اصولی داروها توصیه می ‌شود.

  روزه داری در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

  متخصصان علم پزشکی براین عقیده اند: افرادی که تشکیل سنگ ‌های ادراری در آن ها‌ ‌فعال بوده و بیش از دو سنگ ادراری ظرف مدت شش ماه داشته ‌اند یا هم اکنون‌ ‌دارای سنگ ادراری هستند، بهتر است در مورد روزه گرفتن احتیاط کنند.

  دکتر وزیریان اضافه کرد: نخوردن آب باعث ته نشین شدن مواد زائد در لوله های ادراری یا مثانه و یا کلیه می شود و خطرات بعدی را برای فرد ایجاد می کند بنابراین به بیمارانی که کلیه های آن ها به طور دائم سنگ سازی می کند یا مبتلا به بیماری سنگ کلیه هستند، توصیه می شود روزه نگیرند.

  به این ترتیب به دلیل این که مبتلایان به سنگ کلیه نیاز شدیدی به مصرف مایعات دارند نیز نباید روزه بگیرند.

  روزه داری در بیماران مبتلا به عفونت کلیه و مثانه

  دکتر وزیریان، شایع ترین بیماری کلیوی را بیماری های عفونی (عفونت در کلیه و مثانه) ذکر کرد و روزه داری در این افراد را بلامانع دانست و افزود: داروهای مصرفی این افراد در دو گروه آنتی بیوتیک های خوراکی و تزریقی می گنجد که در رمضان می توان با نظر پزشک به جای استفاده از دو تا سه نوبت آنتی بیوتیک خوراکی، از داروهایی استفاده کرد که اثر آن ها ماندگارتر باشد و در موقع سحر و بعد از افطار مصرف شود.

  این فوق تخصص کلیه توضیح داد: طبق تحقیقات انجام شده در بیمارانی که مبتلا به بیماری های عفونی هستند و از داروهای تزریقی استفاده می کنند نیز می توان توصیه کرد که به جای استفاده در سه نوبت، هر 24 ساعت یک بار این داروها را تزریق کنند تا به این ترتیب بیمار به خاطر وقت مصرف دارو مجبور نباشد روزه نگیرند.

  وی اظهارداشت: روزه داری در این افراد نه تنها مدت مصرف دارو در این بیماران را کاهش می دهد، بلکه درمان عفونت کلیه و مثانه آنان را نیز ارتقا می بخشد.

  روزه داری در بیماران مبتلا به نقرس 

  طبق تعریف علم پزشکی، نقرس بیماری است که خود را با افزایش اسید اوریک خون، التهاب دردناک مفاصل، رسوب کریستال‌های اورات سدیم و سنگ‌های کلیوی اسیداوریکی نشان می ‌دهد.

  وزیریان با بیان این که نقرس نیز از جمله بیماری های کلیوی است که روزه داری برای مبتلایان به آن مفید است، خاطر نشان ساخت: بیماری نقرس اسید اوریک خون را بالا می برد و باعث می شود که اثرات سوئی برای کلیه ایجاد کرده و آن را درگیر کند، بنابراین روزه داری در این بیماران باعث می شود که از مصرف غذاهای اضافی جلوگیری کرده و اسید اوریک خون را پایین بیاورد و مشکلات بعدی نیز کمتر شود.

  منابع: ایرنا و ایسنا

  *مطالب مرتبط:

  بیماران روانی می ‌توانند روزه بگیرند؟

  روزه در بیماری های اعصاب و روان

  تاثیر روزه بر بیماری های جسمی و روحی

  روزه در بیماران دیابتی و قلبی

  رمضان در كنار پزشک

  روزه در بیماری های گوارشی

  اثر روزه بر چربی های خون

  روزه در بیماری های قلبی

  بخش تغذیه و سلامت تبیان

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:28  توسط یگانه  | 

   

  خوشبختانه بسياري از علائم و نشانه هاي همراه با يائسگي موقتي و گذرا هستند.

  اقدامات زير به کاهش و يا جلوگيري از اثرات نامطلوب يائسگي کمک مي نمايند:

  * کنترل احساس گرما(گر گرفتگي): 

  اگر دچار گر گرفتگي هستيد، به طور منظم ورزش و فعاليت بدني داشته باشيد، سعي کنيد مواردي را که گر گرفتگي شما را تشديد مي کند بشناسيد. در خيلي از زنان برخي موارد از جمله: مصرف نوشيدني هاي داغ، غذاهاي ادويه دار، الکل، آب و هواي گرم و حتي اتاق گرم، گر گرفتگي را تشديد مي کند.

  ژل ky

  * کاهش ناراحتي هاي واژن: 

  براي خشکي واژن و ناراحتي در آن منطقه، از نرم کننده هاي حلال در آب واژن مانندKY jelly ، مرطوب کننده ها مانند Replens و Vagisil يا استروژن واژني استفاده کنيد.

  * بهينه سازي خواب:

  در صورتي که مشکل خواب داريد از مصرف نوشابه هاي کافئين دار و ورزش و فعاليت بدني قبل از خواب اجتناب نماييد، همچنين بهره گيري از تکنيک ها و تمرينات تمدد اعصاب مانند تنفس عميق، شل کردن ماهيچه اي پيش رونده، مي توانند سودمند باشند. مي توانيد برخي  کتاب ها و يا نوارها يا سي دي هايي در مورد انواع تمرينات مختلف آرام کننده و شل کردن ماهيچه اي تهيه کرده و از آن ها استفاده نماييد.

   

  اگر احساس گرگرفتگي خواب شما را مختل مي کند پس ممکن است نياز باشد تا قبل از اين که بتوانيد استراحت کافي داشته باشيد راه حلي براي مديريت و تسکين گرگرفتگي ها بيابيد.

  * توانايي بخشيدن به ناحيه کف لگن:

  تمرينات تقويت کننده ماهيچه هاي کف لگن موسوم به تمريناتKegel ، مي تواند برخي از انواع بي اختياري هاي ادراري را بهبود بخشد.

  * تغذيه صحيح:  

  يک رژيم غذايي متعادل بايد شامل يک طيف متنوع از: ميوه جات، سبزيجات و غلات کامل باشد و از طرف ديگر بايد مصرف چربي هاي اشباع، روغن ها و قند ها محدود گردد و نيز مي بايست روزانه 1500 ميلي گرم کلسيم و 400 تا 800 واحد بين المللي ويتامين D دريافت گردد. در صورت نياز داشتن، از پزشک معالج خود در مورد مکمل هايي که حاوي مقادير کافي کلسيم و ويتامين D هستند سئوال کنيد.

  ترک سيگار

  * ترک سيگار:

  سيگار کشيدن خطر بيماري هاي قلبي، سکته، سرطان و تعدادي از مشکلات سلامتي را افزايش مي دهد. همچنين موجب افزايش گر گرفتگي و يائسگي زودرس مي شود. بايد توجه داشته باشيد که هيچ وقت براي بهره مندي از فوايد ترک سيگار دير نيست.

  * فعاليت بدني منظم:

  اجراي حداقل 30 دقيقه  فعاليت بدني و ورزش ملايم در اغلب روزها، شما را از بيماري هاي قلبي، ديابت، پوکي استخوان و ديگر بيماري هاي مرتبط با افزايش سن محافظت مي نمايد. انجام ورزش هاي شديدتر براي مدت  زمان هاي طولاني تر فوايد بيشتري را دارا است و به ويژه اگر در حال تلاش براي کاهش وزن باشيد افزايش فعاليت بدني اهميت دارد. همچنين ورزش استرس را کاهش مي دهد.

  * از تمرينات يوگا بهره ببريد:

  مطالعات مقدماتي نشان مي دهند که يوگا به عنوان نوعي ورزش که شامل تنفس هاي کنترل شده و ژست هاي مناسب است، ممکن است در کاهش گرگرفتگي زنان در دوره پيش از يائسگي مفيد باشد. کلاس هاي يوگا اغلب در برخي باشگاه ها و مراکز برگزار مي شوند. مي توانيد در يک کلاس يوگا ثبت نام کنيد تا فرا بگيريد که چگونه از ژست ها و حالت هاي يوگا و تنفس صحيح بهره مند گرديد.

  * داشتن يک الگوي منظم براي ويزيت شدن و چک شدن: 

  با پزشک خود در مورد وقت ماموگرافي، آزمايش پاپ اسمير، آزمايش چربي خون(کلسترول و تري گليسريد) و ديگر تست هاي غربالگري مشورت کنيد.

  طب تکميلي و جايگزين

  راه هاي زيادي در جهت کمک به مديريت و مقابله با علائم ناخوشايند يائسگي توسعه يافته اند ولي همه آن ها از شواهد علمي تاييد کننده اي برخوردار نيستند. در زير چند روش درماني تکميلي و جايگزين که از قبل وجود داشته اند و يا اکنون در حال مطالعه هستند گرد آوري شده است:

  استروژن هاي گياهي

  * فيتواستروژن ها يا استروژن هاي گياهي: 

  اين استروژن ها به طور طبيعي در غذاها وجود دارد. دو نوع عمده استروژن طبيعي وجود دارد: ايزوفلاون ها و ليگنان ها.

  ايزوفلاون ها(Isoflavones) در سويا، نخود و ديگر بقولات وجود دارد.

  ليگنان(Lignans) نيز در بذر کتان و غلات کامل و بعضي از ميوه جات و سبزيجات وجود دارد.

  هرچند بنا به برخي اظهارات اين استروژن هاي غذايي مي توانند به تسکين گرگرفتگي و علايم يائسگي کمک کنند ولي اغلب مطالعات علمي دريافته اند که غذاهاي حاوي فيتواستروژن  اثربخشي چنداني ندارند، در ضمن ايزوفلاون داراي برخي اثرات ضعيف مشابه با استروژن است و نگراني هايي در مورد ارتباط مصرف ايزوفلاون و سرطان سينه وجود دارد لذا اگر مبتلا به سرطان سينه هستيد بايد قبل از استفاده از قرص هاي مکملي ايزو فلاون با پزشک معالجتان مشاوره نماييد.

  * ويتامين E:

  اين ويتامين هر از گاهي موجب از بين رفتن گرگرفتگي هاي ملايم در بعضي از زنان مي شود، هر چند که مطالعات علمي فوائد آن را در از بين بردن گر گرفتگي ثابت نکرده اند و دريافت بيشتر از 400 واحد بين المللي ويتامين E در روز مي تواند ايمن نباشد و خطراتي را در بر داشته باشد.

  * داروي گياهي Black cohosh:

  اين داروي گياهي به طور وسيعي در اروپا براي درمان گر گرفتگي در يائسگي استفاده مي شود و به صورت روز افزوني نيزمصرف آن در ايالات متحده رواج يافته است. گزارشاتي مبني بر ايمني و سلامت آن صادر شده است. ولي اثرات دقيق استفاده ي طولاني مدت آن هنوز روشن نيست و دليل چنداني وجود ندارد استفاده از آن براي تخفيف علايم يائسگي موثر باشد. به طور خلاصه ممکن است به خاطر داشتن خطر کم عوارض جانبي، استفاده کوتاه مدت از اين دارو براي تخفيف علائم يائسگي توصيه گردد ولي اثرات دقيق استفاده طولاني مدت هنوز روشن نيست.

  ممکن است شما در مورد ديگر فرآورده هاي مکمل غذايي مانند:Dong quai، شيرين بيان، روغن گياه پامچال و سيب زميني هندي وحشي( به عنوان کرم هاي طبيعي پروژسترون) چيزهايي شنيده باشيد و يا حتي سعي در استفاده از آن ها کرده باشيد. اگر چه بعضي ها ممکن است براي اثربخش بودن اين داروها قسم هم بخورند ولي دلايل علمي مبني بر سلامت و موثر بودن آن ها زياد در دسترس نيست.

  حتما قبل از استفاده از هرگونه درمان گياهي و يا مکمل غذايي تخفيف دهنده علائم يائسگي،  با پزشک معالج خود مشورت کنيد. اين محصولات گياهي مي توانند با ديگر داروهايي که شما استفاده مي کنيد تداخل يا مقابله داشته باشند.

  براي مشاهده ي وب سايت دکتر فرشچي مي توانيد به آدرس اينترنتي www.novindiet.com مراجعه نماييد.

   
  دکتر حميدرضا فرشچي - همکار تبيان

  متخصص تغذيه - فوق تخصص ديابت و چاقي

   

  اگر مي خواهيد با کارشناسان تغذيه ي سايت درباره رژيم هاي غذايي مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  اگر مي خواهيد با پزشکان سايت مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  براي شرکت در بحث هاي انجمن سايت مرتبط با بهداشت و سلامت، اينجا را کليک کنيد. 

   

  *مطالب مرتبط:

  يائسگي؛ تعريف، علائم و علل

  مراحل و عوارض دوران يائسگي

  آشنايي با دوران يائسگي يا منوپوز

  گياه پنج انگشت جهت‌ رفع ‌اختلالات‌ قاعدگي‌ و يائسگي

  تاثير ويتامين E در کاهش دردهاي قاعدگي‌

  سويا از تعريق شبانه در خانم ها جلوگيري مي‌کند

  يائسگي در مردان و زنان

  يائسگي

  تغييرات پوست در يائسگى

  قطع قاعدگي به هزار و يک علت

  بخش تغذيه و سلامت تبيان
  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:19  توسط یگانه  | 

 • کیک ایتالیایی

  آرد، بیکینگ پودر، شکر، وانیل و تخم‌ مرغ از جمله مواد اصلی تشکیل دهنده این کیک هستند.

  مواد لازم برای کیک:

  آرد سفید       250 گرم

  شکر               175 گرم

  کره*              150 گرم

  بیکینگ پودر    دو قاشق مرباخوری

  تخم‌ مرغ         2 عدد

  شیر                        یک لیوان

  وانیل                       نصف قاشق چای خوری

  * یا 120 گرم روغن جامد

   

  مواد لازم برای تزئین کیک:

  شیر                            6 قاشق سوپ خوری

  شکر                           100 گرم

  کره                            50 گرم

  عسل                        50 گرم

  گردوی خرد شده        100 گرم

  زرده تخم‌ مرغ             2 عدد

   

  طرز تهیه:

  ابتدا مواد خشک آرد، بیکینگ پودر، شکر و وانیل را مخلوط کرده، 2 عدد تخم‌ مرغ را در ظرفی دیگر می ‌شکنیم و با همزن برقی خوب مخلوط می‌ کنیم.

  کره را کمی گرم کرده داخل تخم مرغ‌ ها می ‌ریزیم و هم می ‌زنیم تا تخم‌ مرغ ‌‌ها و کره مخلوط گردند.

  شیر را اضافه می‌ نماییم و مخلوط آرد و شکر را می ‌ریزیم و هم می ‌زنیم تا مواد مخلوط شده و مایه نرم و لطیفی به دست بیاید.

  قالب مناسبی را چرب کرده، آرد می‌ پاشیم و مایه را در قالب می ‌ریزیم؛ باید سر قالب 3 تا 4 سانتی ‌متر خالی بماند.

  عسل، 50 گرم کره، 100 گرم شکر، 6 قاشق سوپ خوری شیر، نوک قاشق چای خوری نمک و گردوی خرد کرده را در ظرف کوچکی می ‌ریزیم؛ ظرف را روی حرارت ملایم قرار می ‌دهیم تا بجوشد.

  دو عدد زرده تخم ‌‌مرغ را مخلوط کرده، داخل سایر مواد می‌ ریزیم و هم می ‌زنیم.

  وقتی مایه کمی غلیظ شد آن را از روی آتش برمی داریم و داخل قالب روی مایه کیک می ‌ریزیم.

  فر را با حرارت 350 درجه فارنهایت یا 175 درجه سانتی گراد گرم می‌ کنیم.

  قالب را روی پنجره وسط فر قرار می ‌دهیم؛ کیک باید 45 تا 60 دقیقه در فر بماند تا بالا آمده، رو و اطراف آن کاملا طلایی شود.

  بعد قالب را بیرون می ‌آوریم و پس از سرد شدن با کارد اطراف کیک را از قالب جدا کرده، کیک را در ظرف قرار می‌ دهیم.

  این کیک را می ‌توان ساده و بدون مواد تزئینی تهیه نمود. در این صورت وقتی مایه کیک آماده شد آن را در قالب ریخته و طبخ می ‌نمائیم.

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:8  توسط یگانه  | 

 • نبات زعفرانی
 • مواد لازم : شكر  500 گرم آب  200 میلی لیتر نخ یا چوب  به مقدار كافی چسب نواری  به مقدار كافی زعفران  به مقدار كافی طرز تهیه : شكر را با آب بجوشانید و در صورتی كه خالص نبود، با یك عدد سفیده ی تخم مرغ زده شده ضایعات آن را بگیر...
  • كیك ساده برای تولد
  • مواد لازم :  آرد سفید تازه  2 لیوان  روغن  1 لیوان شیر  1 لیوان شكر  1 لیوان تخم مرغ  3 عدد بیكینگ پودر  2 قاشق چایخوری طرز تهیه : - اول آرد را با بیكینگ پودر یك بار الك كنید. - شكر و تخم مرغ را در ظرفی با چنگال یا همزن برقی...
  • كیك نارگیلی
  • طرز تهیه : - روغن و شکر را به خوبی با هم مخلوط بکنید. - سپس تخم مرغ و شیر خشک را به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. - آب، وانیل و پودر نارگیل را به آن اضافه کنید و خوب با هم مخلوط کنید. - در آخر آرد را با بیکینگ پودر به مواد ...
  • کیک قهوه
  • مواد لازم : آرد یک و یک چهارم لیوان کره ی ذوب شده  1 لیوان پودر شکر  1 لیوان تخم مرغ  3 عدد مایه خمیر  نصف قاشق مرباخوری زنجبیل نرم شده  یک چهارم قاشق مرباخوری قهوه   3 قاشق غذاخوری طرز تهیه : تخم مرغ ها را به شکر اضافه کنید...
  • شیرینی ناپلئونی
  • مواد لازم : خمیر ورقه شده یا خمیر هزار برگ  یک عدد خامه 400 گرم  خاکه قند 5 قاشق سوپخوری  سفیده تخم مرغ 4 عدد طرز تهیه : خمیر ورقه شده را به قطر 1 سانتیمتر و به فرم مستطیل باز کنید و در سینی مخصوص فر قرار دهید. فر را با درجه...
  • خاگینه تبریزی
  • تخم مرغ ها را در یک ظرف بشکنید و با چنگال کمی بزنید. شیر را اضافه کرده، بیکینگ پودر و آرد را کم کم روی مایه الک کنید(تا گلوله نشود) و مخلوط نمایید. سپس کمی زعفران، پودر هل و پودر زنجبیل را اضافه کنید. در تابه ی تفلون ...
  • کیک هویج
  • مواد لازم: 225 گرم کره 225 گرم شکر قهوه ای 4 عدد تخم مرغ یک عدد پوست پرتقال رنده شده یک قاشق سوپ خوری آب لیمو ترش 175 گرم آرد یک قاشق چای خوری بکینگ پودر 50 گرم بادام پودر شده 350 گرم هویج رنده شده 115 گرم گردوی ریز شده یک ...
  • کلوچه خامه ای
  • مواد لازم (برای 12 عدد) : 2 قاشق چایخوری مایه ی خمیرتازه 2 قاشق غذاخوری شکر 350 گرم شیر پاستوریزه ی گرم 500 450- گرم آرد سفید گندم نصف قاشق چایخوری نمک 60 گرم کره ی پاستوریزه ی آب شده 1 پیمانه مربای توت فرنگی 1 پیمانه (200 ...
  • پنکیک با آلو قرمز
  • مواد لازم برای تهیه مخلوط آلو(6 نفر): g> 500 گرم آلوی قرمز 6 قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای 1عدد چوب ‌دارچین 1عدد میخک ‌درسته یک هشتم قاشق چای‌خوری جوزهندی 6 قاشق غذا‌خوری آب سیب روش تهیه: آلوها را چهار قارچ کنید و هسته‌ی آن‌ها ر...
  • شیرینی زنجبیلی با كاكائو
  • مواد لازم: 175 گرم آرد 125 گرم کره یک قاشق مرباخوری زنجبیل 30 گرم شکر 50  گرم شکلات رنده شده مواد روی شیرینی : یک قاشق سوپ‌خوری کاکائو 2قاشق سوپ‌خوری آب جوش 15 گرم کره 125 گرم پودرقند طرز تهیه : آرد را با کره مخلوط کنید. سپ...
  • شیرینی برانیز
  • مواد لازم : 150 گرم کره 60 گرم کاکائو 150 گرم شکر 2 عدد تخم‌مرغ 50 گرم آرد یک قاشق مرباخوری بیکینگ پودر طرز تهیه : کره را روی حرارت قرار داده تا کمی آب شود. کاکائو و شکر را مخلوط کرده و تخم‌مرغ‌ ها را به آن بیافزایید و خوب...
  • باقلوای گردو (ترکی)
  • مواد لازم: 500 گرم آرد بسیار نرم و مناسب شیرینی‌پزی 3 عدد تخم‌مرغ نصف پیمانه شیر نصف پیمانه روغن مایع 3 قاشق غذاخوری ماست 200 گرم کره 500 گرم گردو به‌مقدار کم  نمک مواد لازم برای شربت : 4 پیمانه شکر 5 پیمانه آب یک قاشق‌خوری...
  • فلورانتین
  • مواد لازم: کره ی پاستوریزه  40 گرم خامه ی فرم گرفته  یک پیمانه سر پر شکر  سه چهارم پیمانه پوست پرتقال  70 گرم بادام پرک  140 گرم آرد سفید گندم  سه چهارم پیمانه شکلات قهوه ای خرد شده  250 گرم روغن جامد   2-1 قاشق غذاخوری روش ...
  • بیسکویت پرتقالی
  • مواد لازم: کره نرم شده 115 گرم پودر شکر یک لیوان زرده تخم مرغ 2 عدد آب پرتقال تازه 1 قاشق غذا خوری رنده پوست پرتقال 1 قاشق غذا خوری آرد ساده 200 گرم آرد ذرت 1 قاشق غذاخوری نمک  یک چهارم قاشق چایخوری یکینگ پودر 1 قاشق چایخوری...
  • نان فانتزی
  • مواد لازم: پودر خمیر ترش  2قاشق مرباخوری شکر  نصف قاشق مرباخوری شیر پاستوریزه گرم 300 میلی لیتر آرد سفید  حدود 3 لیوان نمک  نصف قاشق مرباخوری کره پاستوریزه (نرم شده)  60 گرم زرده تخم مرغ 1 عدد (برای تزیین روی نان) زعفران کمی...
  • مافین ادویه ای( ویژه بیماران دیابتی)
  • مواد لازم: کره ی پاستوریزه ی کم چرب  هفتاد و پنج گرم تخم مرغ  یک عدد آرد سبوس دار صد و پنجاه گرم شیر نارگیل  یک پیمانه سرخالی بکینگ پودر  یک و یک دوم قاشق غذاخوری دارچین  یک قاشق غذاخوری کشمش   دو قاشق غذاخوری خرمای خشک هفتا...
  • پنکیک
  • مواد لازم: آرد سفید گندم  185 گرم بیکینگ پودر  1 قاشق چایخوری پودر شکر  2 قاشق غذاخوری تخم مرغ  2 عدد شیر پاستوریزه  1 لیوان کره ی پاستوریزه ذوب شده  1 قاشق غذاخوری عسل  به مقدار لازم روش تهیه: آرد، بیکینگ پودر و پودر شکر را...
  • نکا ت لازم در مورد تهیه شیرینی ها
  • دلایل پهن شدن شیرینی و بیسکو ئیت در سینی فر درهنگام پخت: * مواد اولیه ی تهیه ی شیرینی و بیسکویت را با دقت اندازه گیری نکرده اید. * درجه حرارت فر به اندازه ی کافی بالا نبوده است. (فر گرمای لازم را نداشته است) * مواد اولیه را...
  • کلمپه کرمانی
  • مواد لازم: روغن جامد  2 پیمانه آرد سفید گندم  5 پیمانه زرده تخم مرغ  2 عدد شیر پاستوریزه  1 پیمانه بیکینگ پودر  یک دوم قاشق چای خوری کنجد  مقداری برای تزیین طرز تهیه: روغن را ذوب کرده و با آرد مخلوط کنید. زرده ی تخم مرغ ها را...
  • باقلوا سه رنگ
  • مواد لازم: پودر بادام یک کیلو پودر قند  نیم کیلو پودر پسته وپودر قند   250گرم ( 200گرم پودر پسته و 50 گرم پودر قند) آرد سفید گندم  نیم کیلو تخم مرغ   1 عدد هل  2 قاشق غذاخوری آب نیم گرم   2 قاشق غذاخوری روغن جامد  6 قاشق غذا...
  • شیرینی اسکاتلندی
  • مواد لازم: کره ی پاستوریزه  150 گرم پودر قند  150 گرم تخم مرغ  1 عدد آرد سفید گندم  125 گرم نمک  یک هشتم قاشق چای خوری دارچین  1 قاشق چای خوری خلال بادام خرد شده  1 پیمانه سرخالی روش تهیه کره و پودر قند را با هم مخلوط کرده و...
  • باسلوق
  • مواد لازم: گردو  150 گرم نشاسته 350 گرم آب یک و یک دوم لیوان گلاب  یک دوم لیوان شکر  300 گرم کره ی پاستوریزه  1 قاشق غذاخوری پودر نارگیل  به مقدار لازم طرزتهیه سوزن را نخ کنید و از وسط گردو رد کنید تا گردوها به هم متصل شوند....
  • شیرینی کرم دار
  • مواد لازم: کره  125 گرم پودر قند  2 قاشق غذاخوری آرد  1 پیمانه و 2 قاشق سوپ خوری نشاسته ذرت   4 قاشق سوپ خوری طرز تهیه: کره و پودر قند را با همزن برقی هم می زنیم تا نرم شود. سپس مخلوط آرد و نشاسته ذرت (که قبلاً با هم مخلوط ک...
  • شیرینی برنجی میانپر
  • مواد لازم: آرد برنج کاملاً نرم 250 گرم روغن  120 گرم زرده تخم مرغ 3 عدد پودر شکر 100 گرم وانیل نصف قاشق چایخوری زعفران سائیده  نصف قاشق چایخوری طرز تهیه: روغن را روی بخار آب حل کرده و آن را در ظرف بزرگی می ریزیم و با چنگال ح...
  • نانی برای صبحانه
  • مواد لازم: نان سوخاری  به مقدار لازم شیر  1 شیشه بزرگ آرد 1 قاشق سوپخوری تخم مرغ 4عدد شکر  1قاشق سوپخوری وانیل  یک سوم قاشق چایخوری روغن  به مقدار لازم طرز تهیه: تخم مرغ ها را با شکر و وانیل خوب به هم زده تا کمی پف کند. سپس ...
  • رولت خرما
  • مواد لازم: خرما 500 گرم شكر درشت نصف پیمانه آرد  3 پیمانه پودر قند نصف پیمانه كره  سه چهارم پیمانه شیر نصف پیمانه زرده تخم مرغ 1 عدد گردو ( نگینی شده)  1 پیمانه طرز تهیه: ابتدا كره و پودر قند را می زنیم تا كاملاً مخلوط شوند....
  • کیک لیمو و عسل
  • مواد لازم: روغن مایع کانولا 3 قاشق سوپ خوری عسل 4 قاشق سوپ خوری لیموترش  یک عدد ( پوست آن رنده شود) شیر کم چرب دو سوم لیوان آرد 150 گرم بکینگ پودر  یک و نیم قاشق چای خوری رنده ی جوز هندی  نصف قاشق چای خوری سفیده ی تخم مرغ 2ع...
  • كیك رژیمی
  • مواد لازم: آرد سفید 85 گرم نشاسته ذرت 23 گرم شكر  195 گرم سفیده تخم مرغ  255 گرم كرم تارتار 4 گرم نمك  به میزان لازم رنده پوست لیمو ( اسانس لیمو) 1 قاشق سوپ خوری طرز تهیه : آرد و نیمی از شكر و نشاسته را با هم در یك ظرف الك ك...
  • آجی بادام قرابیه
  • ( شیرینی بادامی ) مواد لازم : بادام  200 گرم بادام تلخ  یک قاشق غذاخوری آرد سیب زمینی  4 قاشق سوپ خوری آرد  6 پیمانه شکر  150 گرم زرده ی تخم مرغ  2 عدد وانیل  به مقدار کم مارگارین  150 گرم سفیده ی تخم مرغ  1 عدد طرز تهیه : ب...
  • مافین آلبالو
  • مواد لازم : آرد  350 گرم بیکینگ پودر  15 گرم نمک  کمی پودر قند  نصف فنجان تخم مرغ  دو عدد شیر  دو سوم فنجان روغن مایع  4 قاشق سوپخوری آلبالوی بدون هسته  150 گرم رنده ی پوست پرتقال  یک قاشق سوپ خوری طرز تهیه : فر را با حرارت ...
  • شیرینی بادام زمینی
  • مواد لازم ( برای 70 عدد شیرینی ) : آرد گندم سفید  350 گرم کره پاستوریزه  230 گرم شکر  250 گرم تخم مرغ  2 عدد بیکینگ پودر   1 قاشق چای خوری وانیل  یک هشتم قاشق چای خوری بادام زمینی بو داده  225 گرم روش تهیه : کره و شکر را با ...
  • سوهان بادامی
  • مواد لازم برای 18عدد : بادام خرد شده  70 گرم کره پاستوریزه  55 گرم آرد سفید گندم  40 گرم شکر  100 گرم خامه ی پاستوریزه  2 قاشق غذاخوری (30 گرم ) وانیل  یک هشتم قاشق چای خوری روش تهیه : کره در یک ظرف روی حرارت ذوب کنید. بادام...
  • کیک بستنی
  • مواد لازم : کیک اسفنجی 1 عدد بستنی دلخواه  به میزان لازم مواد تزئینی دلخواه شکلات ، خامه ، قهوه ، کاکائو ، انواع میوه ها و..... طرزتهیه: ابتدا یک کیک اسفنجی تهیه نمایید. سپس آن را از وسط به 2 قسمت تقسیم کنید ( برش افقی ). قس...
  • کیک صبحانه موزی
  • مواد لازم برای 6 نفر : آرد گندم سفید  200 گرم شکر  150 گرم تخم مرغ  2 عدد کره پاستوریزه  100 گرم موز رسیده  1 عدد بزرگ بیکینگ پودر  2 قاشق چای خوری نمک  یک هشتم قاشق چای خوری جوز هندی  یک هشتم قاشق چای خوری دارچین و زنجبیل  ...
  • تارت بادام و گلابی
  • مواد لازم خمیر تارت : آرد  100گرم پودر بادام  25 گرم کره   60 گرم  آب   3 قاشق سوپ خوری مواد لازم وسط تارت : گلابی ( به صورت کمپوت )  400 گرم کره  50 گرم پودر قند  50 گرم تخم مرغ  2 عدد پودر بادام  100 گرم پودر کاکائو 2 قاشق...
  • نان پیتا
  • مواد لازم : مایه خمیر  یک قاشق سوپخوری عسل  یک قاشق سوپخوری آرد سفید  3 فنجان آرد معمولی  5/1 فنجان نمک  دو قاشق سوپخوری آب  دو فنجان روغن زیتون  دو قاشق سوپخوری آب گرم نصف فنجان طرز تهیه : آب گرم را به همراه مایه خمیر و عسل...
  • برشتوک ذرت
  • مواد لازم: کره  125 گرم پودر قند  75 گرم تخم مرغ  1 عدد کشمش  110 گرم آرد ساده  150 گرم بیگینگ پودر  یک قاشق چایخوری برگه ی ذرت خرد شده (برشتوک)  120 گرم طرز تهیه: 1- کره و پودر قند را در یک کاسه، با همزن برقی یا با قاشق حدو...
  • رولت شکلاتی با خامه
  • مواد لازم: تخم مرغ  5 عدد شکر  5 قاشق غذاخوری آرد  5 قاشق غذاخوری وانیل  یک سوم قاشق چایخوری آب گرم  3 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر  نصف قاشق چایخوری پودر کاکائوی الک شده   2 قاشق غذاخوری خامه شیرین شده  250 تا 300 گرم گردوی پود...
  • شیرینی بادامی فرانسوی
  • موادلازم: سفیده تخم مرغ 1 عدد پودر قند  یک چهارم لیوان آرد سفید  2  قاشق غذاخوری کره پاستوریزه  30 گرم وانیل یک چهارم قاشق چایخوری بادام ورقه ای خرد شده  یک سوم لیوان طرز تهیه: 1- سفیده تخم مرغ  را هم می زنیم تا به خوبی کف ک...
  • شیرینی شکلاتی با پسته شامی
  • مواد لازم: تخم مرغ 1 عدد آرد  یک و سه چهارم پیمانه * پودر قند  1 پیمانه پودر کاکائو  2 قاشق غذاخوری کره پاستوریزه  125 گرم  پودرپسته شامی  سه چهارم پیمانه وانیل  یک سوم قاشق چایخوری بیکینگ پودر  1 قاشق مرباخوری پسته خرد شده ...
  • شیرینی نارگیلی یخی
  • مواد لازم برای خمیر: کره پاستوریزه   90 گرم اسانس وانیل  نصف قاشق مرباخوری شکر  55 گرم زرده تخم مرغ  یک عدد آرد  150 گرم نشاسته ی ذرت  35 گرم پودر نارگیل   1 قاشق غذاخوری مواد لازم برای لای خمیر: پودر نارگیل  180 گرم شکر دا...
  • کیک آناناس
  • مواد لازم : کمپوت آناناس حلقه شده  1 قوطی بزرگ ( حدود 10 حلقه ) کره پاستوریزه ( برای کارمل)  50 گرم شکر قهوه ای  نصف پیمانه * آب کمپوت ( برای کارامل)  1 قاشق سوپخوری کره پاستوریزه یا مارگارین  70 گرم شکر معمولی  یک سوم پیمان...
  • تارت کیوی
  • مواد لازم: کیوی   6 عدد آرد  175 گرم کره پاستوریزه  75 گرم نمک  یک سوم قاشق چایخوری وانیل  یک سوم قاشق چایخوری زرده تخم مرغ   2 عدد شیر یا ماست  حدود 4 قاشق غذاخوری کرم کاستارد 5/2 پیمانه * خامه  150 گرم * منظور از پیمانه ، ...
  • شیرینی فندق و بادام
  • مواد لازم: سفیده ی تخم مرغ 2عدد کوچک پودر فندق (پوست گرفته)  80 گرم پودر بادام  95 گرم آرد ساده 2قاشق سوپخوری پودر قند  80 گرم مواد لازم برای تزیین: شکلات  75 گرم کره  یک قاشق مرباخوری طرز تهیه: سفیده های تخم مرغ را با درجه ...
  • کیک خرما
  • موادلازم : خرمای بدون هسته  30 عدد آب جوش یک و یک چهارم فنجان کره یا روغن آب شده  یک و یک چهارم فنجان شکر یک و یک چهارم فنجان وانیل  یک سوم قاشق چایخوری تخم مرغ   2 عدد آرد سفید  دو و نیم فنجان بیکینگ پودر  2 قاشق مرباخوری گ...
  • زولبیا
  • 500 گرم نشاسته 150 گرم ماست 200 گرم شکر به میزان لازم روغن 2 تا 3 قاشق گلاب طرز تهیه : نشاسته را در ماست حل کرده و از صافی رد می کنیم تا صاف و بدون گلوله شود. سپس آرد را اضافه کرده و مخلوط می نماییم . مایه را یکی دو...
  • شربت زولبیا و بامیه
  • 2فنجان شکر یك فنجان آب 2 قاشق سوپخوری گلاب یك قاشق مرباخوری زعفران حل شده یك قاشق مربا خوری آب لیمو طرز تهیه : آب و شكر را روی حرارت ملایم قرار می دهیم تا بجوشد. بعد گلاب و زعفران را اضافه كرده، سپس آب لیمو را می ریز...
  • گوش فیل
  • تخم مرغ نصف فنجان ماست یك قاشق سوپخوری روغن جامد یك قاشق چایخوری بیكینگ پودر به مقدار كافی آرد طرز تهیه: در ظرف گودی ماست و تخم مرغ و بیكینگ پودر را خوب به هم می زنیم و روغن را اضافه كرده و آرد را كم كم اضافه می كنیم تا خم...
  • بامیه
  • 125 گرم آرد 3 عدد تخم مرغ 200 گرم شکر 4 تا 5 قاشق روغن 2 پیمانه شربت غلیظ 2 تا 3 قاشق گلاب طرز تهیه : آب و روغن را در ظرفی می ریزیم و روی شعله می گذاریم تا جوش بیاید. آرد را یک مرتبه داخل آبی که جوش آمده است می ریزیم و...
  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:2  توسط یگانه  | 

 • شیرینی‌ مربایی
 • درون این شیرینی خوشمزه که بیشتر برای نوروز تهیه می ‌شود، هر مربایی را که دوست دارید بریزید...
  • شیرینی خشک دو رنگ
  • مواد لازم: کره : 1 پیمانه، پودر قند: 1 پیمانه، آرد الک شده: ¼2 پیمانه، وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری...
  • شیرینی هلندی
  • مواد لازم:آرد: 250 گرم، پودر شکر: 100 گرم، مارگارین : 125 گرم، شیر تازه: 275 گرم ...
  • ساق عروس
  • مواد لازم:آرد: 5/1 پیمانه، زرده تخم مرغ: 1 عدد، روغن مایع: 1 ...قاشق غذاخوری
  • شکلات فندقی
  • مواد لازم برای 6 عدد:شکلات تخته ای سیاه:200 گرم، پودر کاکائو:2 قاشق غذاخوری...
  • کیک با آب انار
  • این کیک خوشمزه را که ماده ی اصلی آن، ‌آب انار است تهیه و میل کنید. زمان تهیه: 10 دقیقه زمان پخت:...
  • خاگینه؛ صبحانه ای کامل
  • مواد لازم: تخم‌ مرغ 4 عدد پنیر پیتزا رنده شده 2 قاشق ‌غذا خوری مغز گردو خرد شده 1 قاشق ‌غذا خوری هویج رنده شده 1 قاشق ‌غذا خوری قارچ 4 عدد فلفل دلمه‌ ای..
  • کیک انجیر و ماست
  • كیك انجیر یكی دیگر از كیك‌ های میوه‌ای است كه در آن به جای شیر از ماست استفاده می ‌شود و طعم نسبتا ترش ماست در تركیب...
  • کیک زنجبیلی
  • كيك زنجبيلي خوشمزه و تند را امتحان کنید. زمان تهيه: 20 دقيقه زمان پخت: 65 دقيقه... مواد لازم براي 8 تا 10 تكه:
  • كيك سيب هلندی
  • فر را از قبل روي 200 درجه سانتي گراد، يا شماره ی 4 گاز، گرم كنيد.تخم مرغ، شكر و وانيل را...
  • کیک پنیر با بیسکوییت
  • بيسكويت ساقه طلايي باید خرد گردد، ولی نبايد خيلي نرم شود.پنير فتا، باید 3 تا 4 ساعت...
  • كيك قهوه فنجانی
  • يك دستور آشپزي عالي براي كيك قهوه فنجاني با كرم شكلاتي روي آن. زمان تهيه: 20 دقيقه زمان پخت: 15 دقيقه...
  • شیرینی گردویی دارچینی
  • مواد لازم: آرد 225 گرم کره 185 گرم شکر 110 گرم زرده تخم مرغ یک عدد رنده پوست لیمو ترش 1 عدد دارچین 1 قاشق غذا خوری...
  • قدرت بيكينگ‌پودر در آشپزي
  • آيا تا به حال از خود پرسيده‌ايد كه چرا برخي از دستورات آشپزي به شما كمك مي‌كنند تا بتوانيد غذاي بهتري آماده كنيد؟...
  • شیرینی میکادو
  • مواد لازم: کره نصف پیمانه پودر قند نصف پیمانه وانیل یک چهارم قاشق چایخوری پودر بیسکوییت 1 پیمانه پودر بادام 1 پیمانه...
  • شیرینی قرابیه تبریز
  • مواد لازم: بادام پوست گرفته خام 150 گرم شکر 200 گرم سفیده تخم مرغ 3عدد مخلوط مغز پسته و بادام و شکر به میزان لازم...
  • شیرینی پاپیونی
  • مواد لازم: خمیر هزارلا 1 کیلو پودر قند نصف پیمانه شربت بار 1 پیمانه پودر پسته یک چهارم پیمانه سفیده تخم مرغ 2 عدد...
  • بیسکوییت شکری
  • مواد لازم: کره 250 گرم پودر قند 1 پیمانه وانیل یک چهارم قاشق چایخوری تخم مرغ 2 عدد آرد 500 گرم بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری شکر به مقدار لازم پودر پسته به مقدار لازم...
  • تهیه شیرینی توتی شکل
  • يكي از شيريني هاي سنتي معطر ايراني كه با هل تهيه مي شود "توت" است. اين شيريني را كه خيلي ساده تهيه مي شود جايگزين قند كنيد و از صرف آن با چاي لذت ببريد...
  • قطاب عسلی (بالا با‌تماز)
  • مواد لازم جهت خمیر شیرینی: زرده تخم مرغ 3عدد ماست 150 گرم آرد سفید الک شده 250 گرم روغن 150 گرم بیکینگ‌پودر 5/1 قاشق مرباخوی سرصاف...
  • شیرینی انجیری
  • مواد لازم براي حدود 32عدد شيريني خمیر مارسپيان 250 گرم پودر قند 80 گرم آب انگور 3 قاشق غذاخوري انجير خشك 32عدد مارمالاد پرتقال...
  • كيك‌ بستني ميوه‌اي
  • حالا كه قرار است شما زحمت آماده‌كردن يكي از وعده‌هاي غذايي در روز زن را بكشيد، اگر همسرتان شاغل است و احيانا در آن روز ديرتر از شما به خانه مي‌رسد، با درست‌كردن...
  • پاي زردآلو
  • عصرهاي بهاري و تابستاني، زمان مناسبي براي خوردن يك فنجان چاي و يك تكه شيريني است تا خستگي يك روز بلند از تن بيرون برود...
  • سوهان کنجدی
  • مواد لازم: - کنجد یک ونیم پیمانه - شکر یک پیمانه - عسل سه قاشق غذاخوری - روغن دو قاشق غذاخوری - زعفران حل شده در آب یک قاشق غذاخوری...
  • باقلوا گل رز قزوین
  • مواد لازم: - شیر نصف پیمانه(80 گرم) - بیکینگ پودر یک دوم قاشق چای خوری - نمک یک هشتم قاشق چای خوری - کره 3 قاشق غذاخوری - زرده تخم مرغ 2 عدد - آرد الک شده 225 گرم...
  • شیرینی پنجره ای
  • مواد لازم: - آرد یک پیمانه(100گرم) - تخم مرغ 5 عدد - نشاسته یک پیمانه(115 گرم) - گلاب 5-4 قاشق غذاخوری - روغن به مقدار لازم(حدود نیم لیتر) - وانیل یک چهارم قاشق چای خوری...
  • نان شیرینی زنجبیلی
  • مواد لازم: - کره دو سوم پیمانه - پودر قند یک پیمانه - آرد سفید گندم یک پیمانه - بیکینگ پودر یک قاشق مربا خوری - تخم مرغ یک عدد - زنجبیل دو قاشق غذاخوری - وانیل یک چهارم قاشق مرباخوری - پودر پسته به میزان لازم...
  • تارت توت فرنگی
  • مواد لازم برای خمیر تارت (برای 6 نفر): کره 120 گرم پودر قند 60 گرم آرد 200 گرم زرده تخم مرغ 1 عدد وانیل یک چهارم قاشق چای خوری...
  • کلوچه ی سیب
  • مواد لازم برای 6 نفر :  سیب خرد شده 190 گرم  آرد 1 پیمانه پُر  بیکینگ پودر 2 قاشق چای خوری  نمک یک هشتم قاشق چای خوری  شیر یک چهارم پیمانه  تخم مرغ بزرگ 1 عدد  روغن 2 پیمانه  شکر نصف پیمانه  شربت شیرین غلیظ یک سوم پیمانه دار...
  • شیرینی بادامی
  • امی مواد لازم (برای حدود 500 گرم) :  کره ی پاستوریزه  1 پیمانه  پودر قند  نصف پیمانه (70 گرم)  پودر بادام  نصف پیمانه (70 گرم)  پودر هل  1 قاشق چای خوری  آرد گندم  5/2 پیمانه (250 گرم)  سفیده ...
  • شیرینی گردویی پفکی
  • فکی مواد لازم: زرده ی تخم‌مرغ  4 عدد مغز گردوی خرد شده  5/1 پیمانه آرد  2 قاشق غذاخوری پودر قند  یک سوم پیمانه وانیل  یک چهارم قاشق چای‌خوری خلال یا پودر پسته  به میزان لازم روش تهیه: ف...
  • شکلات پسته ای
  • ای مواد لازم برای 30 عدد:  قیسی خرد شده  150 گرم  زردآلوی خرد شده  150 گرم  آب پرتقال  1 قاشق غذاخوری  شکلات سفید (شیری) رنده شده  150 گرم  کره ی پاستوریزه  1 قاشق غذاخوری  خامه ی سفت پاستور...
  • شکلات آجیلی
  • یلی مواد لازم برای تهیه 24 قطعه : شکلات تخته‌ای سفید (شیری)  225 گرم مغز تخمه آفتاب‌گردان  50 گرم بادام خرد شده  50 گرم کنجد  50 گرم کشمش بی‌‌دانه  50 گرم دارچین  1 قاشق چای‌خوری روش تهیه...
  • توپ‌های تروفیلی
  • یلی مواد لازم برای 25 قطعه: کیک خرد شده  دو سوم پیمانه بادام زمینی خرد شده  یک سوم پیمانه شکلات تخته‌ای نیمه تلخ  50 گرم خامه  3 قاشق غذاخوری گلاب  2 قاشق غذاخوری ترایفل  به میزان لازم ر...
  • لوز نارگیل
  • گیل مواد لازم: شربت قوام آمده  یک چهارم پیمانه پودر نارگیل  2 پیمانه پودر پسته برای تزیین  به میزان لازم مواد لازم برای تهیه شربت: شکر  نصف پیمانه (75گرم) آب  یک چهارم پیمانه (50گرم) ر...
  • تارت میوه ی فصل
  • مواد لازم (برای 20 عدد) : کره ی پاستوریزه یا روغن  نصف پیمانه (75 گرم) پودر قند  یک سوم پیمانه (45 گرم) تخم مرغ  1 عدد وانیل  یک چهارم قاشق چای خوری آرد سفید گندم  5/2پیمانه (250 گرم) پودر کاکائو  یک قاشق سوپ خوری خامه ی فر...
  • مافین شکلاتی
  • مواد لازم برای 12 عدد : کره ی گیاهی پاستوریزه  100 گرم شکر قهوه ای یا سفید  دو سوم پیمانه سرخالی (100 گرم) تخم مرغ  2 عدد آرد سفید گندم  2 پیمانه سر پر (215 گرم) بیکینگ پودر  1 قاشق چای خوری ...
  • شیرینی با پنیر خامه ای
  • مواد لازم : کره ی پاستوریزه  نصف پیمانه (75 گرم) پنیر خامه ای پاستوریزه  نصف پیمانه (75 گرم) آب لیمو  1 قاشق سوپ خوری آرد سفید گندم  حدود 2 پیمانه (200 گرم) زرده ی تخم مرغ  3 عدد مواد لازم برای میان شیرینی : شکر  5 قاشق سوپ ...
  • نان خرمایی كرمانشاهی
  • مواد لازم : آرد سفید  نیم كیلو كره ی گیاهی  250 گرم ماست  250 گرم نمك  یك قاشق چای خوری بیكینگ پودر  یك قاشق مرباخوری خرمای بدون هسته  نیم كیلو پودر مغز گردو، بادام، پسته و كنجد  از هر كدام دو قاشق غذاخوری دارچین  یك قاشق چا...
  • نان برنجی كرمانشاهی
  • مواد لازم : آرد برنج  نیم كیلو شكر  200 گرم تخم مرغ  1عدد كره یا روغن كرمانشاهی  200 گرم گلاب  نصف فنجان قهوه خوری زعفران آب شده  یك قاشق مرباخوری خرفه یا سیاه دانه  به مقدار لازم طرز تهیه : 1- ابتدا آرد برنج را الک می كنیم....
  • کاکائوی ستاره ی یخی
  • مواد لازم : کاکائوی تخته ای  250 گرم کره ی پاستوریزه  150 گرم پودر قند  250 گرم تخم مرغ   6 عدد شکلات های ریز تزئینی  به مقدار لازم پرتقال   1 عدد برای تزئین طرز تهیه: کاکائوی تخته ای را رنده کرده و با کره به صورت بن ماری یا...
  • کلوچه ی خرما
  • مواد لازم : آرد سفید  1 کیلوگرم ادویه ی مخصوص  به میزان دلخواه مایه ی خمیر  1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر  کمی نمک  1 قاشق چایخوری شیر  3-2 لیوان شکر  2 قاشق غذاخوری زعفران  کمی روغن مایع  1 لیوان خرمای هسته درآورده  به میزان...
  • نان شیرین سمنانی
  • مواد لازم : خمیر ترش   1 قاشق غذاخوری کره  100 گرم شكر  نصف لیوان پودر زنجبیل  1 قاشق غذاخوری شیر ولرم  1 لیوان آرد  4 لیوان  تخم مرغ  1 عدد كنجد خام، پودر پسته و زرده تخم مرغ  برای تزئین طرز تهیه: شیر ولرم را به همراه خمیر ...
  • شیرینی پای سیب
  • مواد لازم داخل پای:  سیب درختی  2 عدد كیوی  1 عدد شكر  2 قاشق غذاخوری زعفران  یک سوم قاشق چایخوری وانیل  یک سوم قاشق چایخوری دارچین  نصف قاشق چایخوری گلاب  4 قاشق غذاخوری نشاسته  1 قاشق غذاخوری روغن مایع  3 قاشق غذاخوری آب  ...
  • شیرینی لقمه سیب
  • مواد لازم: سیب  یک کیلو تخم مرغ  3عدد پودر شکر  2پیمانه مارگارین یا کره  50گرم وانیل  یک چهارم قاشق چای‌خوری نمک  مقداری روغن برای سرخ کردن  به مقدار لازم آرد  5/1 پیمانه نشاسته  2قاشق سوپ‌خوری آب لیمو  2قاشق سوپ‌خوری آب سرد...
  • مافین موز و گردو
  • مواد لازم: نمك  نصف قاشق چایخوری بیكینگ پودر  1 قاشق چایخوری تخم مرغ  1 عدد موز  540 گرم آرد   1 لیوان مغز گردوی خرد شده   یک چهارم لیوان روغن مایع  یک سوم لیوان شهد طبیعی خرما   یک چهارم لیوان طرز تهیه: شهد خرما و تخم مرغ ر...
  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:0  توسط یگانه  | 

   

  شادي

  براي بسياري از افراد برخاستن از خواب صبحگاهي و شروع يک روز، سخت ‌ترين زمان در روز است.

  اين 7 عادت به شما کمک مي ‌کند روز خود را بهتر آغاز کنيد.

  1-  بدن‌ تان را بکشيد

  بهترين کار اين است که قبل از برخاستن، هر يک از اعضا را براي 15 ثانيه بکشيد. مثلا از دستان خود شروع کنيد و هر يک از انگشتان را بکشيد. بعد مي ‌توانيد پاهاي خود را بکشيد و در نهايت گردن و کمر را کش و قوسي دهيد.

  اين نوع حرکات سبب نرم شدن ماهيچه و مفاصل، جريان بيشتر خون و اکسيژن‌ رساني بالاتر به بافت ‌ها مي‌ شود.

  2- محبت کنيد

  از خواب بيدار کردن کودکي که هنوز در خواب ناز است يا نوجواني که تا دير وقت بيدار بوده و مجبور است صبح زود به مدرسه برود، کار راحت و دلنشيني نيست.

  صبح ‌ها کنار تخت فرزندتان بنشينيد و با نوازش کردن سر او سعي کنيد آرام او را بلند کنيد. نوازش نه تنها از ناراحتي ناشي از برخاستن نا به‌ هنگام مي‌ کاهد، بلکه به خود شما نيز حس خوبي را القا خواهد کرد که تا پايان روز با شما مي ‌ماند.

  در ضمن قبل از آن که براي رفتن به محل کار يا درس از خانه خارج شويد، تمامي افراد داخل خانه که به آن ها علاقه داريد را ببوسيد. اين حرکت محبت ‌آميز، استرس را کاهش داده و سبب مي ‌شود روزتان را با حس خوبي آغاز کنيد.

  3- تصميم نگيريد

  اگر مي ‌خواهيد با آرامش از خواب بيدار شويد، سعي کنيد موقع برخاستن از خواب به چيزي فکر نکنيد و تصميم انجام کاري را نگيريد.

  اگر مي‌ خواهيد براي روزتان برنامه ‌ريزي کنيد، شب قبل اين کار را انجام دهيد. از شب قبل در مورد لباسي که قرار است فردا بپوشيد، صبحانه‌ اي که بخوريد، وسيله‌ اي که با آن به محل کارتان برويد و ... فکر کنيد.

  4- وسايل مورد نيازتان را آماده کنيد

  تمام لباس ‌ها و وسايلي که بايد صبح همراه خود ببريد، لباس‌ هايي که مي‌ پوشيد، کفش و کيف و در صورت نياز کتاب يا پرونده‌ هاي ‌تان را مرتب کنيد تا صبح گيج نشويد و مجبور نباشيد مدام عجله کنيد.

  سعي کنيد روي يک تابلو برد يا تقويم دستي کارهايي را که بايد در طول روز انجام دهيد يادداشت کنيد و هر روز صبح قبل از خروج از خانه نگاهي به آن بيندازيد؛ مي ‌توانيد حين نوشيدن چاي يا قهوه نگاهي به آن بيندازيد و وقت ‌تان را تنظيم کنيد.

  5- دندان‌ هاي تان را مسواک کنيد

  بهترين راه براي از بين بردن بوي بد دهان و آغاز يک صبح تازه، مسواک زدن است. در طول شب باکتري‌ هاي بسياري در دهان رشد مي ‌کنند و چند لحظه مسواک زدن سبب از بين رفتن تمامي آن ها و برطرف شدن بوي بد ناشي از آن ها در دهان مي‌ شود.

  6- دوش بگيريد

  خود را عادت دهيد هر روز صبح براي چند دقيقه‌ اي دوش بگيريد. ريختن آب روي بدن سبب کاهش استرس و افزايش آرامش مي‌ شود.

  7- عجله نکنيد

  اگر معمولا صبح ‌ها وقت کم مي ‌آوريد و مجبور هستيد کارهاي‌ تان را با عجله انجام دهيد، ساعت زنگ ‌دارتان را 15 دقيقه زودتر کوک کنيد تا با آرامش بيشتري از خواب برخيزيد، به نرمي ورزش کنيد، به موزيکي ملايم گوش دهيد و بتوانيد برنامه روزانه ‌تان را چک کنيد.

  سلامتيران

   

  براي شرکت در بحث هاي انجمن سايت مرتبط با بهداشت و سلامت، اينجا را کليک کنيد.

   

  *مطالب مرتبط:

  شادي از بيماري قلبي محافظت مي ‌کند

  دنبال شادي مي‌گرديد؟

  شادي، ايمني بدن را تقويت مي ‌کند

  6 نکته براي شاداب ‏تر و جوان ‏تر شدن

  دارويي براي شادي وجود دارد؟

  12 قدم به سوي شادي

  17 روش شاد زيستن

  شادابي

  10 پله تا آرامش

  خنده سلامتي مي‌آورد

  مادري شاداب، کودکي سالم

  بداخلاق‌ها از مرگ بترسند!

  آيا افراد شاد و خوشحال کمتر دچار سرماخوردگي مي شوند ؟

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:57  توسط یگانه  | 

   

  Shallot

  موسير

  موسير جزء خانواده ي سير و پياز است، اما فاقد بوي سولفوريک قوي و بخارات آزاردهنده مي باشد.

  برگ هاي آن دراز و ميان تهي و گل هايش به رنگ سرخ يا بنفش است. پياز آن در مناطق کوهستاني مي رويد که از آن ترشي درست مي کنند.

  ريشه و پياز گياه بعد از انجام يک سري اقدامات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد بدين صورت که آن ها را به شکل رشته هاي بسيار نازک در آورده و در مسير آب سرد قرار مي دهند تا تلخي که در پياز آن هست از بين برود و آن را در آفتاب خشک مي کنند تا به عنوان چاشني غذايي مصرف شود.

  مصرف موسير در فرانسه بسيار رايج است.

  موسير نسبت به پياز براي پخت مناسب تر مي باشد؛ به ويژه براي افرادي که به طعم و بوي پياز حساس هستند.

   

  موسير نسبت به پياز شيرين تر و هضم آن نيز آسان تر است.

  درست است که موسير شبيه پياز و سير است ولي بر خلاف پياز، گل هاي آن تخم نمي دهد و داراي پيازچه هاي زيادي مي شود و بر خلاف سير، بوي مطبوعي دارد و نرم تر از سير است و زود کوبيده و له مي شود.

  موسير گونه هاي زيادي دارد و بهترين آن رنگ قرمز مِسي دارد که آن را خشک کرده و مي سايند و در ادويه و غذا مخلوط مي کنند.

  موسير

  اغلب قسمت هاي بالايي برگ دور ريخته مي شوند، اما اين قسمت ها سرشار از ويتامين و قابل استفاده در سالاد هستند. همچنين مي توان آن ها را به صورت پخته مصرف نمود.

  * گرد موسير به غذاها به خصوص سُس هاي بي مزه طعم خوبي مي دهد و طعم غذاها را لذيذتر مي کند.

  * متخصصان تغذيه معتقد هستند وجود موسير در غذاها موجب تقويت معده مي شود و همچنين عمل هضم را آسان مي کند.

  * موسير سرشار از ويتامين C، پتاسيم، فيبر، اسيد فوليک، کلسيم و آهن است و منبع خوبي از پروتئين محسوب مي شود، بنابراين يک سبزي مفيد براي سبزي خواران مي باشد.

  * موسير داراي ترکيبات سولفوري مانند آليل پروپيل دي سولفيد و فلاوونوئيدهايي از قبيل کوئرستين است. بررسي ها نشان داده اند افرادي که به ميزان زيادي از فلاوونوئيدها مصرف مي کنند، شانس پيشرفت سرطان، بيماري هاي قلبي و ديابت در آن ها کاهش مي يابد. از ديگر خواص فلاوونوئيدها، اثرات آنتي باکتريال آن ها مي باشد. همچنين اين مواد، داراي خواص  ضد التهابي، ضد ويروسي و ضد آلرژي هستند.

  موسير

  * موسير در حذف سموم از بدن، به کبد کمک مي کند.

  * همچنين موسير حاوي ساپونين ها مي باشد که اين ماده در مهار و کشتن سلول هاي سرطاني نقش دارد.

  * موسير داراي خواص شفابخش زيادي است که از آن جمله مي توان به توليد پروستاگلاندين ها و رقيق نمودن خون اشاره نمود.

  * مصرف موسير تأثير مثبتي بر دستگاه اعصاب مرکزي دارد و سردردهاي ميگرني را کاهش مي ‌دهد.

  * از ديگر خواص موسير مي توان به تقويت قدرت جنسي، افزايش دفع ادرار، التيام‌ دهنده و ترميم‌ کننده زخم ‌ها و تسکين‌ دهنده التهاب طحال و کبد اشاره کرد.

  * موسير به سيستم قلبي - عروقي، تنظيم فشار خون و کاهش چربي ‌هاي خون کمک مي ‌کند و از تصلب شرايين جلوگيري مي‌ کند.

  گردآوري: مريم مراديان نيري – کارشناس تغذيه تبيان

  منابع:

  ماهنامه ي دنياي تغذيه

  ايرنا

  وبلاگ گياهان دارويي شاهرود

   

  اگر مي خواهيد با پزشکان سايت مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  براي شرکت در بحث هاي انجمن سايت مرتبط با بهداشت و سلامت، اينجا را کليک کنيد.

  اگر مي خواهيد با کارشناسان تغذيه ي سايت درباره رژيم هاي غذايي مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

   

  *مطالب مرتبط:

  پياز و سير؛ ضد آلرژي‌ هاي بهاري

  اين سبزي بدبو را دست کم نگيريد

  خواص درماني و غذايي سير (1) و (2)

  توليد پياز "بدون اشک"

  خواص درماني و غذايي پياز (قسمت اول) و (قسمت دوم)

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:55  توسط یگانه  | 

   

  لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت هفدهم )

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  در قسمت قبل به بررسی برخی مراحل قبل از عروسی پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم ...

  پس از تصمیم گیری برای عروسی ، چنانچه جشنی برای عقد برپا شده و دوستان و آشنایان دعوت شده باشند دیگر جشن مجّدد ضرورت ندارد. در این صورت دختر و پسر با تمهید مقدمات به سفر می روند و به اصطلاح ماه عسل را می گذرانند و به خانه بخت برمی گردند. اما اگر مراسم عقد بدون جشن یا به طور مختصر برگزار شده باشد، معمولاً جشنی برای اطلاع دوستان و آشنایان برپا می شود و زن و شوهر به خانه بخت می روند. نكته  قابل توجه در اینجا ، آن است كه مراسم عروسی باید  ساده و كم هزینه با شركت اقوام و خویشاوندان و دوستان دو طرف انجام شود. مهریه های سنگین ، تشریفات پرهزینه و جهیزیه های پر بها موانع مهمی در راه

  ازدواج است و گاه موجب می شود كه زن و مرد به علت هزینه های انجام شده با كوله باری از قرض و قسط به خانه بخت بروند و پس از چند روز  ناسازگاری های ناشی از مشكلات مالی آغاز می شود.

  موارد مختلفی وجود دارد كه پس از ماه های اولیه

  ازدواج ، گرمی زندگی زناشویی به سردی می گراید و ناسازگاری بروز می كند. در این موارد مراجعه به مشاور خانواده می تواند كارساز باشد. نكته مهمی كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد ، آن است كه بسیاری از مشكلات قابل حل است و بیشتر اختلافات ، سطحی و ناشی از پیوند دو شخصیت متفاوت است كه به تدریج باید خود را با شرایط جدید هماهنگ سازند ؛ ولی چنانچه مشكلات حاد و غیرقابل حلی در زندگی زناشویی پیدا شود ، قبل از آن كه با گذشت زمان و تولد فرزند راه جدایی مشكل گردد؛ باید چاره اندیشی شود. چاره حل مشكلات زناشویی متفاوت است و تنها زمانی كه به بن بست برسد گره گشا طلاق و جدایی است؛ این امر زمانی تجویز می شود كه شرایط زندگی زناشویی با شرایط طلاق مقایسه و چشم انداز آینده آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل طلاق و جدایی را چاره ساز دانست ، این عمل هرچه سریع تر باید انجام گیرد.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  نقش مشاور در رابطه با جهیزیه و تشریفات عقد و عروسی

  مسئله جهیزیه و هزینه های سنگین عقد و عروسی در پاره ای از موارد مانع بزرگی برای انجام ازدواج است. چنانچه مشاور به جایی برسد كه كلیه عوامل برای ازدواج مساعد است  ولی تهیه جهیزیه و انجام مراسم عقد و عروسی برابر عرف برای دختر و پسر میّسر نیست ، مشاور باید در این موارد با تشكیل جلسات مشاوره با شركت دختر و پسر و در مراحل بعد با شركت آنها و خویشاوندان نزدیك، طرفین را برای تهیه وسایل مختصر زندگی و برگزاری مراسم ساده و كم هزینه ای برای عقد و عروسی آماده سازد ، تا زندگی مشترك آنها با امكانات مختصر و با شادی و صفای كامل شروع شود؛ سپس برای تهیه تدریجی وسایل لازم، اقدامات لازم به عمل آید.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  توصیه به دختران و خانواده ها

  ازدواج سودای عمر است و اقدامی سرنوشت ساز. نمی توان با فلسفه " هرچه پیش آید خوش آید"، عمر را باخت. تمام مراحلی كه برای ازدواج تعیین شده باید با كمال دقت طی شود. مرحله بررسی و شناخت ، برای انتخاب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مرحله باید از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده شود و زمان كافی برای آشنایی با دوستان و آشنایان دو طرف و تماس های مستقیم با فرد مورد نظر در اختیار باشد. باید زمینه های اجتماعی، سطح تحصیلات ، مسائل اقتصادی ، سن ، شغل ، عوامل جسمانی و از همه مهمتر عوامل اخلاقی، روانی و فرهنگی در دو خانواده از دوستان و اقوام و بستگان دختر و پسر بررسی شود ، و در صورت هماهنگی ، مراحل بعدی ازدواج یعنی عقد و عروسی انجام گیرد. انتخاب از راه دور ، یا انتخاب شتابزده سرنوشت زندگی را به دست شانس و اقبال می سپارد و احتمال یك ازدواج موفق را كاهش می دهد.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  مشاوره در رابطه با مراحل ازدواج

  برای انجام ازدواج و طی مراحل آن و در نهایت تصمیم گیری مناسب ، مشاوران می توانند به مراجعان خود كمك های مؤثری بنمایند. از جمله مواردی كه مشاوران در این زمینه اقدام می كنند، به شرح زیر است:

  1- مشاوران در رابطه با انتخاب همسر باید انجام كلیه مراحل ازدواج را توصیه نمایند. زیرا احتمال توفیق ازدواج های شتابزده كمتر است.

  2- مهمترین مرحله ازدواج ،" مطالعه برای انتخاب" است. در این مرحله مشاوران باید مراجعان خود را در زمینه شناخت خود و همسر آینده كمك كنند و به آنان تفهیم نمایند كه برای شناخت همسر از ابعاد مختلف و از كلیه امكانات استفاده نمایند.

  3- یكی از مواردی كه شخص ممكن است به انتخاب مناسب نرسد؛ نگرش یك بُعدی است. منظور حالتی است كه دختر یا پسر تحت تأثیر یك جنبه مثبت و شاخص به انتخاب بپردازد و سایر ابعاد را نادیده بگیرد. در این موارد مشاور باید توجه مراجع خود را به كلیه عوامل جلب نماید و او را در بررسی های لازم كمك كند.

  4

  - بعضی از مراجعان در مرحله شناخت فقط به روش های غیرمستقیم اكتفا می كنند و در مرحله روش های مستقیم به علت اعتقادات خاص مذهبی یا حجب و حیای شخصی متوقف می شوند و براساس اطلاعات به دست آمده از روش های غیرمستقیم تصمیم گیری می نمایند. چون روش های غیرمستقیم برای شناخت همسر كفایت نمی كند. بنابراین مشاوران باید مراجعان خود را برای مطالعات مستقیم توجیه و ترغیب نمایند.

  5- نظر به این كه علاوه بر همسر، پدر و مادر و خویشاوندان نیز در زندگی زوجین نقش مهمی به عهده دارند ، بنابراین مشاوران باید در مطالعات مراحل مختلف ازدواج، مراجعان خود را به معاشرت با پدر و مادر و خویشاوندان همسر آینده خود ( برای شناسایی در حد روابط بعدی آنان ) ترغیب نمایند.

  6

  - مشاوران باید مراجعان دختر خود را به این نكته توجه دهند كه پس از قبول خواستگاری، كلیه مراحل و تشریفات بعدی ازدواج را به صورت ساده و كم هزینه برگزار نمایند و وضعی پیش نیاورند كه بلافاصله پس از خواستگاری ، عجولانه و به سادگی به خانه شوهر بروند. این وضع قدر و ارزش آنان را در نظر شوهر كاهش خواهد داد.

  7- در مراحل اولیه ازدواج و قبل از بچه دار شدن ، چنانچه احساس شد شرایط ادامه زندگی سخت است و سازندگی و تفاهم وجود ندارد و در آینده نیز مشكلات به بن بست می رسد، مشاوران می توانند با بررسی های لازم مراجعان خود را قبل از ایجاد معضلات بعدی برای جدایی آماده نمایند. البته باید توجه داشته باشند كه طلاق برای خانواده هایی كه با مسائل مختلف ساخته و بچه دار شده اند، بسیار مشكل و دردناك است. بدیهی است چون پیامد طلاق پرداخت بهای گزافی را می طلبد، بنابراین تجویز آن زمانی انجام خواهد گرفت كه هیچ راه گریزی در بن بست زندگی وجود نداشته باشد.

  منبع : مشاوره در آستانه ازدواج - تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی

  گردآوری: زهره پری نوش

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط یگانه  | 

   

  لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت هفدهم )

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  در قسمت قبل به بررسی برخی مراحل قبل از عروسی پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم ...

  پس از تصمیم گیری برای عروسی ، چنانچه جشنی برای عقد برپا شده و دوستان و آشنایان دعوت شده باشند دیگر جشن مجّدد ضرورت ندارد. در این صورت دختر و پسر با تمهید مقدمات به سفر می روند و به اصطلاح ماه عسل را می گذرانند و به خانه بخت برمی گردند. اما اگر مراسم عقد بدون جشن یا به طور مختصر برگزار شده باشد، معمولاً جشنی برای اطلاع دوستان و آشنایان برپا می شود و زن و شوهر به خانه بخت می روند. نكته  قابل توجه در اینجا ، آن است كه مراسم عروسی باید  ساده و كم هزینه با شركت اقوام و خویشاوندان و دوستان دو طرف انجام شود. مهریه های سنگین ، تشریفات پرهزینه و جهیزیه های پر بها موانع مهمی در راه

  ازدواج است و گاه موجب می شود كه زن و مرد به علت هزینه های انجام شده با كوله باری از قرض و قسط به خانه بخت بروند و پس از چند روز  ناسازگاری های ناشی از مشكلات مالی آغاز می شود.

  موارد مختلفی وجود دارد كه پس از ماه های اولیه

  ازدواج ، گرمی زندگی زناشویی به سردی می گراید و ناسازگاری بروز می كند. در این موارد مراجعه به مشاور خانواده می تواند كارساز باشد. نكته مهمی كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد ، آن است كه بسیاری از مشكلات قابل حل است و بیشتر اختلافات ، سطحی و ناشی از پیوند دو شخصیت متفاوت است كه به تدریج باید خود را با شرایط جدید هماهنگ سازند ؛ ولی چنانچه مشكلات حاد و غیرقابل حلی در زندگی زناشویی پیدا شود ، قبل از آن كه با گذشت زمان و تولد فرزند راه جدایی مشكل گردد؛ باید چاره اندیشی شود. چاره حل مشكلات زناشویی متفاوت است و تنها زمانی كه به بن بست برسد گره گشا طلاق و جدایی است؛ این امر زمانی تجویز می شود كه شرایط زندگی زناشویی با شرایط طلاق مقایسه و چشم انداز آینده آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل طلاق و جدایی را چاره ساز دانست ، این عمل هرچه سریع تر باید انجام گیرد.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  نقش مشاور در رابطه با جهیزیه و تشریفات عقد و عروسی

  مسئله جهیزیه و هزینه های سنگین عقد و عروسی در پاره ای از موارد مانع بزرگی برای انجام ازدواج است. چنانچه مشاور به جایی برسد كه كلیه عوامل برای ازدواج مساعد است  ولی تهیه جهیزیه و انجام مراسم عقد و عروسی برابر عرف برای دختر و پسر میّسر نیست ، مشاور باید در این موارد با تشكیل جلسات مشاوره با شركت دختر و پسر و در مراحل بعد با شركت آنها و خویشاوندان نزدیك، طرفین را برای تهیه وسایل مختصر زندگی و برگزاری مراسم ساده و كم هزینه ای برای عقد و عروسی آماده سازد ، تا زندگی مشترك آنها با امكانات مختصر و با شادی و صفای كامل شروع شود؛ سپس برای تهیه تدریجی وسایل لازم، اقدامات لازم به عمل آید.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  توصیه به دختران و خانواده ها

  ازدواج سودای عمر است و اقدامی سرنوشت ساز. نمی توان با فلسفه " هرچه پیش آید خوش آید"، عمر را باخت. تمام مراحلی كه برای ازدواج تعیین شده باید با كمال دقت طی شود. مرحله بررسی و شناخت ، برای انتخاب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مرحله باید از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده شود و زمان كافی برای آشنایی با دوستان و آشنایان دو طرف و تماس های مستقیم با فرد مورد نظر در اختیار باشد. باید زمینه های اجتماعی، سطح تحصیلات ، مسائل اقتصادی ، سن ، شغل ، عوامل جسمانی و از همه مهمتر عوامل اخلاقی، روانی و فرهنگی در دو خانواده از دوستان و اقوام و بستگان دختر و پسر بررسی شود ، و در صورت هماهنگی ، مراحل بعدی ازدواج یعنی عقد و عروسی انجام گیرد. انتخاب از راه دور ، یا انتخاب شتابزده سرنوشت زندگی را به دست شانس و اقبال می سپارد و احتمال یك ازدواج موفق را كاهش می دهد.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  مشاوره در رابطه با مراحل ازدواج

  برای انجام ازدواج و طی مراحل آن و در نهایت تصمیم گیری مناسب ، مشاوران می توانند به مراجعان خود كمك های مؤثری بنمایند. از جمله مواردی كه مشاوران در این زمینه اقدام می كنند، به شرح زیر است:

  1- مشاوران در رابطه با انتخاب همسر باید انجام كلیه مراحل ازدواج را توصیه نمایند. زیرا احتمال توفیق ازدواج های شتابزده كمتر است.

  2- مهمترین مرحله ازدواج ،" مطالعه برای انتخاب" است. در این مرحله مشاوران باید مراجعان خود را در زمینه شناخت خود و همسر آینده كمك كنند و به آنان تفهیم نمایند كه برای شناخت همسر از ابعاد مختلف و از كلیه امكانات استفاده نمایند.

  3- یكی از مواردی كه شخص ممكن است به انتخاب مناسب نرسد؛ نگرش یك بُعدی است. منظور حالتی است كه دختر یا پسر تحت تأثیر یك جنبه مثبت و شاخص به انتخاب بپردازد و سایر ابعاد را نادیده بگیرد. در این موارد مشاور باید توجه مراجع خود را به كلیه عوامل جلب نماید و او را در بررسی های لازم كمك كند.

  4

  - بعضی از مراجعان در مرحله شناخت فقط به روش های غیرمستقیم اكتفا می كنند و در مرحله روش های مستقیم به علت اعتقادات خاص مذهبی یا حجب و حیای شخصی متوقف می شوند و براساس اطلاعات به دست آمده از روش های غیرمستقیم تصمیم گیری می نمایند. چون روش های غیرمستقیم برای شناخت همسر كفایت نمی كند. بنابراین مشاوران باید مراجعان خود را برای مطالعات مستقیم توجیه و ترغیب نمایند.

  5- نظر به این كه علاوه بر همسر، پدر و مادر و خویشاوندان نیز در زندگی زوجین نقش مهمی به عهده دارند ، بنابراین مشاوران باید در مطالعات مراحل مختلف ازدواج، مراجعان خود را به معاشرت با پدر و مادر و خویشاوندان همسر آینده خود ( برای شناسایی در حد روابط بعدی آنان ) ترغیب نمایند.

  6

  - مشاوران باید مراجعان دختر خود را به این نكته توجه دهند كه پس از قبول خواستگاری، كلیه مراحل و تشریفات بعدی ازدواج را به صورت ساده و كم هزینه برگزار نمایند و وضعی پیش نیاورند كه بلافاصله پس از خواستگاری ، عجولانه و به سادگی به خانه شوهر بروند. این وضع قدر و ارزش آنان را در نظر شوهر كاهش خواهد داد.

  7- در مراحل اولیه ازدواج و قبل از بچه دار شدن ، چنانچه احساس شد شرایط ادامه زندگی سخت است و سازندگی و تفاهم وجود ندارد و در آینده نیز مشكلات به بن بست می رسد، مشاوران می توانند با بررسی های لازم مراجعان خود را قبل از ایجاد معضلات بعدی برای جدایی آماده نمایند. البته باید توجه داشته باشند كه طلاق برای خانواده هایی كه با مسائل مختلف ساخته و بچه دار شده اند، بسیار مشكل و دردناك است. بدیهی است چون پیامد طلاق پرداخت بهای گزافی را می طلبد، بنابراین تجویز آن زمانی انجام خواهد گرفت كه هیچ راه گریزی در بن بست زندگی وجود نداشته باشد.

  منبع : مشاوره در آستانه ازدواج - تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی

  گردآوری: زهره پری نوش

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط یگانه  | 

   

  لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت هفدهم )

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  در قسمت قبل به بررسی برخی مراحل قبل از عروسی پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم ...

  پس از تصمیم گیری برای عروسی ، چنانچه جشنی برای عقد برپا شده و دوستان و آشنایان دعوت شده باشند دیگر جشن مجّدد ضرورت ندارد. در این صورت دختر و پسر با تمهید مقدمات به سفر می روند و به اصطلاح ماه عسل را می گذرانند و به خانه بخت برمی گردند. اما اگر مراسم عقد بدون جشن یا به طور مختصر برگزار شده باشد، معمولاً جشنی برای اطلاع دوستان و آشنایان برپا می شود و زن و شوهر به خانه بخت می روند. نكته  قابل توجه در اینجا ، آن است كه مراسم عروسی باید  ساده و كم هزینه با شركت اقوام و خویشاوندان و دوستان دو طرف انجام شود. مهریه های سنگین ، تشریفات پرهزینه و جهیزیه های پر بها موانع مهمی در راه

  ازدواج است و گاه موجب می شود كه زن و مرد به علت هزینه های انجام شده با كوله باری از قرض و قسط به خانه بخت بروند و پس از چند روز  ناسازگاری های ناشی از مشكلات مالی آغاز می شود.

  موارد مختلفی وجود دارد كه پس از ماه های اولیه

  ازدواج ، گرمی زندگی زناشویی به سردی می گراید و ناسازگاری بروز می كند. در این موارد مراجعه به مشاور خانواده می تواند كارساز باشد. نكته مهمی كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد ، آن است كه بسیاری از مشكلات قابل حل است و بیشتر اختلافات ، سطحی و ناشی از پیوند دو شخصیت متفاوت است كه به تدریج باید خود را با شرایط جدید هماهنگ سازند ؛ ولی چنانچه مشكلات حاد و غیرقابل حلی در زندگی زناشویی پیدا شود ، قبل از آن كه با گذشت زمان و تولد فرزند راه جدایی مشكل گردد؛ باید چاره اندیشی شود. چاره حل مشكلات زناشویی متفاوت است و تنها زمانی كه به بن بست برسد گره گشا طلاق و جدایی است؛ این امر زمانی تجویز می شود كه شرایط زندگی زناشویی با شرایط طلاق مقایسه و چشم انداز آینده آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل طلاق و جدایی را چاره ساز دانست ، این عمل هرچه سریع تر باید انجام گیرد.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  نقش مشاور در رابطه با جهیزیه و تشریفات عقد و عروسی

  مسئله جهیزیه و هزینه های سنگین عقد و عروسی در پاره ای از موارد مانع بزرگی برای انجام ازدواج است. چنانچه مشاور به جایی برسد كه كلیه عوامل برای ازدواج مساعد است  ولی تهیه جهیزیه و انجام مراسم عقد و عروسی برابر عرف برای دختر و پسر میّسر نیست ، مشاور باید در این موارد با تشكیل جلسات مشاوره با شركت دختر و پسر و در مراحل بعد با شركت آنها و خویشاوندان نزدیك، طرفین را برای تهیه وسایل مختصر زندگی و برگزاری مراسم ساده و كم هزینه ای برای عقد و عروسی آماده سازد ، تا زندگی مشترك آنها با امكانات مختصر و با شادی و صفای كامل شروع شود؛ سپس برای تهیه تدریجی وسایل لازم، اقدامات لازم به عمل آید.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  توصیه به دختران و خانواده ها

  ازدواج سودای عمر است و اقدامی سرنوشت ساز. نمی توان با فلسفه " هرچه پیش آید خوش آید"، عمر را باخت. تمام مراحلی كه برای ازدواج تعیین شده باید با كمال دقت طی شود. مرحله بررسی و شناخت ، برای انتخاب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مرحله باید از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده شود و زمان كافی برای آشنایی با دوستان و آشنایان دو طرف و تماس های مستقیم با فرد مورد نظر در اختیار باشد. باید زمینه های اجتماعی، سطح تحصیلات ، مسائل اقتصادی ، سن ، شغل ، عوامل جسمانی و از همه مهمتر عوامل اخلاقی، روانی و فرهنگی در دو خانواده از دوستان و اقوام و بستگان دختر و پسر بررسی شود ، و در صورت هماهنگی ، مراحل بعدی ازدواج یعنی عقد و عروسی انجام گیرد. انتخاب از راه دور ، یا انتخاب شتابزده سرنوشت زندگی را به دست شانس و اقبال می سپارد و احتمال یك ازدواج موفق را كاهش می دهد.

  مواردی كه طی مراسم عروسی باید در نظر گرفته شود

  مشاوره در رابطه با مراحل ازدواج

  برای انجام ازدواج و طی مراحل آن و در نهایت تصمیم گیری مناسب ، مشاوران می توانند به مراجعان خود كمك های مؤثری بنمایند. از جمله مواردی كه مشاوران در این زمینه اقدام می كنند، به شرح زیر است:

  1- مشاوران در رابطه با انتخاب همسر باید انجام كلیه مراحل ازدواج را توصیه نمایند. زیرا احتمال توفیق ازدواج های شتابزده كمتر است.

  2- مهمترین مرحله ازدواج ،" مطالعه برای انتخاب" است. در این مرحله مشاوران باید مراجعان خود را در زمینه شناخت خود و همسر آینده كمك كنند و به آنان تفهیم نمایند كه برای شناخت همسر از ابعاد مختلف و از كلیه امكانات استفاده نمایند.

  3- یكی از مواردی كه شخص ممكن است به انتخاب مناسب نرسد؛ نگرش یك بُعدی است. منظور حالتی است كه دختر یا پسر تحت تأثیر یك جنبه مثبت و شاخص به انتخاب بپردازد و سایر ابعاد را نادیده بگیرد. در این موارد مشاور باید توجه مراجع خود را به كلیه عوامل جلب نماید و او را در بررسی های لازم كمك كند.

  4

  - بعضی از مراجعان در مرحله شناخت فقط به روش های غیرمستقیم اكتفا می كنند و در مرحله روش های مستقیم به علت اعتقادات خاص مذهبی یا حجب و حیای شخصی متوقف می شوند و براساس اطلاعات به دست آمده از روش های غیرمستقیم تصمیم گیری می نمایند. چون روش های غیرمستقیم برای شناخت همسر كفایت نمی كند. بنابراین مشاوران باید مراجعان خود را برای مطالعات مستقیم توجیه و ترغیب نمایند.

  5- نظر به این كه علاوه بر همسر، پدر و مادر و خویشاوندان نیز در زندگی زوجین نقش مهمی به عهده دارند ، بنابراین مشاوران باید در مطالعات مراحل مختلف ازدواج، مراجعان خود را به معاشرت با پدر و مادر و خویشاوندان همسر آینده خود ( برای شناسایی در حد روابط بعدی آنان ) ترغیب نمایند.

  6

  - مشاوران باید مراجعان دختر خود را به این نكته توجه دهند كه پس از قبول خواستگاری، كلیه مراحل و تشریفات بعدی ازدواج را به صورت ساده و كم هزینه برگزار نمایند و وضعی پیش نیاورند كه بلافاصله پس از خواستگاری ، عجولانه و به سادگی به خانه شوهر بروند. این وضع قدر و ارزش آنان را در نظر شوهر كاهش خواهد داد.

  7- در مراحل اولیه ازدواج و قبل از بچه دار شدن ، چنانچه احساس شد شرایط ادامه زندگی سخت است و سازندگی و تفاهم وجود ندارد و در آینده نیز مشكلات به بن بست می رسد، مشاوران می توانند با بررسی های لازم مراجعان خود را قبل از ایجاد معضلات بعدی برای جدایی آماده نمایند. البته باید توجه داشته باشند كه طلاق برای خانواده هایی كه با مسائل مختلف ساخته و بچه دار شده اند، بسیار مشكل و دردناك است. بدیهی است چون پیامد طلاق پرداخت بهای گزافی را می طلبد، بنابراین تجویز آن زمانی انجام خواهد گرفت كه هیچ راه گریزی در بن بست زندگی وجود نداشته باشد.

  منبع : مشاوره در آستانه ازدواج - تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی

  گردآوری: زهره پری نوش

  + نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط یگانه  | 

   شنیده بودم چیزهایی درباره ات مادرم. شنیده بودم که مادر شهید هستی و خانه ات 40 متر بیشتر ندارد. یعنی فقط چند متر از مزار پسرت بزرگتر است. شنیده بودم وقت باران، آب می چکد از سقف خانه ات و بوی آسمان می گیرد جانمازت. شنیده بودم سرخی صورتت مال سیلی است. شنیده بودم گیر کرده ای میان در و دیوار روزگار. شنیده بودم کمرت قوز کرده و نای ایستادن در صف نانوایی نداری. شنیده بودم چادرت کهنه است و چند تایی وصله دارد. شنیده بودم وصله های ناجور را. تهمت های جورواجور را. شنیده بودم جمهوری اسلامی به شما می رسد. شنیده بودم خوشی زده زیر دلتان.

  تیتر ندارد ،خجالت دارد!

   شنیده بودم در سفره ات خبری از غذاهای رنگارنگ نیست. شنیده بودم حقوقت میلیونی است. شنیده بودم ماشین ضد گلوله سوار می شوی. شنیده بودم جز خدا کسی محافظت نیست. شنیده بودم گاهی پول بلیط اتوبوس نداری تا بیایی سر مزار پسرت در قطعه27، چقدر ضد و نقیض شنیده ام درباره تو. مانده بودم حرف چه کسی را باور کنم.

  آمدم پنج شنبه ای سر مزار پسرت تا از نزدیک ببینمت. شنیده بودم 25 سال است که هر پنج شنبه می آیی قطعه 27ردیف 11 . آمدم اما نبودی. یعنی رفته بودی. اشک بود و شمع بود و مشمعی که کشیده بودی روی سنگ مزار شهید “حسین پاکدامن”. پاک بود دامنت مثل زهرا که “حسین” را تربیت کردی. نمی دانم؛ شاید تو هم نامت “فاطمه” باشد.

  خیره شدم به تصاویر پسرت درون محوطه آلومینیومی. چه خوش سلیقه ای. و خواندم سنگ نوشته ای را که منشور جمهوری اسلامی است:

  بسم رب الشهدا و الصدیقین. سرباز شهید حسین پاکدامن. فرزند صفر علی. ولادت: 1344، شهادت:30/10/64 ، محل شهادت: عین خوش.

  به راه میهن و دینم فدا کردم جوانی را،
  به آگاهی پسندیم بهشت جاودانی را؛
  بگو بر مادر پیرم شهید هرگز نمی میرد،
  ره عشق و شهادت را ز مولایم علی گیرد؛
  به حجله می روم شادان ولی زخمی به تن دارم،
  به جای رخت دامادی لباس خون به تن دارم

   

  ای شهید پاکدامن، ای حسین من! شرمنده، ما مادر پیرت را تنها گذاشتیم. می دانم تو اگر بودی برای مادرت خانه می خریدی که سوراخ نداشته باشد سقفش و به مادر پیرت پول می دادی که آخر ماه سفره اش فقط نان و نمک نداشته باشد. تو اگر بودی عصای دست پیرزن می شدی و رفتی به امید ما که مراقب باشیم مادرت گم نشود در پیچ و خم کوچه زندگی. تو رفتی برای ما و ما ماندیم و تنها گذاشتیم مادر پیرت را. ما بی معرفتیم. 

  ما فراموش کرده ایم مادر پیر تو را. ما یادمان رفته بدهکاری مان را به مادر پیر تو. اعتراف می کنم؛ ما بی معرفتیم. معرفت داشتیم، نمی گذاشتیم تا شرمنده شود جلوی راننده “بی. آر. تی” فقط به خاطر100 تومان پول بلیط، که بیاید بهشت زهرا و آب و جارو کند مزارت را. نشانه شخصیت مادر پیر تو ارائه بلیط به راننده “بی. آر.تی” نیست، نشاندن تو بود در اتوبوسی که وقت رفتن پر از سرنشین بود اما وقتی که برگشت فقط پلاک آورد. فقط یک مشت خاک. شهید شده بودید همه تان در خط مقدم علقمه و بی سوار آمد اسب عباس و شکست دل سکینه و خون شد دل ام البنین.

  مادر شهید

  نشسته بودم سر مزارت ای سرباز شهید و مادرت رفته بود و من داشتم از غصه دق می کردم اما خوب شد و چه خوب شد که دیدم مادر علیرضا را. عجب شیرزنی است این پیرزن. این مادر شهید علیرضا شهبازی. پسرش علیرضا از شهدای تفحص است و با تو همسایه. این هم سنگ نوشته اش:

  السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. بسیجی عارف شهید علیرضا شهبازی. محل شهادت: قتلگاه فکه. ولادت:1355 ، شهادت: 26/9/80، توی این عالم هستی که همش رو به فناست، به خدا یه دل دارم اونم مال امام رضاست. قطعه 27، ردیف17.

   مادر علیرضا از مادر شهید حسین پاکدامن برایم گفت  و گفت: اینجا بود تا همین چند دقیقه پیش. گفت: هر پنج شنبه می آید و با خودش آب تهران می آورد تا با آب چاه نشوید مزار پسرش را. معتقد است پسرش زنده است و شاید هنوز تشنه است و باید با آب شرب بشوید مزارش را و سیراب کند، تازه کند گلوی پسرش را. گفت: مادر شهید پاکدامن خانه اش کوچک است و دلش بزرگ و بدهی همین خانه نیم بند هم شکسته کمرش را. گفت: عزت نفس دارد و غرورش اجازه نمی دهد خیلی چیزها را. گفت: هر پنج شنبه سماورش را روشن می کند سر مزار حسین و چای می دهد به ما که طعم بهشت دارد. گفت: با این حال و روز گاهی نان و پنیری هم می آورد و برای حسین نذری می دهد. گفت: ما گلایه داریم از مسئولان نظام. گفت: صدا و سیما، ما را درد ما را غم ما را ماتم ما را نشان نمی دهد. گفت: همین علیرضای من با دوچرخه این ور و آن ور می رفت که الان در خانه شهید است. گفت: علیرضا یک لباس سالم نداشت با اینکه به دهان می رسید دستش. گفت: علیرضا وقتی در نوجوانی پول می گرفت از پدرش تا یک جفت کفش خوب برای خودش بخرد، می رفت و چند جفت کفش معمولی می خرید، یکی را خودش پا می کرد و چند تا هم می داد دیگرانی که وسعشان نمی رسید کفش برای خودشان بخرند. بغضش را شکست و گفت: این رسمش نیست. اشک ریخت و گفت: دنیا را هم به ما بدهند برای من علیرضا نمی شود. با صدای بلند های های گریست و گفت: حاضرم همه هستی ام را بدهم تا یک بار دیگر علیرضا از در خانه بیاید تو. آنقدر دوست داشتم علیرضا را ببینم که صاحب اولاد شده و بچه بغل از در خانه بیاید تو و من ببینم قد و بالایش را.

  حرف های دیگری هم مادر علیرضا زد منتهی با زبان اشک که ترجمه اش این بود؛ اگر من گریه می کنم، مادر شهید حسین پاکدامن خون گریه می کند.


  برگرفته از وبلاگ قطعه 26

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:25  توسط یگانه  | 

  مرد فیل نما

  به نام خدا

  و خداوند تبارک فرمود: وَ مِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ یُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

   

  انسان نباید به ظاهر آدمها قضاوت کند. چه به خوبی و چه به بدی!

  البته سفارش اولیه‌ی آیین برتر اسلام، نگاه خوش‌بینانه به همه است که با تعبیر "حمل فعل مومن بر صحت" بیان می‌شود. اما این بدان معنا نیست که بر همه اعتماد و اطمینان کرد بلکه به معنای دوری از "سوء ظن" می‌باشد که این نکته با احتیاط و دقت، کاملا سازگار است.

  انسان می‌تواند به دیگران سوء ظن نداشته باشد اما در مورد آنها احتیاط کرده و تا شناخت صحیح ایشان، در روابطش دقت نظر به خرج دهد.

  به راستی چرا باید کسی را که ظاهری آراسته دارد را خوب و کسی که چنین نیست را بد و بی‌مقدار بپنداریم؟

  آقای "جان مریک" را در فلیم "مرد فیل نما" یادتان هست؟ چرا راه دور می‌رویم، همین مرد بزرگ، "بلال"، غلامِ سیاهِ حبشی پیامبر اکرم، اینها آدمهایی بودند که مردم به ظاهر، آنان را بد و بی ارزش می‌پنداشتند در حالی که در پس آن صورت نا زیبا، سیرتی زیبا و متعالی نهفته بود که هر که با آنان می‌نشست، شیفته وی گشته و صورت فراموش می‌کرد.

  از آن سو هم هست. هستند کسانی که از وجنات خود برای فریب دیگران بهره‌ می‌برند. و شما حتما این را هم دیده‌اید.

  خلاصه آنکه:

  نه هر که چهــره بـرافــروخــت دلبری داند
  نه هر که آینه سازد سکندری داند
  نه هر که طرْف کله کج نهاد و تند نشست

   کـلاه داری و آیــیـن ســروری داند

  هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
  نه هر که سر بتراشد قلندری داند

  انسان می‌تواند به دیگران سوء ظن نداشته باشد اما در مورد آنها احتیاط کرده و تا شناخت صحیح ایشان، در روابطش دقت نظر به خرج دهد.

  بله دوستان!

  انسان

  زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز از این آدمهای صاحب کمالات ظاهری یکی بود به نام اخنس بن شریق که حسابی خوش قیافه بود و خوش زبان.

  این آقا تا دلتان بخواهد اطفار آدم حسابیها را داشت و هر که او را می‌دید برایش احسنت می‌آورد.

  جناب اخنس دور و بر پیامبر اکرم هم خیلی می‌گشت و پیامبر هم با او گرم می‌گرفت. خلاصه اینکه حرف خدا، پیغمبر از دهان اخنس خان نمی‌افتاد.

  تا اینکه روزی بین این آقا و طایفه‌ای به نام ثقیب اختلافی پیش آمد که در این ماجرا، درون پلید وی آشکار شد. اخنس با گروه خود به این طائفه شبیخون زد و دامهایشان را هم کشت و کشت و زرعشان را به آتش کشید.

  اینجا بود که نفاق و دروغ وی برملا شد. و خداوند به پیامبر فرمود که:

  وَ مِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 1

  در این دنیا کسانی از مردم هستند که خدا را به درستی اعتقاد خویش گواه می گیرد و تو را سخنش درباره زندگی این دنیا (و پارسایی) به شگفت می‌دارد ، در حالی که کینه توزترین دشمنان است.

  چون از نزد تو بازگردد، در زمین فساد کند و کشتزارها و دامها را، نابودسازد ، و خدا فساد را دوست ندارد.

  و چون به او گویید که از خدای بترس، در گناه‌کاری دست‌خوش خودخواهی شود. جهنم ، آن آرامگاه بد، او را بس باشد.

  بعضی دیگر از مردم برای جستن خشنودی خدا، جان خویش را فدا می‌کنند. خدا بر این بندگان مهربان است.

  ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همگان به اطاعت درآیید و پای به جای، پای شیطان مگذارید که او دشمن آشکار شماست.

   

  پس بیایید شعار ما و نگاه ما اینگونه باشد که: همه خوبند مگر کسی که بدی وی ثابت شده باشد، اما ما به کسی اطمینان می‌کنیم که او را خوب شناخته باشیم.

  حسین عسگری - گروه دین و اندیشه تبیان


  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:7  توسط یگانه  | 

  سماق

  نام علمی سماق Rhus coriaria است. "سماق" در قدیم "سماک" نیز تلفظ می‌شده است، در حقیقت فارسی آن سماك و عربی آن سماق است.

  سُماق درختچه ای است کوهستانی که میوه‌های خوشه‌ای دارد. رنگ میوه ی آن قرمز و قهوه‏ای است (تصویر مجاور) و طعم آن گس است، ولی پس از رسیدن ترش می‏شود. میوه‌ ی سماق پس از کوبیدن به عنوان چاشنی، همراه با غذاهایی مانند کباب استفاده می‌شود.

  این گیاه اغلب در مناطق مدیترانه‌، جنوب ایتالیا و آسیای شرقی به ویژه در ایران دیده می ‌شود. انواع متنوعی دارد که برخی از آنها جنبه ‌ی تزیینی‌ داشته و اگر حواسمان نباشد، می ‌تواند موجب مسمومیت و خارش گردد.

  در یونان باستان از چوب سماق برای رنگ آمیزی پارچه‌های پشمی استفاده می‌شده است و در کشور ایتالیا از این گیاه برای رنگ دادن به چرم استفاده می کردند.

  در برخی از کشورها از سماق نوشیدنی تهیه می‌ کنند که برای تسکین درد معده و اختلالات گوارشی موثر است.

  سماق از نظر طب قدیم، سماق سرد و خشک است.

  حال خواص سماق عبارتند از :

  - خاصیت ضد میكروبی دارد.

  - خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. آنتی اکسیدان ها موادی هستند که از عمل رادیکال های آزاد در بدن جلوگیری می کنند. رادیکال های آزاد با تخریب سلول های بدن نقش مهمی در بروز انواع سرطان دارند. بنابراین آنتی اکسیدان ها از بروز سرطان ها جلوگیری می کنند.

  - برای بیماران دیابتی مفید است، زیرا یكی از عوامل به وجود آمدن عوارض مختلف در دیابتی ها، تركیب شدن گلوكز (قند خون) با پروتئین های حیاتی بدن است كه به تغییر ساختار شیمیایی و عملكرد این پروتئین ها می انجامد. مطالعات نشان می دهد كه سماق تا 81 درصد از بروز این فرایند جلوگیری می كند.

  - برای دندان درد مفید است.

  - اشتها را تحریک می‌کند.

  - به دلیل داشتن تانن فراوان، قابض و پاک کننده معده می‌باشد.

  - خاصیت ادرارآور یا دیورتیک دارد.

  - تب را پایین می آورد.

  - در درمان بیماری‌های روماتیسمی و نقرس موثر است.

  - خون را تصفیه می کند و مواد زائد خون (مانند اوره) را دفع می ‌کند.

  - لثه‌ها را تقویت کرده و آنها را محکم می ‌سازد.

  - برای برطرف شدن تهوع و بی اشتهایی مفید است.

  - تقویت کننده ی دستگاه گوارش است.

  - از خونریزی معده جلوگیری می‏کند.

  پودر سماق

  - علت افزودن سماق به کباب این است که خوردن گوشت کباب شده باعت تولید آنزیم‌هایی در بدن می‌شود كه مضر هستند. سماق می‌تواند اثر این آنزیم ها را خنثی كند.

  - در رفع غلظت خون موثر است.

  - خوردن گرد سماق با آب سرد از خونریزی داخلی جلوگیری می کند.

  - غرغره ی جوشانده سماق برای ورم گلو و دهان مفید است.

  - مالیدن آب جوشانده ی سماق روی محل ضربه دیده، از ورم آن جلوگیری می کند.

  - گردی كه روی میوه سماق می‏نشیند و به آن خاك سماق می‏گویند، بسیار قابض و كمی تلخ است و به علت داشتن املاح، از ترشحات بی رنگ زنانه جلوگیری می‏كند.

  - منوراژی (خونریزی رحم) و خونریزی در فواصل قاعدگی را کاهش می دهد.

  - خونریزی سینه (هموپتزی) را کم می کند.

  - اسهال معمولی و اسهال خونی را برطرف می کند.

  - کمپرس با سماق در التیام زخم، سوختگی، اگزما، ترک نوک سینه و عضو ضرب دیده موثر می باشد.

  - برای رفع تهوع و استفراغ ، سماق را با زیره و آب سرد مخلوط کرده و مصرف نمایید.

  - چای سماق برای کاهش تعریق به کار می رود.

  - کسانی که هموروئید (بواسیر) دارند و زنانی که ترشحات بی رنگ زنانه دارند، سماق را جوشانده و داخل لگنی بریزند و در آن بنشینند.

  - در قدیم برگ درخت سماق را دم کرده و برای سیاه کردن مو از آن استفاده می کردند.

  - در قدیم سماق برای درمان سوزاک و سل به کار می رفته است.

  - در قدیم شیره خارج شده از درخت سماق را برای درمان بیماری های دستگاه ادراری به کار می بردند.

  هشدارها :

  * خوردن سماق تازه باعث مسمومیت می شود. بنابراین فقط باید خشک آن را مصرف نمود.

  * به دلیل اینکه طبیعت سماق سرد است، برای افراد سردمزاج مناسب نیست و باید با گیاهان گرم مصرف شود.

  * مصرف بیش از حد سماق می ‌تواند مسمومیت زا باشد.

  * سماق را باید به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمایید.

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:41  توسط یگانه  | 

   

  کتاب بسیار زیبا که از شنیدنش لذت خواهید برد:

  عشق بدون قید و شرط  

  دانلود کنید


  رمان شبهای روشن اثر داستایوسکی

  از آثار بزرگ ادبی جهان

  شبهای روشن - قسمت اول 

  دانلود کنید

  شبهای روشن - قسمت دوم 

  دانلود کنید


  رمان های صوتی دانلود کنید

  جاناتان مرغ دریایی اثر بسیار زیبای ریچارد باخ

  جاناتان مرغ دریایی - قسمت اول

  دانلود کنید

  جاناتان مرغ دریایی - قسمت دوم 

  دانلود کنید

  جاناتان مرغ دریایی - قسمت سوم 

  دانلود کنید


  رمان های صوتی دانلود کنید

  قصه های مجید، تسبیح  

  خدا همه معلمهای ریاضی را رحمت کند...!

  حتما" این قسمت از قصه های مجید را دیده اید!بسیار شیرین و زیباست،به علاوه راوی ما هم کم جذاب تعریف نمیکند!

  دانلود کنید


  قصه ی عینکم 

  عینک

   

  رسول پرویزی

  قصه و روایتی بس زیبا

  دانلود کنید


  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:36  توسط یگانه  | 

  دانلود کتاب پلی به سوی جاودانگی

  بسی خوش اقبالیم من و تو، که ماوایمان بی زمانی است. ما که از کوهساران عطرآگین اکنون سرمدی، به سوی شادمانه جست و خیز کردن در رمز و رازی چون تولد و مرگ یک روز (یا شاید بسی کم تر)، سرخوشانه گذر کرده ایم.

  «ریچارد دیوید باخ ( متولد 23 ژوئن 1936 دراّک پارک ایالت ایلینویز ) یک نویسندۀ آمریکایی است. او غالباً به عنوان نویسندۀ پرفروش ترین کتابش، "جاناتان مرغ دریایی"، شناخته میشود. او فرزند رولند روبرت و روت هلن شاو باخ و همچنین از نوادگان یوهان سباستین باخ، آهنگساز بزرگ و مشهور آلمانی است. او به عنوان خلبان به خدمت نیروی هوایی در آمد و پس از آن به شغلهای مختلفی پرداخت. اکثر کتابهای او به نوعی به پرواز مربوطند، از داستانهای ساده ای که مشخصاً در مورد پرواز با هواپیما است تا آخرین کارهایش که او در آنها از پرواز به عنوان یک فلسفه استفاده می کند. یکی از بزرگترین کتابهای او که مورد علاقۀ بسیاری از خلبانها است، "هدیۀ پرواز" می باشد.

   مرغ دریایی " که داستانی بود در مورد یک مرغ دریایی که فقط برای پرواز کردن میپرید و نه مانند همنوعانش برای به دست آوردن غذا، کتابی که کمتر از 10000 کلمه داشت اکنون رتبۀ فروش همۀ کتابهای قطور را از زمان " بر باد رفته " شکسته بود. تنها در 1972  1000000 نسخه از آن فروش رفت.

  در 1970 " جاناتان لیوینگستن، مرغ دریایی " که داستانی بود در مورد یک مرغ دریایی که فقط برای پرواز کردن میپرید و نه مانند همنوعانش برای به دست آوردن غذا، توسط  انتشارات مک میلان در حالی به چاپ رسید که توسط بیشترناشرین رد شده بود. کتابی که تنها شامل تصاویر مرغهای دریایی در حال پرواز بود رتبۀ نخست فروش را به دست آورد. کتابی که کمتر از 10000 کلمه داشت اکنون رتبۀ فروش همۀ کتابهای قطور را از زمان " بر باد رفته " شکسته بود. تنها در 1972  1000000 نسخه از آن فروش رفت. موفقیت غیر قابل پیشبینی کتاب به طور گسترده ای دراوایل دهۀ 1970 در رسانه منعکس شد. در 1973 به تهیه کنندگی شرکت پارامونت پیکچر فیلمی از روی کتاب ساخته شد. آهنگسازی فیلم بر عهدۀ نیل دایموند بود.

  در 1977 باخ با لسلی پریش ازدواج کرد، خانم هنرپیشه ای که در خلال ساخت فیلم جاناتان مرغ دریایی ملاقات کرده بود. وی عنصر اصلی در دو تا از کتابهای  باخ - "پلی بسوی جاودانگی" و "یگانه" -  بود که ... بر روی رابطۀ آنها  و دریافتهای روحانی باخ متمرکز شده بود.

  باخ یک فلسفۀ خاص در کتابهایش دارد که به طور خلاصه از این اصول سرچشمه میگیرد : طبیعت درست ما با مکان و زمان محدود نشده، ما شرح بودن هستیم، تولد و مرگ ما واقعی نیست، و ما به این دنیای ظواهر و مشهودات  می آییم برای تفریح، یاد گیری، برای سهیم شدن تجربه هایمان با کسانی که برایمان مهم هستند، برای کشف – و بیشتر از همه برای یاد گرفتن اینکه چطور دوست داشته باشیم و باز هم دوست داشته باشیم.

  از آثاری که به زبان فارسی از او ترجمه شده می‌توان به کتاب‌هایی از قبیل: جاناتان مرغ دریایی- هیچ راهی دور نیست- پندار- یگانه- گریز از سرزمین امن- هدیه پرواز و فراسوی ذهنم اشاره کرد که در بیشتر کتاب‌های ذکر شده، نویسنده به وسیله احساس پرواز در متن‌های خود با خواننده ارتباط خوبی برقرار می‌کند و در مورد شناخت خود، انتخاب و اختیار و در نهایت حقیقت زندگی بحث می‌کند.»

  دانلود کتاب"پلی به سوی جاودانگی"

  از همین نویسنده میتوانید از آرشیو کتابهای صوتی کتاب تبیان دانلود کنید:

  کتاب صوتی جاناتان مرغ دریایی
  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:33  توسط یگانه  | 

  با من پرواز کن!
  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:27  توسط یگانه  | 

   

  امان از خارهای زبانت

  ارتباط آسیب دیده

  چشم‌ غره‌ها و خرناس‌ها و حتی کلمات به ظاهر معمولی که میان زن و شوهر رد و بدل می‌شوند-حتی اگر اصلاً کلامی مبادله نشود- نشانه‌های حمله هستند و در حکم اخطار به طرف مقابل‌اند که با تسلیم شو و یا برای نبرد آماده باش.

  لحن صحبت، سرعت و بلندی صدا بیش از کلمات ایجاد ناراحتی می‌کند، به همین دلیل است که اشخاص اغلب به لحن صدا بیش از خود کلمات حساسیت نشان می‌دهند. پیام‌های غیرکلامی، چشم‌ها، چهره و بدن، اغلب از کلمات نافذتر هستند. به گفتگوی زن و شوهری توجه می‌کنیم:

  مریم: عزیزم یادت می‌ماند که به برق کار تلفن بزنی؟

  علی: اگر با لحن بهتری خواهش کنی، بله یادم می‌ماند.

  مریم: اما من لحن بدی نداشتم.

  علی: وقتی حرف می‌زنی انگار که ناله می‌کنی.

  مریم: چرا رک و راست حرفت را نمی‌زنی بگو که نمی‌خواهی به برق کار تلفن بزنی.

  مریم می‌خواست مودبانه حرف بزند، اما تحت تاثیر خاطرات گذشته، از علی دلگیر بود؛ به همین جهت کلامش لحن سرزنش آمیزی داشت. با آنکه کلمات وزین و مودبانه بودند، لحن کلام به شکلی بود که پیام را منفی مخابره می‌کرد. وقتی پیامی با دو مفهوم مخابره می‌شود، دریافت کننده پیام به احتمال زیاد به نشانه‌های غیرکلامی بها می‌دهد و خود کلمات را ندیده می‌انگارد. اما مریم که نمی‌دانست لحن کلام او مسئله‌ساز شده است، طرز برخورد علی را به حساب رد خواهش خود گذاشت و در مقام تلافی بر آمد. به احتمال زیاد، اگر لحن صحبت مریم سرزنش آمیز نبود، علی درخواست او را می‌پذیرفت؛ اما آنها هر دو در مقام سرزنش و تلافی برآمدند و به همین جهت به اصل مسئله، یعنی تلفن زدن به برق کار توجه نکردند.

  اگر زن و شوهر خواهان رابطه صمیمانه باشند، باید تهدید و سرزنش را از درخواست خود حذف کنند؛ از همه مهمتر، باید از ماهیت خشم برانگیز طرز صحبت خود آگاه شوند.

  وقتی زن یا شوهر در خواست‌های خود را با تهدید و سرزنش توأم می‌کنند، به جای متقاعد کردن هم اسباب دلگیری و احتمالا خشم یکدیگر می‌شوند. به همین دلیل بود که علی از سرزنش تلویحی در کلام مریم از او دلگیر شد و ... در این شرایط مضمون پیام در گرما گرم تلاش زن و شوهر برای مجازات یکدیگر، محو شد.

  اگر مریم، پیش از آنکه از علی برای تلفن زدن به برق کار خواهش کند، می‌فهمید که افکار فرار او در جهت عکس انتظارش عمل می‌کنند، احتمالاً می‌توانست با تجدید نظر در طرز ادای کلام خود در خواستش را به گونه‌ای خوشایند مطرح سازد. اما افکار اتوماتیک او صحنه را برای درگیری مهیا ساخت: «او هرگز به کارها رسیدگی نمی کند... با آنکه من وقت ندارم می‌خواهد این کار را هم خود من انجام دهم». مریم که پیش‌بینی می‌کرد خواهش او از سوی علی رد شود، درخواستش را به گونه‌ای مطرح ساخت که به آنچه از آن می‌ترسید دچار شود.

  زن و شوهر اغلب در خواست‌های خود را طوری مطرح می‌کنند که دیگری را مورد سرزنش، حمله، یا تحقیر قرار دهند. (مثلاً «چرا به برق‌کار تلفن نزدی؟»). وقتی گفتگو ادامه پیدا می‌کند، خود کلمات بیش از پیش مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در جریان صحبت‌های خشمگینانه، زن و شوهر از همه سلاح‌ها و از جمله توهین و بی احترامی و در نهایت از زور و بازو علیه یکدیگر استفاده می‌‌کنند. اگر زن و شوهر خواهان رابطه صمیمانه باشند، باید تهدید و سرزنش را از درخواست خود حذف کنند؛ از همه مهمتر، باید از ماهیت خشم برانگیز طرز صحبت خود آگاه شوند.

  گل

  ضربه‌های پیش‌دستی

  ممکن است به عنوان یک اقدام تدافعی، برای اجتناب از آسیب‌های احتمالی- روانی و جسمانی- در مقام پیش‌‌دستی برآئیم و ضرباتی را به حریف وارد آوریم. در این موارد، وقتی پیش‌بینی می‌کنیم که کسی در تدارک حمله به ماست، ممکن است از روی عصبانیت، در وارد ساختن ضربه به حریف پیش‌دستی کنیم.

  برای اجتناب از این موقعیت، باید افکار اتوماتیک خود را شناسایی کنید، بخصوص باید از افکاری که احساس اندوه، تقصیر یا اضطراب در شما بوجود می‌آورند مطلع شوید و در برابر انگیزه ضدحمله، خویشتن‌داری نمائید. ممکن است پیش‌‌دستی در وارد کردن ضربه موقتاً از شدت ناراحتی شما بکاهد، اما در پایان، برخوردهای ادامه داری که با همسر خود خواهید داشت و تحت تاثیر اثرات ناخوشایند مسئله حل نشده، بطور مشخص در موقعیت روحی مناسب قرار نخواهید گرفت. خودداری از این قبیل حملات، احتمالا مستلزم شکیبایی است، اما نتایج مطلوب می‌دهد و به یافتن راه حل کمک می‌کند.

  بسیاری از اشخاص در همان لحظه که احساس می‌کنند مورد انتقاد واقع شده‌اند، پیش از آنکه از درستی آن آگه شوند، اقدام به ضد حمله می‌کنند تا ناراحتی حاصل از انتقاد را به طرف تحمیل نمایند.

  وقتی پیش‌بینی می‌کنیم که کسی در تدارک حمله به ماست، ممکن است از روی عصبانیت، در وارد ساختن ضربه به حریف پیش‌دستی کنیم. برای اجتناب از این موقعیت، باید افکار اتوماتیک خود را شناسایی کنید.

   در واقع، برای اجتناب از ناراحتی، می‌خواهند با حمله متقابل آن را به انتقاد کننده تحمیل کنند. مثلاً، اگر شوهری به زنش بگوید که در کار تربیت بچه‌ها کوتاهی می‌کند، زن ممکن است واقعیت را بپذیرد و مسئولیت کوتاهی در تربیت فرزندان را به عهده گیرد، خود را سرزنش کند و احساس بدی پیدا کند. اما ممکن است این زن برای اجتناب از موقعیتی که پیش آمده، راه ضد حمله را انتخاب کند و اعتبار انتقاد کننده و در نتیجه اعتبار خود انتقاد را زیر سوال ببرد. اما این رفتار گران تمام می‌شود؛ مشاجره به جایی نمی‌رسد و مسئله حل نشده باقی می‌ماند. اگر در انتقاد شوهر حقیقتی وجود داشته باشد، فرصتی برای حل مسئله پیش نخواهد آمد و اگر گفتار شوهر عاری از واقعیت باشد، نخواهد توانست واقعیت را با او در میان بگذارد.

  استفاده از انتقاد اغلب به جای حل مسئله بر وخامت آن می‌افزاید. زن و شوهر می‌توانند با کسب مهارت و به کمک روش‌های متعددی که وجود دارد، از بروز مسئله جلوگیری کنند و یا دست کم راه حلی برای آن بیابند. البته لازم به یاداوری است که در همین زمینه مقاله ای تحت عنوان "عادت اما ویران گر" به روش های صحیح گفتگو و اجتناب از انتقاد پرداخته است. یکی از روش های مفید گفتگو آن است که در استفاده از کلمات ، عباراتی که حاکی از نقطه ضعف همسرمان است به کار نبریم. مثلا در مورد ابتدایی متن احتمالا مرد ، شخص فراموش کاری بوده و کلمات " یادت می مونه؟" می تواند به عنوان یک کنایه برای چنین شخصی به کار رود.

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:25  توسط یگانه  | 

   

  داماد زندانی

  جهاز، به دارایی و مالی گفته می‌شود که عروس در هنگام ازدواج به خانه مشترک می‌برد. این تعریف جهیزیه است که می‌تواند شامل پول، جنس یا مِلک باشد. اما این روزها بیشتر در سرزمین ما جهیزیه با وسایل کاملی شناخته می‌شود که عروس‌ها به خانه بخت می‌برند و گاهی تهیه آن دو برابر مخارج عروسی هزینه برمی‌دارد. هر چند همیشه از جهاز به عنوان وسایل اولیه زندگی نام برده می‌شود اما خواسته و ناخواسته در عرف و فرهنگ عامه، جهاز مفصل موجب احترام بیشتر عروس می‌شود. در این مقاله نگاهی داشته‌ایم به رسم جهیزیه در ایران و کشورهای دیگر جهان...

   

  جهاز بران در تهران قدیم

  در تهران قدیم چند روز قبل از سر گرفتن مراسم عروسى، مراسم جهازبران بود. براى بردن جهیزیه چند نفر طبق‌کش به همراه چند قاطر اجیر می‌شدند تا جهیزیه عروس را به خانه داماد حمل کنند که عده‌اى نقاره‌زن نیز آنها را همراهى و در طول راه به هنرنمایى مى‌پرداختند. قبل از رسیدن این گروه به خانه داماد، چند تن جلوتر به خانه داماد رفته و جاهایى از منزل داماد را که براى سکونت عروس در نظر گرفته شده بود نظافت و به اصطلاح آب و جارو مى‌کردند. هنگامى که جهیزیه به خانه داماد منتقل مى‌شد، فردى از طرف خانواده عروس صورت اسبابى را که آورده بودند به داماد نشان مى‌داد و از وى رسید مى‌گرفت. علاوه بر آن دادن انعام به طبق‌کش‌ها و نقاره‌چى‌ها جزو وظایف داماد محسوب مى‌شد. طبق‌کش‌ها علاوه بر انعام مزبور اجازه داشتند نقل و پارچه‌هاى کف طبق‌ها را که به منظور تزیین، تدارک دیده شده بود براى خود بردارند. ضمن اینکه وسایل جهیزیه طبق توافقى که قبلاً میان خانواده‌هاى عروس و داماد صورت پذیرفته بود، تهیه مى‌شد.

  در بعضی نقاط قبل از بردن جهیزیه آن را به تماشا می‌گذارند و زنان و دختران به «جهازتماشا» می‌آیند. معمولا اقلام جهیزیه را قبل از بردن صورت می‌گیرند.

  جهیزیه در ترکمن ها

  در میان ترکمن ها، تهیه لوازم زندگی مشترک که همان جهیزیه باشد بیشتر به عهده داماد است. در گذشته دورتر البته خانواده عروس مبلغی را به عنوان باشلق از خانواده داماد برای خرید لوازم زندگی می‌گرفتند که در حال حاضر این رسم تا حدود زیادی منسوخ شده است، شاید برایتان جالب باشد اگر یک نمونه از اسباب‌ و اثاثیه‌ای که در سال 1338، برای نوعروس ترکمنی با مبلغ باشلق خریداری شده را بخوانید:

  مبلغ باشلق: 12 راس گوسفند + 1500 تومان پول نقد

  اسباب و اثاثیه تهیه شده: دو تخته پتو، سه عدد اشرفی، گردن‌بند از ملهو و میخک، گردن‌بند از منجوق عقیق و مرجان، شش عدد افسار اسب، خورجین یک عدد، طناب 8 لایه، یک عدد نمکدان و قندان ، ظرف: یک عدد کاسه زردرنگ

  لباس: چارقد و دستمال از هر کدام یک عدد، شیشه اعلا یک عدد، پیراهن یک عدد.

  نوعی از جهاز بران

  جهاز تماشا در گیلان

  در گیلان هم‌زمان با بردن عروس به خانه داماد یا كمی پیش از آن، جهاز (جهیزیه) را نیز در خوانچه‌هایی برسر می‌گیرند و به خانه داماد می‌برند و هرچیز را در جای خود می‌چینند.

  در بعضی نقاط قبل از بردن جهیزیه آن را به تماشا می‌گذارند و زنان و دختران به «جهازتماشا» می‌آیند. معمولا اقلام جهیزیه را قبل از بردن صورت می‌گیرند.

  تاریخچه جهیزیه در قم

  خانواده عروس معمولا باتوجه به وسع مالی خود، اسباب و لوازم مورد نیاز دختر را تهیه می‌کردند. قبل از عروسی معمولاً خانواده عروس هدایایی تحت عنوان «خلعتی» برای خانواده داماد می‌فرستد؛ برای مثال لباس و لوازم شخصی داماد، کت و شلوار، پیراهن پدر و برادرها و شوهرخواهرها و چادر مشکی و لباس و روسری برای مادر داماد، خواهرها و جاری‌ها. بعد از آن، خانواده داماد پس از دریافت خلعتی، به عنوان جبران، هدایایی که معمولاً بخشی از زندگی خود عروس بود تهیه و به خانه عروسی می‌فرستد؛ مانند فرش، پشتی، ظروف، قابلمه و دیگ، متکا، صندوق، چراغ، ظروف مسی، یک دست رخت‌خواب، دوتاگلیم کهنه یا نو، قزقون مسی، یک دست پیش دستی.

  دو یا سه شب قبل از عروسی، مراسم جهیزیه برون انجام می‌شد؛ یعنی خانواده داماد در خانه عروس حضور می‌یافتند، بعد سیاهه جهاز تهیه می‌شد، عده‌ای از زنان، وسایل جهاز را یک به یک می‌آوردند وچند نفر آن را قیمت می‌کردند و سپس قیمت‌ها را جمع آوری می‌کردند و بعد لیست اقلام تهیه شده را داماد و پدر داماد امضا و انگشت می‌زدند. بعد جهیزیه را به همراه چند نفراز خانواده عروس به خانه داماد برده آنها را در خانه داماد و عروس می‌چیدند.

  موقع عقد (در مجلس عقد) یک قاعده‌ای بود که فلان مقدار از جهیزیه را باید تهیه کنند و از داماد مبلغی به عنوان شیربها می‌گرفتند. جهاز را بیشتر با دست می‌بردند و روی سر می‌گذاشتند تا به منزل داماد ببرند. هنگام بردن جهیزیه شادی می‌کردند و حتی ساز می‌زدند.

   

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:23  توسط یگانه  | 

   

  خیاطی

   در مقاله قبل "تبیانی ها غافلگیر شوید!!!" شما را با انواع پارچه ها و چگونگی آماده کردن پارچه برای برش آشنا کردیم.

  اندازه گیری :

  اولین مسئله برای رسم الگو اندازه گیری هر فرد است .

  بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست می آوریم . برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم .

  1) دورکمر 2) دور باسن 3) قد دامن

  - دور کمر : متر را دور گودترین قسمت کمر قرار داده ، کمر را اندازه می گیریم .

  - دور باسن :  متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم .

  - قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .

  خیاطی

  رسم الگو دامن :

  قسمت جلو:

  - ابتدا در یک سمت کاغذ خطی عمودی رسم می کنیم و سر آن را نقطه 1 می گذاریم .

  - از نقطه 1به اندازه 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید . "باسن بزرگ"

  -در فاصله خط میانی نقطه 1 و 2 ، نقطه 3 را جای گذاری می کنیم. "باسن کوچک"

  - نقاط 1و 2 و 3 را به سمت چپ گونیا می کنیم .(خط عمودی زاویه ی ?? درجه )

  - از نقطه 1 به اندازه ی یک چهارم دور کمر 3+ سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی 4 به دست آید.

  - از نقطه ی 2 به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه 5 به دست آید.

  - از نقطه ی 3 به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه 6 به دست آید.

  - نقطه ی 4 را با خط هلالی به نقطه ی 5 و نقطه ی 5را با خط راست به نقطه ی 6 وصل می کنیم .

  - فاصله ی نقطه ی 1 تا نقطه ی 4 را(هر چقدر بود ) نصف می کنیم تا نقطه ی 7  به دست آید.

  - از نقطه ی 7 به شکل صاف به اندازه ی 9 سانت پایین می رویم تا نقطه ی 8 به دست آید.

  - از نقطه ی 7 ، به اندازه 1.5 سانت به چپ و 1.5 سانت راست می رویم تا نقاط 10 و 9بدست آیند.

  - خط 1 به 3 ، خط وسط جلو است و باید روی دولای بسته ی پارچه قرار گیرد.

  الگوی دامن

  رسم الگو ی پشت

  الگویی همانند الگوی جلو کشیده و تغییرات الگوی پشت را روی آن انجام می دهیم ، مراحل رسم تا به دست آوردن نقاط 9 و 10همانند الگوی جلو است. فاصله نقطه ی7  تا نقطه ی 8 روی الگوی پشت به اندازه 14سانت است.

  - از نقطه 1به اندازه ی2 سانت پایین می آییم تا نقطه 11 به دست آید.

  - نقطه ی 11را با خط راست به نقطه ی4  وصل می کنیم.

  - قطعه مثلثی باریک بالای الگو (محدوده ی نقاط 1و 11 و 4 )قیچی شده و دور ریخته می شود.

  - خط 11 به ، 3 خط وسط پشت است و باید روی دولای باز پارچه قرار بگیرد .

  - خط 4 به 5  به 6 ،خط پهلوی جلو دوخته شود.

  الگوی دامن

  روی پارچه گذاشتن الگو

  دراین مقاله ، طریقه ی روی پارچه گذاشتن الگو را درس می دهیم .  الگوی جلو باید روی دولای بسته ی پارچه قرار بگیرد تا بعد از بریدن قسمت جلوی دامن به شکل کامل در آید . قسمت پشت را هم روی دولای باز قرار می دهیم تا وسط پشت دامن درز داشته باشد . از خط کمر به اندازه ی 18 - 20 سانت پائین می آییم و محل انتهای زیپ را مشخص می کنیم . از محل انتهای زیپ تا پائین دامن را می دوزیم . البته اگر بخواهیم پشت دامن چاک داشته باشد محل چاک را هم مشخص می کنیم و به مقداربلندی درز و وسط پشت را ندوخته باقی می گذاریم .

  - بعد از کوک زدن پنس ها ، دامن را پرو می کنیم . اگر اندازه ی کمر خوب بود ، پنس ها را چرخ می کینم و به سمت پهلو خوابانده اتو می کنیم . اگر کمر دامن گشاد بود پنس ها را بیشتر می گیریم . اگر کمر دامن تنگ بود ، مقدار پنس ها را کمتر می گیریم .

  - برای پارچه ی کمر ، مستطیلی در می آوریم به درازای دور کمر + پنج سانت و به پهنای هشت سانت .

  - لایی کمر مستطیلی است به دارازای دور کمر + سه سانت و به پهنای سه سانت .

  - لایی را مطابق شکل روی قسمت ها شور خورده ی پارچه ی کمر می چسبانیم . ( شکل دو )

  - پارچه ی کمر را از وسط تا کرده اتو می کنیم . لبه های یک سانتی را از پشت چرخ کرده از رو اتو می کنیم .

  - قسمت لایی دار را به سمت داخل لباس دوخته و قسمت پارچه ی بدون لایی را به سمت روی لباس می دوزیم

  - پارچه ی کمر در محل زیپ سه اضافه دارد که این اضافه را برای جادکمه یا قزن قفلی در نظر گرفته ایم .

   

  تنظیم برای تبیان : کهتری

  خانواده و زندگی

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:22  توسط یگانه  | 

  قرآن

  در عالم هستی هیچ كتابی در فضیلت و برتری به پایه قرآن نمی‌رسد؛ زیرا نه تنها قرآن خلاصه و عصاره تعلیمات همه انبیاء الهی است، بلكه از همه موجودات آفرینش برتر و والاتر است. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ در این باره فرمود:

  القُرْآنُ اَفْضَلُ كَلِّ شَیءٍ دُونَ الله؛ فضیلت قرآن به جز خدا از همه چیز برتر و بالاتر است.1

  فضیلت قرآن از همه كتابهای آسمانی بیشتر و بالاتر است؛ زیرا كتاب‌های دیگر آسمانی برای برهه‌ای از زمان و مردم خاصّی فرود آمده بود. امّا قرآن برای همه زمان‌ها تا روز قیامت و برای همه انسان‌ها در همه مكان‌ها حتی برای غیر انسان‌ها مانند جنّ نازل شده و همه موظّف هستند به دستورات آن عمل كنند.

  قرآن بهترین كلام و هدیه اوست، و نیز تكلم خدا با بشر است. انسان عاقل و فهمیده به هیچ عنوان حاضر نیست بین او و قرآن فاصله بیفتد. مگر نه این است كه گوش و چشم انسان می‌خواهند لذت ببرند. چرا لذّت را با شنیدن و دیدن آیات و كلام الهی تأمین نكنند تا بخواهند از راه باطل چشم و گوش را به لذّت مادّی سرگرم كنند.

  اگر برای انسان، روشن و واضح شد كه قرآن، هم كلام الهی و هم تكلم خداوند با بشر است، چرا به استقبال آن نمی‌شتابد!

  اگر كسی مزاج روحی خود را با گناه مسموم كند از شهد و شیرینی قرآن لذّت نمی‌برد. همان طور كه انسان معتادی كه مزاجش را مسموم كرده است، نمی‌تواند از عسل لذّت ببرد و فقط از آن سمّ، لذت می‌برد لذا كسی هم كه مزاج روحی خود را مسموم كند از تلاوت قرآن لذّت نمی‌برد؛ چرا كه گناهان مانع می‌شوند وی طعم گوارای كلام الهی را بچشد.

  قرآن اثر جود و بخشش الهی است كه بر قلب بهترین افراد بشر نازل شده است، و پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ هم در رساندن این بخشش الهی كوتاهی نكرده، بلكه همه آن عطایا و مواهب الهی را به انسان‌های مستعد و قابل، ابلاغ كرده است.

  قرآن بهتـرین كلام و هـدیه اوست، و نیـز تكلـم خدا با بشر است. انسان عاقل و فهمیده به هیچ عنوان حاضر نیست بین او و قرآن فاصله بیفتد. مگر نه این است كه گوش و چشم انسان می‌خواهند لذت ببرند. چرا لذّت را با شنیدن و دیدن آیات و كلام الهـی تأمیـن نكننـد تا بخواهنـد از راه باطل چشم و گوش را به لذّت مادّی سرگرم كنند

  قرآن به منزله یك تكلیف محض نیست، بلكه عطای خاص الهی است و چون آن حضرت در رساندن بخشش و بذل خداوند كوتاهی نكرده است، شما هم در پذیرش و فهمیدن آن كوتاهی نورزید.

  پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: قرآن در گمراهی، مایه هدایت و در نابینایی، مایه روشنی و موجب بخشش لغزش‌ها است. قرآن انسان را از نابودی حفظ می‌كند و از انحراف رهایی می‌بخشد، فتنه‌ها را روشن می‌سازد، آدمی را از دنیا به آخرت می‌رساند، و كمال دین در آن نهفته است. هر كس از قرآن فاصله گرفت در آتش افتاده است.2

  قرآن همان قانون خدایی و ناموس آسمانی است كه اصلاح دین و دنیای مردم را به عهده گرفته و سعادت جاودانی آنان را تضمین كرده است.

  آیات آن سرچشمه هدایت، راهنمایی و كلماتش معدن ارشاد و رحمت است. كسی كه به سعادت همیشگی علاقمند است، و سعادت و خوشبختی هر دو جهان را می‌خواهد داشته باشد، بر وی لازم است كه روز و شب با قرآن تجدید عهد كرده و ارتباطش را با آن محكم و استوارتر سازد، و آیاتش را به حافظه خود سپرده و با مغز و فكر خویش در آمیزد تا در پرتو آن كتاب آسمانی، به سوی رستگاری و سعادت جاودانی رهنمون شود.

   

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:16  توسط یگانه  | 

  بیت المال یا بیت المال

  "بیت المال" از دو كلمه "بیت" به معناى خانه و "مال" به معناى دارایى ، ثروت ، زر و ملك و... تركیب شده است و به مالى كه همه مسلمانان در آن ، حق دارند "بیت المال" مى گویند.1 نظر به این كه در گذشته برخى از اموال و درآمدهاى دولت در خانه‌هاى امنى قرار مى‌گرفت تا به موقع در راه نیازهاى مردم و اجتماع صرف گردد، نام آن درآمدها به مناسبت محل امن آنها به عنوان "بیت المال" خوانده شد. 2

   

  بیت المال مصادیق زیادى دارد كه مهم‌ترین آنها عبارتند از:

  • درآمدهاى حاصل از مالیاتهاى مستقیم و غیر مستقیمى كه دولت اسلامى از منابع آن دریافت مى‌كند،

  • انفال و ثروتهاى عمومى ،

  • كلیه اموال و امكاناتى كه در اختیار وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتى ، ارگانها و... قرار دارند،

  • ساعات كارى كه كارمندان طبق قرارداد استخدامى در اختیار دولت قرار مى‌گیرند

  • و هر چه كه مربوط به دولت و ملّت است.

   

  نکته: با این حساب میز و صندلی و نیمکت مدرسه، دانشگاه، ایستگاه اتوبوس، تلفن عمومی، آسفالت خیابان، درختها و چمنهای فضاهای عمومی، و خیلی چیزهای دیگر همه بیت المال بوده و باید از آنها درست، و به اندازه استفاده نمود. که استفاده نابجا، ناحق، بیش از اندازه، و یا آسیب‌زای آن اشکال داشته و حرام است. بنابر این دیگر نباید روی میز و نیمکت یادگاری نوشت و یا روی آسفالت خیابان چیزی ریخت که آن را خراب کند و یا...

   

  اهتمام به بیت المال

  همه كسانى كه به گونه‌ای با برخی از بیت المال سر و كار دارند باید نسبت به آن دقیق و دلسوز باشند و با عقل و تدبیر و در چارچوب قانون و مقررات ، آن را به كار گیرند و هرگز غیر مسئولانه و به دل‌خواه خود آن را مصرف نكنند.

  امیر مؤمنان علیه السلام درباره صرفه جویى و اهتمام به بیت المال به یكى از كارگزاران خود می‌نویسد:

  "اَدِقُّوا اَقْلا مَكُمْ، وَ قارِبُوا بَیْنَ سُطُورِكُمْ، وَاحْذِفُوا عَنّى فُضُولَكُمْ، وَاقْصُدُوا الْمَعانِىَ، وَ اِیّاكُمْ وَالاِْكْثارَ، فَاِنَّ اَمْوالَ الْمُسْلِمینَ لا تَحْتَمِلُ الاِْضْرارَ"3 قلمهاتان را نازك كنید، فاصله سطرها را نزدیك نمایید، سخنان زاید را حذف كرده ، به اصل کلام بسنده كنید و از طولانى نویسى بپرهیزید؛ زیرا اموال مسلمانها تحمل ضرر و زیان را ندارد.
   

  امام خمینى (ره ) این فرمان را دستورالعمل دائمى و لازم الاجرا براى حكومتها دانسته ، مى‌فرماید:

  "این یك دستورى هست براى همه ؛ یعنى دستورى هست براى كسانى كه در بیت المال دست دارند. این طور حضرت امیر علیه السلام در وقت حكومتش دستور مى‌دهد براى صرفه جویى ... این مسأله ، مسأله این نیست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امیر باشد؛ این دستور است در طول تاریخ براى كسانى كه متكفّل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن ، در بیت المال تصرف نكنند". 4
   

  نکته: علاوه بر دقت در نوع و چگونگی استفاده از بیت المال، نگهداری از آن نیز بر همه واجب است. بنابر این دیگر نباید کسی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. لذا اگر دیدید که کسی دارد چیزی را به ناحق مصرف ‌می‌کند  و به آن آسیب می‌زند مثلا دارد صندلی اتوبوس را پاره می‌کند یا با مشت بر روی تلفن عمومی می‌کوبد و ... باید به او تذکر دهید.

  باید توجه داشت که اکنون با خواندن این مسأله نباید تمام این‌گونه برنامه‌ها که در ادارات برگزار می‌شود را غیر شرعی تلقی کرده و دیگران را متهم نمود چرا که در برخی موارد اجازه خاص وجود دارد. باید کوشید که بدون دلیل به دیگران سوء ظن نداشته و خدای ناکرده مرتکب غیبت و تهمت نشد

  اینك به فرازهایى از سخنان امام راحل (ره ) در اهتمام به بیت المال و پاسدارى از آن اشاره مى كنیم :

  1- باید در پیشگاه خداى تبارك و تعالى در كارهایى كه مى‌كنیم ، در تصرّفهایى كه در بیت المال مى‌كنیم ، باید بعد حساب بدهیم . چرا؟ [زیرا] زیاده روى شده باشد، مجازات دارد؛ عدالت شده باشد، مجازات خیر دارد. بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید!

  2- حكومتهاى اسلامى باید بیت المال مسلمین را براى جلال و جبروت خودشان صرف نكنند، بیت المال صرف آن چیزى بشود كه براى مسلمین است .

  3- وزارتخانه‌ها باید وقتى كه مى‌بینند كارمند بیت المال مسلمین هستند... و از آن جا حقوق مى‌گیرند و ارتزاق مى‌كنند و اداره، اداره بیت المال مسلمین است ، حتى در آن مسائلى كه حضرت امیر گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مسأله را؛ مسأله بیت المال مسلمین است و دستور، دستور اسلام است ... .

  4- باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد كه از بیت المال مسلمین است ، باید وقتش صرف چیزهایى كه مربوط به مصالح مسلمین است [شود، اگر چنین ] نشود، مسئولیت دارد اینها.

  5- باید اشخاصى كه، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگیرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگیرند، نه به اندازه دلخواه ، و این معنا را باید همه ما بدانیم كه دلخواه‌هاى ما آخر ندارد. 5

   

  تجلیگاه اهتمام به بیت المال
  پول

  اهتمام عملى به بیت المال در موارد ذیل تجلى و تحقق پیدا مى‌كند.

  الف: پرهیز از اسراف

  زیاده روى در مصرف و تضییع بیت المال مسلمانان از زشت ترین گونه هاى اسراف و تبذیر است و بى توجهى در حفظ و مصرف صحیح بیت المال گناهى بزرگ و نابخشودنى محسوب مى شود.

  اسراف و تبذیر در بیت المال ممكن است از جهت اتلاف ، استفاده غیر مجاز یا مصرف غیر متعارف و خارج از حدّ مجاز باشد كه در هر صورت ، امرى ناپسند و حرام خواهد بود.

   

  در این جا به چند استفتا از امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبرى اشاره مى كنیم :

  1- زیاده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهایى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جویى تأكید نموده است .

  جواب: زیاده روى به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است . 7

  نکته منظور از ضمان یعنی اینکه فرد ضامن ضرر وارد شده است و باید خسارت آن را بپردازد.

  3- با توجه به این كه این جانب در یكى از ارگان ها مشغول خدمت هستم، خود احساس مى كنم كه در مصرف آب از حد متعارف ، بیشتر آب مصرف مى نمایم (استفاده شخصى مى كنم )، آیا در این صورت باید قیمت آب مصرفى اضافى را به نهاد مربوط پرداخت نمایم یا نه ؟

  جواب استفاده غیر مجاز یا خارج از حدّ مجاز از آب مصرفى ادارات و سایر مراكز دولتى ، جایز نیست و موجب ضمان است . 8

   

  ب: خوددارى از استفاده شخصى

  استفاده شخصى از امكانات بیت المال در اسلام بشدّت نكوهش شده است . برخورد حضرت على علیه السلام با طلحه و زبیر و خاموش كردن چراغ بیت المال در این زمینه آنچنان مشهور است كه زبانزد خاص و عام مى‌باشد. حضرت امام (ره ) مى فرماید:

  ما... طالب یك همچنین حاكمى هستیم كه وقتى محاسبه حساب بیت المال را نشسته است و مى كند، یك چراغ ... روشن بود... یك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشیند، صحبت دیگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه : تا حالا من حسابِ بیت المال را مى‌كردم . این چراغ بیت المال است ، از مال بیت المال براى خودش صرف مى كردم ، حالا مى خواهى با من صحبت كنى و صحبت دیگرى است و ربطى به بیت المال ندارد، خوب چراغش را چرا ما روشن كنیم؟ 9

  امام راحل (ره ) خود در ایّام زعامت و رهبرى امت اسلام با الگوپذیرى از سیره على (ع ) نهایت اهتمام را در پاسدارى از اموال عمومى و بیت المال مسلمانان داشت و دیگران را نیز از استفاده شخصى از امكانات بیت المال نهى مى كرد. حجة الاسلام آشتیانى مى گوید: [پس از شنیدن خبر شهادت حاج آقا مصطفى ] ماجرایى پیش آمد كه نقل آن بیانگر روح تعبّد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احكام خدا مى باشد؛... خانواده امام قصد داشت از طریق تلفن منزل رهبر انقلاب با تهران تماس بگیرد، لیكن رهبر انقلاب حتى دراین موقعیت كه فرزند خود را از دست داده بود صریحاً به خانواده فرمود:

  "تلفن بیت از اموال بیت المال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است . بنابراین تماس با آن جایز نمى باشد". 10
   

  در این جا به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دام ظلّه اشاره مى كنیم .

  سؤال 1 كسى كه مشكل اقتصادى دارد، یا مى خواهد ماشین یا خانه‌اى خریدارى كند، آیا جایز است از بیت المال استفاده كند و بعد از رفع مشكل، جبران بیت المال كند؟

  جواب استفاده از بیت المال براى كارهاى شخصى جایز نیست . 11

  نکته: جایز نیست یعنی اشکال داشته و حرام است.

  سؤال 2 گاهى پیش مى آید كه استفاده شخصى از برق ارگان انقلابى نموده و یا سهواً چراغ روشن مانده است (مثلاً شب تا صبح یا چند روز تعطیلى) آیا در این خصوص باید وجه برق مصرفى را پرداخت نمایم ؟

  جواب همان حكم استفاده غیر مجاز از آب را دارد [یعنى استفاده غیر مجاز یا خارج از حدّ مجاز آن ، جایز نیست و موجب ضمان است ]. 12

   

  پرهیز از انجام كار غیر ادارى در وقت ادارى

  حقوق و مزایا و امكاناتى كه كارمندان از دولت و شركت هاى وابسته به دولت دریافت مى كنند، بهاى كار و وظیفه‌اى است كه باید در ساعات مقرّر ارائه گردد و هرگونه كم كارى، بى كارى ، غیبت و... انجام گیرد، به همان مقدار، استحقاق حقوق و مزایا ندارد و دریافت آن غیر مجاز خواهد بود، همین طور اگر كارى انجام دهد كه مربوط به آن اداره نباشد.

   

  به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دام ظلّه توجه فرمایید.

  1- تشكیل كلاسهاى قرآنى در ادارات كه هر هفته 5/1 ساعت از وقت ادارى را مى گیرد، تأثیر بسزایى در بالا بردن روح معنویت در ادارات داشته است . آیا اجازه مى فرمایید این كلاس ها و جلسات در ساعات ادارى ادامه یابد؟

  جواب صرف وقت ادارى در كار غیرادارى جایز نیست و نماز هم در حدى اجازه داده مى‌شود كه لطمه‌اى به كار نخورد و حقى از مراجعین تضییع نشود و حتى اگر مى‌توانند مقدمات نماز را قبل از آن وقت تحصیل كنند تا از وقت كمتر گرفته شود و جلسات ذكر شده را مى‌توانند در اوقات دیگر قرار دهند. 13

  علاوه بر دقت در نوع و چگونگی استفاده از بیت المال، نگهداری از آن نیز بر همه واجب است. بنابر این دیگر نباید کسی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. لذا اگر دیدید که کسی دارد چیزی را به ناحق مصرف ‌می‌کند  و به آن آسیب می‌زند مثلا دارد صندلی اتوبوس را پاره می‌کند یا با مشت بر روی تلفن عمومی می‌کوبد و ... باید به او تذکر دهید

  نکته بسیار مهم: باید توجه داشت که اکنون با خواندن این مسأله نباید تمام این‌گونه برنامه‌ها که در ادارات برگزار می‌شود را غیر شرعی تلقی کرده و دیگران را متهم نمود چرا که در برخی موارد اجازه خاص وجود دارد. باید کوشید که بدون دلیل به دیگران سوء ظن نداشته و خدای ناکرده مرتکب غیبت و تهمت نشد.

  ترازوی عدالت

  2- معمولاً مشاهده مى شود كه در بعضى از شهرستانها درس اخلاق در كلیه ادارات و ارگانها و مؤسسات دولتى برگزار مى‌گردد كه یقیناً بعضى مجوّز قانونى ندارند و هر اداره‌اى به سهم خود هزینه‌اى را در نظر مى‌گیرد و صرف غذا و امثال آن مى كند. لطفاً عنایت فرمایید حكم شرعى این مسأله چیست ؟ آیا شركت در چنین جلساتى جایز است ؟ و خوردن این غذا چه حكمى دارد؟

  جواب اموال دولتى باید در مواردى از مصارف ادارى كه براى آن تخصیص داده شده مصرف شود و وقت ادارى هم باید صرف كارهاى ادارى شود، تخلف در این باره جایز نیست و موجب ‌ضمان مى شود. 14

   

  قصور و تقصیر

  1- چندین سال است كه كارمند دولت هستم ، در طول خدمتم ، چندین بار به عللى كار محوّله را صحیح و كامل انجام نداده‌ام ، ولى پولش را دریافت كرده‌ام ، لطفاً بفرمایید كه چه كنم ؟

  جواب: اگر كار محوّله را انجام نداده‌اید، پولى را كه در مقابل آن گرفته‌اید باید به همان محلّى كه از آن گرفته‌اید مستردّ دارید. 15

  2- كارمند دولت جمهورى اسلامى گاهى از محل خدمت بدون اجازه آن سازمان براى تشییع جنازه یا مجلس ختم خارج مى‌شود آیا حقوقش چه صورت دارد؟

  جواب: اگر از وظیفه كوتاهى نموده به مقدارى كه كوتاهى كرده ، مدیون است . 16

  3- این جانب چندین سال است در اداره دولتى كار مى‌كنم . ولى از آن جایى كه گه‌گاه نتوانسته‌ام درست و صحیح دینم را ادا كنم و خودم را بدهكار مى‌دانم خواستم بدانم آیا مى توانم براى اداى دینم در یكى از ارگان ها یا مساجد و یا درمانگاه‌هاى متعلق به مردم كار كنم یا این كه حتماً باید در همان سازمان كار كنم؟ و یا این كه آیا مى‌توانم پول كم كارى را حساب كنم و بپردازم یا نه؟ اگر مى‌شود به چه حساب و كجا بپردازم ؟

  جواب: به همان سازمانى كه مدیون هستید باید ادا نمایید. 17

  4- وسیله نقلیه دولتى تصادف كرده و منجر به خساراتى گردید اگر از نظر مقررات راهنمایى و رانندگى كارمند دولت مقصّر شناخته شود آیا انجام تعمیرات خودرو از محل اعتبارات اداره مربوطه منع شرعى دارد یا خیر؟

  جواب: اگر تشخیص داده شود كه خسارات وارده مستند به شماست ضامن هستید و بر عهده دیگرى نیست مگر این كه قرارداد بیمه‌اى در كار باشد. 18

  5- آیا خسارت وارده به اتومبیل شركت ملّى شده كه در اثر قصور استفاده كننده ایجاد شده است به عهده آن شركت مى‌باشد یا شخص استفاده كننده ؟

  جواب: عیب و نقص یا تلف اگر مستند به فعل استفاده كننده باشد ضامن است . 19

   

  غصب و سرقت امكانات بیت المال

  1- شخصى مقدارى از اموال عمومى و بیت المال را [به طور غصبى ] مصرف كرده ، با توجه به این كه مقدار دقیق آن را نمى داند، براى برى الذمه شدن تكلیفش ‍ چیست ؟

  جواب: اجناس برداشتى را ضامن است، باید عین یا قیمت آن را به بیت المال برگرداند. 20

   

  نکته: منظور از عین، خود مال است. یعنی اگر خود آن چیز موجود است باید آن را برگرداند و اگر از بین رفته و یا مصرف شده باید قیمت آن پرداخت شود.

   

  2- زمان پیروزى انقلاب و فتح پادگانها توسط مردم ... مقدارى از وسائل پادگان ... را خارج نمودم كه مقدارى از این وسائل را مجّاناً به دیگرى داده و وى از آنها استفاده نموده و از بین رفته است و یا در حال استفاده مى‌باشد. حال ... تكلیف چیست ؟

  جواب: وسائل مزبوره را ضامن هستید؛ اگر موجود است باید برگردانید و اگر تلف شده یا ناقص شده قیمت زمان تلف یا ارش نقص را باید بپردازید و كسى كه وسائل مزبوره به دست او رسیده او نیز ضامن است . 21

   

  نکته: ارش یعنی خسارت. بنابر این شخص باید آن جنس معیوب را همراه خسارت آن باز گرداند.

   

  3- در زمان طاغوت یك عده افراد، از شركت نفت وسائلى از قبیل سیم و لوله و آهن سرقت كرده‌اند و مال بعضى هم قابل اهمیت است، نسبت به این اشخاص راجع به این اموال چه مى فرمایید؟

  جواب: باید برگردانند. 22

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:11  توسط یگانه  | 

 • دانستنی هایی درباره نمک یُد دار
 • ما از نظر جغرافیایی در منطقه ‌ای زندگی می ‌کنیم که به دلیل فقیر بودن خاک از یُد، بیشتر مواد غذایی کشت شده یا حتی دام‌ ها یُد کافی نداشته...
  • زعفران و خواص آن
  • زعفران با نام علمی Crocus sativus، گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است...
  • زیره ی سبز و خواص آن
  • زیره ی سبز گیاهی است بوته ای و علفی به ارتفاع حداکثر نیم متر. ساقه ی این گیاه راست و دارای انشعابات...
  • زردچوبه و خواص آن
  • زردچوبه گیاهی است علفی، پایا و دارای ریزوم هایی که از آن ساقه ی هوایی....
  • خواص سماق (Sumac)
  • نام علمی سماق Rhus coriaria است. سماق در قدیم سماک نیز تلفظ می‌شده است، در حقیقت فارسي آن سماك و عربی آن سماق است...
  • خواص درماني سركه
  • ‌سركه از جمله فرآورده‌هاي طبيعي است كه مصرف خوراكي و دارويي داشته و بيشترين كاربرد را در تهيه انواع ترشيجات دارد...
  • خواص هل؛ دانه معطر
  • هل گياهي است كه در مناطق حاره و گرم مي رويد . وطن آن هندوستان مي باشد و حدود 80 درصد هل مصرفی دنيا از هندوستان تامین مي شود. نام علمی این گیاه Elettaria cardamomum است...
  • خواص دارچين
  • دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع 5 تا 7 متر که از تمام قسمت های آن بویی مطبوع استشمام می شود. گل های آن در فاصله ماه های بهمن تا اوایل فروردین ظاهر می شود. برگ این درخت سبز تیره و دارای گل هایی به رنگ سفید است...
  • مروری بر خواص هل
  • يكي از چاشني‌هاي معطر مورد استفاده در بعضي از غذاها، نان‌ها، شيريني‌ها و به‌خصوص مرباها، هل است. البته در مقام مقايسه، هندي‌ها و پاكستاني‌ها بيشترين مصرف‌ كننده‌هاي هل در جهان هستند...
  • زیره سیاه
  • زیره گیاهی است علفی و دو ساله، به ارتفاع 60 سانتی متر. ساقه های زیره تو خالی، شیاردار و از قاعده، دارای انشعاباتی است. برگ...
  • چاشني‌هاي تقلبي
  • مصرف زياد ادويه يا انواع تقلبي آن مي‌تواند سلامت مصرف كننده را به خطر بيندازد. اين روز‌ها در بازار ادويه، انواع تقلبي هم چنان يافت مي‌شوند، بنابراين آگاهي از وجود اين مواد مي‌تواند مفيد باشد...
  • اثرات خوب و بد نمک
  • نمک یکی از مواد غذایی ضروری برای بدن است و به عملکرد صحیح بدن و مغز کمک می کند. اما مصرف زیاد نمک می تواند خطرات بیشماری را برای بدن...
  • خواص دارچین چیست؟
  • دارچین، پوست گروهی از درختان می باشد. دارچین امروزه در هر فروشگاهی یافت می شود. این ماده اکثرا به عنوان چاشنی و برای مزه دارکردن غذاها به کار می رود...
  • تأثیر زردچوبه در روماتیسم مفاصل
  • یك بررسی جدید نشان می ‌دهد كه زردچوبه و مكمل‌های غذایی آن ممكن است به پیشگیری و درمان برخی بیماری‌های استخوانی مثل آرتریت روماتوئید و پوكی استخوان كمك كند...
  • مضرات افزودنی‌های خوراکی (2)
  • در قسمت اول این مطلب، در مورد مضرات استفاده از رنگ های مصنوعی، آس سولفام کا، آسپارتام، BHA و BHT در مواد خوراکی برای شما توضیح دادیم. در ادامه ی این مطلب، مضرات سایر مواد افزودنی را برای شما بیان می کنیم...
  • مضرات افزودنی‌های خوراکی (1)
  • اصطلاح "افزودنی مواد غذایی" معمولاً برای توصیف ماده ی شیمیایی به کار می ‌رود که به‌ طور طبیعی در مواد غذایی وجود ندارد. استفاده از بیشتر افزودنی‌های زیر به دلیل مضراتی که دارند، غیرمجاز شناخته شده است...
  • نمك زیاد، قاتل جان است
  • ترکیب «نان و نمک» را حتما شنیده‌اید. این نوع ترکیب‌ها در زبان فارسی نشان می‌دهد، نمک در ذهن ما معادل «خورش» و چیزی است که اصل غذایمان را تشکیل می‌دهد...
  • تولید نمك خوراكی در ایران
  • به‌ رغم توجه بسیاری از كشورها به این ماده ی حیاتی در طول تاریخ، كه گاهی منجر به بروز جنگ بین آنها می ‌شد، قبلا در كشور ما توجه اندكی به این عنصر مهم حیاتی شده است. قبل از احداث كارخانه‌های تصفیه ی نمك، نمك خوراكی در كارگاه‌های سنتی به این شکل تولید...
  • اهمیت خالص بودن نمک طعام
  • نمک، یک ماده ی شیمیایی با فرمول Nacl (کلرید سدیم) است که به صورت بلورهای سفید مکعبی شکل، با دانه های ریز یا پودر شور مزه ای بدون بو می باشد و بدون آن هم هیچ غذایی خوش مزه نیست. در احادیث اسلامی نیز توصیه شده در شروع هر وعده ی غذایی بهتر است مقدار کمی...
  • کنترل وزن بدن با ادویه جات
  • با افزودن ادویه جاتی مانند سیر ، آویشن، نعنا، کاری و رزماری به رژیم غذایی می توانید از فایده های زیاد آنها بر سلامت خود بهره مند شوید. به گزارش هلث دی، سوزانا زیک، یک محقق هومیوپاتی در دانشگاه میشیگان می گوید افزودن این گیا...
  • عوارض مصرف نمك‌های تصفیه نشده(2)
  • در ادامه ی مطلب قبل، در اینجا نظرات تعداد دیگری از کارشناسان و متخصصان را درباره ی نمک های تصفیه نشده برای شما بیان می کنیم. عوارض خوردن املاح(فلزات) سنگین موجود در نمک ناخالصی‌های موجود در نمك‌های تصفیه نشده شامل سرب، مس، ج...
  • عوارض مصرف نمك‌های تصفیه نشده(1)
  • تا کنون خبرهایی در مورد عوارض خطرناك ناخالصی‌های فلزات سنگین موجود در نمك‌های خوراكی تصفیه نشده و هشدارهایی از سوی كارشناسان و متولیان امر بهداشت منتشر شده است. یكی از خبرها به جمع‌آوری 50 تن نمك تصفیه نشده و بدون پروانه ی ...
  • خواص سرکه سیب
  • سالیان سال مردم معتقد بودند سرکه سیب، بعنوان ماده ای بر علیه عفونت و حتی پوکی استخوان و نیز برای هضم بهتر موادغذایی موثر است. سرکه سیب از بروز سرطان پیشگیری هم می کند. اگر چه سرکه سیب سرطان را درمان نمی کند ، ولی به دلیل دا...
  • مضرات مصرف زیاد نمک
  • مصرف نمک به مقدار کم در برنامه غذایی ما لازم و ضروری است. ولی ما معمولاً 10 تا 20 برابر مقدار مورد نیاز بدن، نمک مصرف می کنیم. البته سه چهارم نمکی که در طی روز مصرف می کنیم بصورت نهفته در غذاهای فرآیند شده و آماده است. فقط ی...
  • آیا شکر برای سلامتی مضر است؟
  • ماده کریستالی سفید رنگی که بعنوان شکر می شناسیم، یک ماده مصنوعی و فرآیند شده است که اغلب از نیشکر یا چغندر قند بدست می آید. قند موجود در نیشکر و چغندر قند بعد از جداسازی تمام املاح ، ویتامین ها، پروتئین ، آنزیم و سایر مواد م...
  • بیش از 14 نوع نمک خوراکی با تصاویری زیبا (2)
  • نمک ساییده (GRINDER SALT) این نمک معمولاً بصورت کریستال های درشت و خشکی در دسترس است که برای آسیاب کردن مناسب است . کریستال های سفید این نمک به راحتی در آسیاب پودر می شوند و این به دلیل رطوبت پایین آن است. استفاده آن برای طع...
  • بیش از 14 نوع نمک خوراکی با تصاویری زیبا (1)
  • نمک سیاه (BLAEK SALT) این نمک، تصفیه نشده و حاوی املاح است. رنگ این نمک به جای سیاه ، صورتی خاکستری است و طعم سولفوری دارد و معمولاً در غذاهای هندی استفاده می شود. نمک سلتیک (CELTIC SALT) نام دیگر آن نمک خاکستری دریای فرانسه...
  • ادویه ، چاشنی سلامتی
  • ادویه چیست؟ ادویه را بخشی از یک گیاه معطر تعریف می کنند که می تواند تنه درخت ( دارچین )، میوه ( فلفل سیاه ) و یا دانه ( جوزهندی ) باشد و بصورت درسته، خرد یا پودر شده برای عطر و رنگ بخشیدن به غذا مورد استفاده قرار می گیرد. ی...
  • تاثیر مصرف دارچین در بیماران دیابتی
  • تازه ترین تحقیقات نشان می‌دهد بیماران مبتلا به دیابت می‌توانند با افزودن کمی دارچین به رژیم غذایی خود به حفظ سلامت بدنشان کمک کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز، در این مطالعه بیماران دیابتی که به مدت 40...
  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:53  توسط یگانه  | 

  نوشیدن منظم چای سبز استقامت بدن را در تمرینات ورزشی افزایش می دهد

  چای سبز

  بر اساس تازه ترین بررسی ها، مصرف مرتب عصاره چای سبز، میزان استقامت افراد را برای ورزش کردن از 8 تا 24 درصد افزایش می دهد.

  محققان می گویند:

  بر اساس محاسبات، یک ورزشکار به وزن 75 کیلوگرم باید برای دستیابی به ظرفیت بدنی که مد نظر است و بر اساس آزمایشات به دست آمده، باید در روز 4 فنجان چای سبز بنوشد.

  این بررسی ها نشان می دهد که مصرف زیاد این نوشیدنی و یا مواد تشکیل دهنده فعال آن برای دستیابی به این هدف کافی نیست، بلکه مصرف منظم و در یک دوره طولانی تاثیر گذارست.

  مصرف روزانه چای سبز پوست را در مقابل مواد مخرب اکسیدان محافظت می کند

  مهم ترین ماده موثر در چای EGCG ) epigallocatechin gallate) نام دارد. این ماده در چای سبز بسیار بیشتر از چای سیاه است.

  این ماده اثرات آنتی اکسیدانی داشته و رادیکال های آزاد ایجاد شده در اثر متابولیسم سلول ها و نور آفتاب را خنثی می کند.

  به طور علمی ثابت شده این ماده جلوی تشکیل سلول های سرطانی را می گیرد. همچنین ثابت شده میزان مرگ سلول های پوست به دنبال تابش آفتاب را کاهش می دهد. همچنین مصرف چای میزان بروز واکنش های آلرژیک(حسایست زا) را کاهش می دهد.

  عصاره چای سبز به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در فرآورده های آرایشی قابل استفاده است

  یافته های محققان ایرانی نشان داد: عصاره چای سبز می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در محصولات آرایشی به جای آنتی اکسیدان های تجاری متداول که عوارضی در پی دارند، استفاده شود.

  چای سبز

  یافته های تحقیق دکتر کتایون مرتضی سمنانی، دکتر مجید سعیدی، دانشیاران دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر زهرا نوزادی، داروساز، در رابطه با مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چای سبز با آنتی اکسیدان های تجاری در کرم هیدروکینون 2 درصد نشان می دهد:

  عصاره چای سبز در مقایسه با سدیم متا بی سولفیت و BHT اثر آنتی اکسیدانی بیشتری داشته و با توجه به ویژگی های این عصاره در محافظت پوست در مقابل اشعه ماورای بنفش و کاربرد این گیاه به صورت موضعی که از گذشته برای برطرف کردن تورم به کار می رفته است، می توان به این گیاه به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در فرآورده های آرایشی بیش از پیش توجه کرد.

  کاهش وزن در افراد چاق

  چای سبز قادر است جذب روده ای گلوکز و چربی را کاهش دهد و به این وسیله باعث کاهش وزن در افرادی که چای سبز مصرف می کنند شود. وزن افرادی که چای سبز به طور مرتب مصرف می کنند 10 تا 18 درصد کم تر از افرادی است که چای سبز مصرف نمی کنند.

  آرام بخش و رفع استرس

  این نوشیدنی گیاهی نوعی آرام بخش نیز محسوب می آید. با نوشیدن این چای سیستم عصبی بدن شما مقاوم تر شده، آرامش اعصاب و دوری از فشارهای عصبی را برای شما به ارمغان می آورد. از آنجایی که بسیاری از بیماری ها ارتباط مستقیم با استرس و سیستم عصبی دارند، نوشیدن این چای را می توان به نوعی داروی تمام بیماری ها نام برد.

  استحکام دندان ها

  چای سبز

  این نوع چای حاوی ماده ای به نام فلورین (fluorine) است. فلورین سبب می شود تا ساختار داخلی دندان ها محکم شود و از پوسیدگی آن ها جلوگیری می کند.

  فواید دیگر

  از فواید دیگر چای سبز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  - بالا بردن قدرت فکری و قابلیت تمرکز بهتر

  - پیشگیری از امراضی مثل آلزایمر

  - درمان التهاب مفاصل

  - درمان و پیشگیری از بیماریMS

  ماهنامه دنیای سلامت- 12

  *مطالب مرتبط:

  چای سبز فواید زیادی دارد

  پیشگیری از سرطان با چای سبز

  فواید سلامتی چای سبز (1)

  با نوشیدن چای سبز از پوست خود محافظت کنید 

  چای پرطرفدارترین نوشیدنی درجهان 

  فواید چای

  انواع چای و خواص آن‌ها 

  نکات مهم هنگام مصرف چای

  تاثیر چای در کاهش جذب آهن غذا

  مصرف لیموترش به همراه چای مفید است

  چای بنوشید تا دندان هایتان سالم بماند 

  درمان اسهال با چای

   

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:48  توسط یگانه  | 

  فواید چای سبز برای سلامتی (1)

  نوشیدنی چای سبز

  تحقیقات نشان می دهد که نوشیدن مرتب چای سبز می تواند در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف و ناعلاج بسیار موثر باشد.

  حفاظت از قلب

  دانشمندان ماده ای شیمیایی را در چای سبز شناسایی کردند که در حفاظت از قلب در برابر آسیب های مختلف موثر است.

  کارشناسان "موسسه بهداشت کودکان انگلیس" در مطالعه روی ترکیبات چای سبز موفق به شناسایی ماده ای شیمیایی به نام "اپیگالوکاتچین سه گالیت" شدند که می تواند مرگ سلول ها را پس از حمله قلبی یا سکته کاهش دهد. این دانشمندان اعلام کردند: ماده شیمیایی موجود در چای سبز مانع از فعالیت پروتئینی به نام "استات یک" می شود که پس از رویدادهای استرس آمیز نظیر حمله قلبی یا سکته در درون سلول فعال می گردد.

  "اپیگالوکاتچین سه گالیت" همچنین روند بهبود سلول های قلبی را سرعت می بخشد و موجب کاهش صدمه به آن می شود. از طرفی یکی از عوامل اصلی امراض و حمله های قلبی، وجود کلسترول بالا در خون انسان است.

  چای سبز علاوه بر داشتن ویتامین های A و C (آنتی اکسیدان های قوی)، باعث کاهش کلسترول در خون نیز می گردد که این موضوع خطر احتمال حمله قلبی و امراضی از این قبیل را پایین می آورد.

  کاهش تری گلیسیرید

  کاتچین موجود در چای سبز، فعالیت آنزیم لیپاز را (آنزیم مسئول هضم چربی ها) در لوزالمعده مهار می کند، در نتیجه، شکستن چربی با سرعت بسیار کمی صورت می گیرد و چربی خون با سرعت کمی بالا می رود.

  با توجه به این که افزایش تری گلیسیرید خون بعد از مصرف هر وعده غذایی یک عامل خطر در بروز بیماری قلبی است ، مصرف چای سبز در بین وعده های غذایی روشی مناسب جهت کاهش تری گلیسیرید خون است.

  کاهش فشار خون

  مصرف نیم تا 5/2 فنجان چای سبز در روز احتمال بروز پُرفشاری خون را تا 46 درصد کاهش می دهد.

  جلوگیری از دیابت

  چای سبز قادر است از عوارض ناشی از دیابت مانند آب مروارید و بیماری های کلیوی به طور معجزه آسایی جلوگیری کند. چای سبز با مهار کردن فعالیت آنزیم آمیلاز بزاق و روده که مسئول هضم نشاسته است، باعث می شود که نشاسته با سرعت آهسته تری بشکند و در نتیجه قند خون با سرعت کمی بالا برود.

  چای سبز

  جلوگیری از کم خونی

  بر اساس مطالعات جدید محققان هندی، با توجه به این که عنصر مس به میزان زیاد در چای سبز وجود دارد و این عنصر برای مصرف آهن در بیوسنتز هموگلوبین بسیار ضروری است، چای سبز می تواند احتمال بروز کم خونی را در افراد پایین بیاورد.

  در این بررسی ها مشخص شده است، نوشیدن5 تا 6 فنجان چای سبز در روز، 7 درصد از نیاز بدن به مس و 2/0 درصد نیاز آن به آهن را تامین می کند.

  محققان معتقدند، در حالی که چای سبز یکی از منابع غذایی مهم منگنز و فلوئور محسوب می شود، ولی مقدار سایر عناصر معدنی موجود در آن در مقایسه با دیگر مواد غذایی به قدری ناچیز است که نیاز روزانه انسان به این عناصر را رفع نمی کند.

  پیشگیری از بیماری های ایمنی خودکار بدن

  پژوهش گران اعلام کردند مصرف چای سبز از ابتلا به بیماری های ایمنی خودکار بدن جلوگیری می کند. تحقیقات پژوهش گران دانشکده پزشکی ژورژیا حاکی از آن است که مصرف چای سبز علاوه بر مؤثر بودن در کاهش ابتلا به سرطان، باعث محافظت افراد در برابر بیماری های ایمنی خودکار بدن می شود. چای سبز از گسترش آنتی ژن هایی که می توانند موجب تحریک ایمنی بدن شوند جلوگیری می کند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است وجود ماده ای موسوم به EGCG در چای سبز باعث متوقف شدن التهاب و تاثیرات آن بر روی پوست و سلول های مترشحه بزاق می شوند. در یک اختلال ایمنی خودکار، موسوم به سندرم شوگرن (Sjogren)، سلول های مترشحه بزاق، هدف قرار گرفته و باعث خشکی دهان می شوند و در اختلالی دیگر، پوست ارگان هدف واقع شده و فرد مبتلا به سل جلدی می گردد.

  شایان ذکر است تحقیقات بیشتر بر روی حیوانات در حال انجام است و تاثیر مفید چای سبز در پیشگیری از آرتریت نیز مشخص شده است.

  ماهنامه دنیای سلامت- 12

  *مطالب مرتبط:

  چای سبز فواید زیادی دارد

  پیشگیری از سرطان با چای سبز

  با نوشیدن چای سبز از پوست خود محافظت کنید 

  چای پرطرفدارترین نوشیدنی درجهان 

  انواع چای و خواص آن‌ها 

  نکات مهم هنگام مصرف چای

  تاثیر چای در کاهش جذب آهن غذا

  چای زنجبیل، نوشیدنی زمستانی

  چای را با شیر مخلوط نكنید 

  چای خطر سرطان و بیماری قلبی را كاهش می دهد 

  درمان اسهال با چای

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:46  توسط یگانه  | 

 • چای سبز با لیمو

  لیمو ترش خاصیت آنتی اکسیدانی چای سبز را پنج برابر افزایش می دهد.

  به گزارش واحد مرکزی خبر، افزودن آب لیمو ترش به چای سبز خاصیت آنتی اکسیدانی این نوع چای را 500 درصد افزایش می دهد.

   

  چای سبز مزایای زیادی برای سلامتی انسان دارد، اما وقتی این نوع چای به هنگام داغ بودن مصرف شود، بخش زیادی از آنتی اکسیدان های آن پیش از آن که بتواند به خون انسان وارد شوند، از بین می روند.

   

  نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد با افزودن مقادیری آب لیمو ترش به چای سبز میزان حفظ آنتی اکسیدان های این نوع چای در مقایسه با موقعی که آب لیمو ترش به آن افزوده نمی شود، پنج برابر می گردد.

  لیمو ترش خاصیت آنتی اکسیدانی چای سبز را پنج برابر افزایش می دهد.

  ویتامین C موجود در لیمو ترش سبب محافظت از آنتی اکسیدان های چای سبز در هنگام هضم آنها می شود. در واقع، افزودن لیمو ترش به چای سبز خاصیت آنتی اکسیدانی آن را افزایش می دهد.

   

  *مطالب مرتبط:

  مصرف لیموترش به همراه چای مفید است

  لیمو بخورید به صد دلیل!

  چای سبز فواید زیادی دارد

  پیشگیری از سرطان با چای سبز

  با نوشیدن چای سبز از پوست خود محافظت کنید 

  انواع چای و خواص آن‌ها 

  درمان اسهال با چای

  چای خطر سرطان و بیماری قلبی را كاهش می دهد

  چای پرطرفدارترین نوشیدنی درجهان

  فواید چای

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط یگانه  | 

  ليمو شيرين

  ليمو شيرين و معده 

  مصرف ليمو شيرين براي مبتلايان به درد معده و ورم معده بر خلاف تصور عموم، مفيد است و مصرف روزانه يک عدد آن در اين افراد ضروري است.

  دکتر مسعود کيمياگر متخصص تغذيه مي گويد: ليموشيرين اگر برش بخورد و در معرض هوا قرار گيرد، طعم آن تلخ مي‌ شود که علت اصلي آن ليمونين و نارنجين موجود در اين ميوه هستند که با اکسيژن هوا ترکيب شده و باعث تلخي آن مي ‌شوند.

  در طب سنتي از ليمو شيرين به عنوان ميوه ‌اي خنک و مفيد در رفع التهاب و تشنگي نام برده مي شود.

  مزيت ليمو شيرين در مقايسه با پرتقال در اين است که با کالري کمتري نسبت به پرتقال، همان مقدار ويتامين را به بدن مي ‌رساند.

  ويتامين موجود در ليمو شيرين ماده اي پيشگيري کننده در سرطان است و براي مبتلايان به ناراحتي معده مفيد است؛ معمولا توصيه پزشکان به افراد مبتلا به زخم و ورم معده و يا ساير بيماري ‌هاي گوارشي، قطع مصرف هر گونه ميوه و سبزيجات خام است. زيرا به علت افت کارايي معده، اين افراد توانايي هضم فيبر موجود در اين مواد را ندارند و متعاقب مصرف ميوه و سبزي خام، دچار درد معده ي شديد مي ‌شوند. اما بررسي ‌هاي مکرر نشان مي دهد مصرف ليمو شيرين نه تنها براي افراد مبتلا به معده درد مُضر نيست بلکه به ترميم هر چه سريع‌ تر معده نيز کمک مي‌ کند و مصرف روزانه يک عدد ليمو شيرين در مبتلايان به ناراحتي معده ضروري است.

  ليمو ترش

  ليموترش و سرگيجه

  ليمو ترش سرگيجه را رفع مي ‌کند و اگر با کمي عسل مصرف شود، موجب آرامش مي‌ شود و دلشوره را بر طرف مي ‌کند.

  مرتضي صفوي متخصص تغذيه مي گويد: ليموترش سرشار از ويتامين C و پتاسيم است و از بيماري اسکوربوت جلوگيري مي ‌کند.

  قندها، پلي ساکاريد، اسيد‌هاي عالي، چربي، کاراتنوئيد‌ها، ويتامين ‌هاي A، B1، B2، B3، مواد معدني، فلاونوئيد‌ها، ليمونوئيد‌ها و اسانس از ترکيبات موجود در آب ليمو است.

  مهم ‌ترين اسيد‌هاي عالي ليمو ترش اسيد‌سيتريک است که 10 درصد آب ليمو را تشکيل مي ‌دهد و همچنين 2 درصد سيترات کلسيم و پتاسيم در آب ليمو وجود دارد.

  ليمو ترش:

  * از خون ريزي جلوگيري مي ‌کند،

  * موجب افزايش مقاومت بدن مي ‌شود،

  * از عفونت‌ ها جلوگيري مي ‌کند،

  * براي قرقره کردن گلو مناسب است،

  * آنتي ‌اکسيداني قوي دارد.

  نقش ويتامين C در بدن خنثي کردن نيتروزامين ‌ها است و پکتين موجود در ليمو ترش موجب کاهش کلسترول بد خون مي ‌شود که براي بيماران قلبي و عروقي و کم کردن عوارض بيماري بسيار مفيد است.

  منابع:

  ايسنا

  فارس

   

  اگر مي خواهيد با کارشناسان تغذيه ي سايت درباره رژيم هاي غذايي مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  براي شرکت در بحث هاي انجمن سايت مرتبط با بهداشت و سلامت، اينجا را کليک کنيد. 

   

  *مطالب مرتبط:

  اعضاي اين خانواده را بخوريد!

  ليمو بخوريد به صد دليل!

  مصرف ليموترش به همراه چاي مفيد است

  ليمو ترش

  تاثير ليمو ترش بر ريزش مو

  بهترين ميوه براي درمان چاقي

  پرتقال و حفظ سلامتي ما

  تاثير مركبات در پيشگيري و درمان بيماري‌ها

  مرکبات؛ با ارزش براي تغذيه انسان

  بخش تغذيه و سلامت تبيان

  + نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:42  توسط یگانه  | 

 • وقتی اسم بالش می ‌آید خیلی ‌ها به یاد خوابیدن و بالش زیر سرشان می ‌افتند؛ در صورتی که بالش فقط آن چیزی نیست که زیر سرمان...
  • چرا قوز می‌ کنیم؟
  • زمانی خمیده شدن پشت آدم‌ ها نماد سالمندی بود اما این روزها سبک زندگی ما و مشکلات زندگی باعث شده...
  • اصلاح صافی کف پا
  • یک کارشناس فیزیوتراپی گفت: راه رفتن روی لبه ی خارجی پا و پاشنه ی پا سبب تقویت عضلات ضعیف و اصلاح ناهنجاری...
  • گودی بیش از حد کمر
  • یکی از شایع ترین اختلالات در انحناهای ستون فقرات، گودی بیش از حد کمر است. بسیاری از ما علت کمردردهای خود را گودی بیش از...
  • دیسک های معیوب!
  • آخ دیسک کمر گرفتم! این جمله ی بسیار شایعی است که بیماران مبتلا به کمر‌درد، فراوان آن را استفاده می ‌کنند. هر انسان معمولا 26 مهره...
  • آرتروز؛ هر روز بيشتر از ديروز
  • بيش از 50 سال از آن کار مي ‌کشيد اما ذره‌اي به آن توجه نمي ‌کنيد؛ مانند ستوني شما را نگه مي ‌دارد اما هرگز آن را تقويت نمي ‌کنيد...
  • ساختمان زانو
  • مفصل زانو، مفصلی است که به وسیله یک کپسول متشکل از رباط ‌ها احاطه می‌ شود و حاوی...
  • با کمردرد چه بايد کرد؟
  • اسپاسم يا گرفتگي عضلات کمر يکي از شايع‌ترين شکاياتي است که افراد را به مطب پزشکان مي کشاند...
  • قولنج تان را نشکنید
  • آنچه امروز به‌ عنوان قولنج مي ‌شناسيم، بيشتر از آن که نام بيماري خاصي باشد، يک شکايت مبهم است...
  • نرمی کشکک زانو
  • بيماري نرمي غضروف استخوان کشکک زانو، اغلب در نوجوانان و جوانان 10 تا 25 ساله شايع است...
  • اصلاح روش‌هاي غلط نشستن
  • ‌يكي از ره آوردهاي دنياي صنعتي امروز كه به نوعي تمام افراد جامعه را با خود درگير كرده، كم‌تحركي و پشت ميزنشينی...
  • صافی ‌‌كف ‌‌پا
  • يكي از شايع ‌ترين مشكلات مربوط به پا كه اكثر افراد با آن دست به گريبان هستند و گاهی بدون...
  • توصيه‌هاي پزشکی به رانندگان
  • رانندگي از آن شغل‌هاي پراسترسي است که کلي عوارض جسمي و رواني در پی دارد، ولي با داشتن آگاهي‌هاي لازم مي‌توان امکان بروز...
  • كمردرد، بيماري نيست!
  • درد پشت شايع‌ترين علت ناتواني در افراد زير 45 سال و دومين علت مراجعه به پزشك است. حدود 80 درصد مردم در طول زندگی...
  • كاهش سن آرتروز و درد زانو
  • متخصصان معتقدند سن شروع بيماري‌هاي مفصلي كاهش يافته است، ‌طوري‌كه تا حدود 20 سال قبل، اكثر افرادي كه برای درمان‌ دردهاي مفصلی به...
  • ورزش هایی براي رفع درد گردن
  • گردن‌درد، مشکل نسبتا شايعي است که براي بعضي‌ها همه ‌روزه اتفاق مي‌افتد. اما خوشبختانه بسياري از علايم درد گردن را مي‌توان با حرکات کششي...
  • استفاده از کفی‌های طبی کفش
  • آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که بنا به شغلی که دارید مجبورید در روز 12 تا 16 ساعت روی پای خود بایستید؟...
  • نقش پا در سلامت بدن
  • پا يکي از ارگان‌هاي بدن است که نقش اساسي در سلامت کل بدن دارد و در طول روز فشارها و نيروهاي زيادي از طريق پاها به مفاصل زانو و لگن و ستون فقرات...
  • از بروز گردن درد پیشگیری کنید
  • بهتر است گردن‌ تان را، چه در وضعيت نشسته و چه در حالت ايستاده (موقع راه رفتن)، صاف و عمود بر بدن نگه داريد، طوري که زاويه ‌اي را با بدن تان...
  • گردن ‌درد؛ علل و راه‌ حل
  • مهره‌هاي گردن بعد از مهره‌هاي کمر به بيشترين اختلالات استخواني و عضلاني دچار مي‌شوند. آرتروز، ساييدگي، کاهش فاصله بين مهره‌ها و فتق ديسک...
  • التهاب مفاصل در سالمندان
  • يکي از مشکلاتي که اغلب سالمندان از آن رنج مي‌برند، درد مفاصل است. شايع‌ترين نوع اين ناراحتي‌ها، از فرسایش و تحلیل مفاصل می باشد كه...
  • پارگی دیسک کمر
  • بیرون‌زدگی یا پارگی دیسک بین مهره‌های ستون فقرات مثل مهره های کمر، می‌تواند باعث درد و بی حسی شدید شود...
  • پيچ‌خوردگي پا
  • شايد شما هم واژه پيچ‌خوردگي را شنيده باشيد. پيچ‌خوردگي زماني رخ مي‌دهد که ضربه‌اي مانند سقوط، لغزيدن يا تصادف روي دهد. در اين حالت...
  • خشكي صبحگاهي زانوها
  • اگر قرار باشد يك بيماري استخواني، درد مشترك جامعه ما لقب بگيرد آن بيماري مي‌تواند آرتروز مفاصل باشد...
  • ورزش هایی برای كمردرد
  • اين روزها كمتر كسي را مي‌توان پيدا كرد كه از كمردردهاي مزمن رنج نبرد و به دنبال راهي براي رهايي از اين دردها نباشد...
  • ورزش های پشت میز كامپيوتر
  • دنياي ماشيني امروز فرصت‌ها را از افراد گرفته، اما اين بدان معني نيست كه چون وقت نداريم، ورزش نكنيم. پشت ميزنشيني و مخصوصا كار طولاني با رايانه...
  • سوزش پاها
  • درد و سوزش پاها مشکلی شایع در بین مردم است، ولی در افراد بالاي 65 سال در مقايسه با ديگران بيشتر مشاهده مي‌شود...
  • راست قامت بمانید
  • امروز20 اکتبر(29 مهرماه) "روز جهانی پوکی استخوان" است و این بهانه ای شد تا به سراغ خانم دکتر زهره حمیدی، سرپرست بخش پوکی استخوان مرکز پزشکی خاص و محقق مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران...
  • ورزش‌هايی براي درد زانو
  • دکتر مهرشاد پورسعيد اصفهاني طی مصاحبه ای، به مبتلايان آرتروز زانو توصیه هایی نموده اند که در متن زیر می خوانیم. آقاي دکتر، اگر بيماران مبتلا به آرتروز زانو بخواهند ورزش کنند يا...
  • زانودرد امانتان را بريده؟
  • آقاي دکتر، موافق‌ايد از تعريف آرتروز شروع کنيم؟ آرتروز يا همان استئوآرتريت که شايد آن را با نام "دي ‌جي ‌دي" هم بشناسيد، در واقع ضايعات تخريبي و تحليلي غضروف مفصل هستند...
  + نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:17  توسط یگانه  | 

  دکتر فرشچی

  اهمیت و شیوع چاقی:

  یکی از مسائلی که این روزها ذهن خیلی از افراد جامعه را به ویژه با توسعه زندگی ماشینی و شهرنشینی به خود جلب نموده است، این است که خیلی از ما در برابر آینه از خود می پرسیم که آیا چاق هستیم؟ آیا جدیدا وزنم افزایش یافته است یا خیر؟ چه بسا خیلی از ما به دلیل آنکه از رودرو شدن با واقعیت هراس داریم، از رفتن بر روی وزنه خودداری کنیم. آنچه مسلم است نگاه عمومی خانواده، دوستان و آشنایان، تغییرات واضح وزنی را به ویژه در کوتاه مدت به ما یادآوری می کند.

  با شنیدن این جمله از دیگران که "جدیدا وزنت خیلی بالا رفته ، فکری برای خود بکن!" استرس کنترل وزن در ما شروع می شود. این جملات، جملاتی است که خیلی از افراد با افزایش وزن از شنیدن آن متنفرند، ولی کما بیش با واقعیت سازگار است.

  بر اساس مطالعات متعدد در کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا بیش از 2/3 بالغین از افزایش وزن رنج می برند و بیش از 1/3 از آنان به مرحله چاقی رسیده اند. در کشورهایی مانند ایران افراد دچار افزایش وزن حدود 50 در صد از بالغین را تشکیل می دهد و حدود 20 تا 25  درصد از آنان نیز چاقی را تجربه می نمایند. با توجه به این آمار شگفت آور بهتر است بدون پاک کردن صورت مساله، مشکل افزایش وزن مان را زودتر از دیگران تشخیص داده و برای آن چاره اندیشی کنیم.

  همانطور که خیلی از ما نیز شاید بدانیم، چاقی دیگر فقط از نظر زیبایی مهم نمی باشد و مشکلات و عوارضی که پیرو آن از قبیل بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشار خون و بیماری های متعدد مزمن دیگر می آید بر اهمیت کنترل آن می افزاید. ولی باید اقرار نمود که هنوز هم افراد زیادی فقط از جنبه زیبایی به ویژه به صورت زودگذر، به آن توجه می نمایند.

  تعریف چاقی:

  تعاریف متعددی برای چاقی و افزایش وزن مطرح است ، ولی تعریفی که در مقیاس جهانی مقبولیت بیشتری یافته است، از درجه بندی بر اساس نسبت قد و وزن به دست آمده است.

  در این تعریف از شاخصی به نام "شاخص توده بدنی" یا Body Mass Index استفاده شده است. این شاخص از تقسیم وزن بر اساس "کیلوگرم" بر مجذور قد بر اساس" متر" به دست می آید. به عنوان مثال در یک فرد با وزن 70 کیلوگرم و قد 1/7 متر ، BMI=70/1.7*1.7 یعنی BMI=24/2.

   این شاخص بایستی بین 18/5 تا 24/9 باشد تا بگوییم وزن فرد طبیعی است. کمتر از 18/5 را لاغری گوییم.

  بین 25 تا 29/9 را افزایش وزن و از 30 به بالا را چاق می نامیم. اگر این شاخص در فردی بیش از 40 باشد، او مبتلا به چاقی مفرط می باشد.

  آیا این تعریف برای تمامی سنین اعم از زن و مرد درست می باشد؟

  در جواب باید گفت که چاقی و افزایش وزن خانم ها و آقایان پس از 18 سالگی با این تعریف  قابل تشخیص است. در رابطه با کودکان تعریف متفاوتی بیان شده است که درآینده وقتی که در رابطه با چاقی کودکان برای شما توضیح می دهیم آن را تعریف خواهیم نمود. ولی آنچه که در کودکان نسبت به بزرگسالان متفاوت است، اینکه در کودکان سیر زمانی افزایش وزن دارای اهمیت بیشتری نسبت به یک بار اندازه گیری این شاخص دارد.

  چاقی سیبی شکل و گلابی شکل

  شاید شما اصطلاحی به نام چاقی سیبی شکل یا گلابی شکل را شنیده باشید. مسئله ای که علاوه بر تعریف متداول چاقی به ویژه از نظر تاثیر بر سلامتی فرد مهم می باشد، نحوه تجمع چربی اضافی در بدن می باشد. شاید شما از افزایش چربی در بازوها، سینه، شکم و یا در ناحیه ران خود شاکی باشید، ولی آنچه که در انواع مختلف تجمع چربی دارای اهمیت بیشتر می باشد، افزایش چربی به ویژه در ناحیه شکم و پهلوها است که رابطه مستقیم با میزان خطر ابتلای به بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی عروقی ، دیابت و افزایش چربی های خون خواهد داشت. لذا اندازه گیری میزان چربی در این ناحیه دارای اهمیت خواهد بود.

  وسایل اندازگیری و شاخص های مختلفی در این زمینه وجود دارد، ولی ساده ترین و کاربردی ترین آن اندازه گیری دور کمر با یک متر ساده می باشد. اگر شما به افزایش وزن خود توجه داشته باشید، شاید در مرحله اولیه این مساله را با تنگ شدن شلوار خود حس کرده باشید! اتفاقا افراد بسیاری هستند که با تنگ شدن دامن و یا شلوار خود به فکر کاهش وزن می افتند.

  تجمع بافت چربی در ناحیه مرکزی یا شکم و پهلو همان چیزی است که اصطلاحا به چاقی سیبی شکل یاد می شود که دارای اهمت بیشتری نسبت به چاقی گلابی شکل می باشد.

  میزان چربی طبیعی در بدن آقایان و خانم ها متفاوت است. به طور طبیعی 15 تا 20 درصد وزن آقایان چربی می باشد، در حالی که در خانم ها این میزان 25 تا 27 درصد می باشد. این ارقام در آقایان چاق بیش از 30 و در خانم های چاق بیش از 35 درصد می باشد.

  خانمها با آقایان در اندازه طبیعی تجمع چربی در ناحیه شکم متفاوتند! مطالعات بر روی افراد دچار چاقی شکمی نشان داده است که دور کمر بیش از 94 سانتیمتر در آقایان و بیش از 80 سانتیمتر در خانم ها شروع نقطه خطر بوده و نیاز به کنترل را می طلبد، در حالی که دور کمر بیش از 102 سانتیمتردر آقایان و بیش از 88 سانتیمتر در خانم ها نشان دهنده افزایش قطعی خطر بیماری های قلبی عروقی و دیابت خواهد بود که لزوم مداخله جدی تر را می طلبد.

  شاخص توده بدنی در ورزشکاران

  شاید شما از آن دسته افرادی باشید که بگویید ما به طور ارثی استخوان بندی درشتی داریم و این افزایش وزن ما به عبارتی ناشی از بافت عضلانی یا استخوانی است. این مسئله در ورزشکاران به ویژه آنان که در ورزش های کششی مانند کشتی و وزنه برداری فعالیت می کنند، نیز دیده می شود. در این افراد BMI  تا حدود 27 می تواند قابل قبول باشد، ولی تجمع بافت چربی در ناحیه شکم و بالا بودن اندازه ی دور کمر قابل توجیه نبوده و حتما باعث افزایش خطر بیماری های مزمن خواهد شد.

  نکته اساسی در رابطه با ورزشکاران به ویژه ورزش های فوق الذکر، این است که ترک این نوع ورزش ها با توجه به مشغله های زندگی باعث افزایش سریع تجمع بافت چربی در شکم خواهد شد، لذا باید به داوطلبین این نوع ورزش ها تاکید نمود که در صورت علاقه به این ورزش ها بایستی در برنامه طولانی مدت زندگی خود حتما زمانی برای ادامه این نوع ورزش بگذارید تا از این عارضه جلوگیری نمایید. اگرچه اکثر ورزشکاران بقیه رشته های ورزشی هم پس از ترک ورزش حرفه ای دچار این نوع چاقی مرضی خواهند شد. یکی از علل آن را ادامه اشتهای زیاد این ورزشکاران با توجه به کم شدن حجم فعالیت بدنی ذکر می نمایند.

  شاخص توده بدنی طبیعی و چاقی شکمی

  آیا می شود من از نظر BMI طبیعی باشم و یا اینکه وزن طبیعی داشته باشم، ولی از چاقی شکمی رنج ببرم؟ در جواب باید گفت متاسفانه این یکی از مشکلات امروزی جامعه ما است، زیرا افراد زیادی با توجه به اهمیتی که به زیبایی و تناسب اندام خود می دهند، سعی می نمایند با انواع رژیم های لاغری و کم خوری متناوب ازافزایش وزن و چاقی جلوگیری نمایند، ولی به چاقی شکمی مبتلا هستند! رژیم های لاغری مقطعی و شدید زودگدر و قطع متناوب آن و نیز استفاده مکرر از غذاهای فست فود در ایجاد این نوع از چاقی اهمیت ویژه ای دارد. از طرف دیگر رژیم های لاغری بدون فعالیت بدنی و ورزش نیز در ایجاد چاقی شکمی موثر می باشد. تحقیقات نشان می دهد این افراد با این که وزن طبیعی دارند، خطر بیماریهای قلبی و عروقی و نیز سایر بیماری های متابولیک سریعا در آنها افزایش می یابد. لذا توصیه اکید به انتخاب رژیم های لاغری منطقی و سالم همراه با فعالیت بدنی و ورزش روزمره در کنترل وزن و تناسب اندام ضروری می باشد.

  چند وقت یک بار خود را وزن کنیم؟

  آیا باید هر روز خود را وزن نماییم؟ خیلی از افراد چاقی که تصمیم به رژیم لاغری می گیرند، نگاه وسواس گونه ای به وزن دارند و چه بسا روزی چند بار خود را وزن کنند. واقعیت این است که رژیم های لاغری، تغییرات محسوس ساعتی و روزانه در وزن ایجاد نمی کنند.

  تغییرات متناوب وزن در طی روز می تواند به علت تغییر در آب میان بافتی و تغییرات فیزیولوژیک در ساعات مختلف روز باشد و شما با این تغییرات دچار شادی و اندوه کاذب خواهید شد.

  لذا توصیه می کنیم حتی در زمان اجرای رژیم لاغری، به طور هفتگی خود را وزن کنید واز توزین وسواس گونه پرهیز نمایید.

   

  برای مشاهده ی وب سایت دکتر حمیدرضا فرشچی می توانید به آدرس اینترنتی www.novindiet.com مراجعه کنید.

  دکتر حمیدرضا فرشچی

  + نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:7  توسط یگانه  | 

 • تعداد بازديد :
 • 7192
 • چهارشنبه 15/2/1389
 • تاريخ :
 •  سوالات شایع درباره ی چاقی (مصاحبه با دکتر فرشچی) 
   به چه کسی چاق می گوییم؟ 
   چه موقع باید جلوی چاقی را گرفت؟ 
   اشتباهات مهم در رژیم لاغری 
   این کارها را نکنید تا لاغر شوید 
   چهار اصل مهم در رژیم درمانی چاقی 
   رژیم های چند روزه را فراموش کنید 
   لاغری با رژیم پرکربوهیدرات و فیبر 
   مقاومت بدن در برابر رژیم لاغری 
   بازسازی انگیزه در رژیم لاغری 
   چه بخوریم تا لاغر شویم؟ 
   وزن ایده آل یا وزن دلخواه؟ 
   رهایی از چاقی طولانی مدت 
   چگونه بدون رژیم، لاغر شویم؟ 
   غلبه بر مشکل افزایش وزن 
   چربی چاق کننده است یا میزان کالری؟ 
   چاقی یک قسمت از بدن (موضعی) 
   رژیم غذایی برای چاقی شکمی 
   چگونه رژیم خود را در سفر نشکنیم؟ 
   سوخت چربی‌ها با لبنیات 
   قندهای رژیمی باعث لاغری می شوند؟ 
   7 غذای چاق کننده در تابستان 
   چاق ها، بیشتر میگرن دارند 
   رژیم های مکرر و عدم کاهش وزن! 
   چگونه در میانسالی وزن خود را کنترل کنیم؟ 
   چرا مردم در میانسالی وزن اضافه می کنند؟ 
   رژیم لاغری در دوران شیردهی 
  + نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:3  توسط یگانه  | 

  املت ایتالیایی

  این بار املت را به روش ایتالیایی تهیه نموده و آن را تجربه کنید.

   

  مواد لازم:

  قارچ خرد شده   یک پیمانه

  کدو خرد شده    یک پیمانه

  کره یا مارگارین   3 قاشق غذاخوری

  آب                    3 قاشق غذاخوری

  تخم‌ مرغ           4 عدد

  نمک                                  یک چهارم قاشق چای ‌خوری

  فلفل                                 یک چهارم قاشق چای ‌خوری

  پنیر رنده شده موزارلا         نصف پیمانه

   

  مواد لازم برای سُس:

  مارگارین یا کره                 یک قاشق غذاخوری

  گوجه فرنگی خرد شده  ‌  یک عدد

  جعفری تازه و خرد شده   2 قاشق غذاخوری

  پودر ریحان                       نصف قاشق چای‌ خوری

  نمک                               یک هشتم قاشق چای‌ خوری

   

  طرز تهیه:

  * 2 قاشق غذاخوری کره را در تابه ‌ای ذوب کرده و قارچ‌ و کدو‌ها را درون آن تفت دهید تا نرم شوند.

  * قارچ و کدوها را از تابه خارج کرده و درون تابه مابقی کره را بریزید.

  * تخم‌ مرغ، آب، نمک و فلفل را با هم مخلوط کرده و درون کره ذوب شده بریزید.

  * هم زمان با پخته شدن تخم‌ مرغ ‌ها ، لبه آن ‌ها را بلند کرده و تابه را کمی شیب دهید تا تخم‌ مرغ‌ های پخته نشده در زیر، به سمت مرکز تابه روان شوند و به صورت یک دست بپزنند.

  * وقتی تخم ‌مرغ‌ ها تقریبا پخته شدند، با قاشق از سبزی‌ جات، روی نیمی از املت بریزید و روی آن ‌ها را مملو از پنیر کنید.

  * سپس لبه دیگر را روی آن ‌ها تا کنید و به مدت یک تا دو دقیقه، درب تابه را بگذارید.

  * هم زمان با درست شدن املت، کره را درون قابلمه ‌ای ذوب کرده و مابقی مواد سُس را درون آن به مدت 5 دقیقه بپزید و مرتب آن را هم بزنید.

  * سُس آماده شده را روی املت بریزید و آن را میل کنید.

  شهره فرجی - همشهری

  برای شرکت در بحث های انجمن سایت مرتبط با بهداشت و سلامت، اینجا را کلیک کنید. 

  اگر می خواهید با فوت و فن آشپزی آشنا شوید، اینجا را کلیک کنید.

   

  *مطالب مرتبط:

  خوراک لوبیای ایتالیایی

  طرز تهیه ی چند نوع غذای ملل دیگر

  بخش تغذیه و سلامت تبیان

  + نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط یگانه  | 

  يائسگي

  از آن جا که تحولات يائسگي در طي ماه ها و سال ها حادث مي شود، يائسگي را مي توان به طور کلي به مراحل زير تقسيم نمود:

  * قبل از يائسگي:

  اين مرحله زماني است که شما علايم و نشانه هاي يائسگي را تجربه مي نماييد حتي اگر هنوز قاعدگي ها را داشته باشيد. افزايش و کاهش سطوح هورمون هاي بدن تان غير يکنواخت و نامنظم است و لذا ممکن است گر گرفتگي و ديگر علايم را داشته باشيد.

  مرحله قبل از يائسگي ممکن است براي 4 تا 5 سال و يا بيشتر به طول انجامد. بايد توجه داشته باشيد که در طي اين دوره نيز ممکن است بتوانيد باردار شويد؛ اگر چه بعيد است.

  اهميت مرحله قبل از يائسگي آن است که خيلي از اختلالات پس از يائسگي از آن زمان شروع مي گردند و شما مي توانيد از بروز آن پيشگيري نماييد.

  * پس از يائسگي:

  وقتي که 12 ماه از آخرين قاعدگي شما گذشت يائسه محسوب مي گرديد. تخمدان هاي شما استروژن بسيار کمتري توليد مي کند و ديگر پروژسترون توليد نمي کنند و تخمک نيز، آزاد نمي نمايد. سال هاي پس از وقوع يائسگي را مرحله پس از يائسگي مي نامند.

  عوارض يائسگي:

  بسياري از عوارض باليني مي توانند پس از يائسگي توسعه يابند از جمله:

  زنان و بيماري قلبي

  * بيماري قلبي عروقي:

  وقتي سطوح استروژن بدن تان کاهش مي يابد خطر بيماري قلبي عروقي در شما افزايش مي يابد. به طوري که به تدريج شيوع بيماري قلبي منجر به مرگ زنان، همانند مردان مي گردد.

   

  مي توانيد از اقدامات بسياري براي کاهش خطر بيماري قلبي کمک بگيريد از جمله اقدامات کاهش دهنده ي ابتلا به بيماري قلبي عبارت هستند از: ترک سيگار در صورت مصرف آن، کاهش و کنترل فشار خون بالا، اجراي منظم تمرينات بدني و فعاليت هاي بدني هوازي و يا پيروي از يک رژيم غذايي سالم حاوي چربي اشباع کم و مقادير فراوان از غلات کامل و سبزي ها و ميوه ها.

  * استئو پروز (پوکي استخوان):

  در طي چند سال اول پس از يائسگي ممکن است با يک نسبت سريعي تراکم توده استخواني شما کاهش يابد که اين امر شما را در خطر ابتلاء به پوکي استخوان قرار مي دهد. پوکي استخوان موجب ضعيف و نازک شدن استخوان ها مي گردد و منجر به افزايش خطر شکستگي استخوان مي گردد.

  زنان بالغ در دوران پس از يائسگي به ويژه مستعد شکستگي استخوان هاي: لگن، مچ و ستون فقرات هستند. به همين علت دريافت مقادير کافي کلسيم و ويتامين D در اين دوران اهميت بسياري دارد( در حدود 1200 تا 1500 ميلي گرم کلسيم در روز و  800 واحد بين المللي ويتامين D در روز).

  انجام فعاليت بدني منظم نيز در عدم پيشرفت پوکي استخوان اهميت دارد. تمرينات بدني قدرتي و تقويت کننده مانند پياده روي و دويدن آهسته به ويژه براي تقويت استخوان هاي شما مفيد هستند. البته لازم به ذکر است که تقويت ذخيره استخواني از سنين نوجواني و جواني ضروري مي باشد و در اين سنين شما تنها از عدم پيشرفت پوکي استخوان مي توانيد پيشگيري نماييد.

  * بي اختياري يا عدم کنترل ادرار:

  به موازات اين که بافت هاي واژن و رحم شما خاصيت ارتجاعي خود را از دست دهند ممکن است که در خود يک سري مشکلات ادراري به صورت سوزش ادرار و نيز تکرر ادرار را تجربه نماييد. اغلب پس از اين مراحل يک دفع ادرار نا خواسته رخ مي دهد اين حالت، بي ‌اختياري ادراري همراه با فوريت (Urge) ناميده مي شود که بيمار به محض احساس ادرار دچار ريزش ادرار مي‌ شود و قادر به کنترل ادرار تا رسيدن به دستشويي نيست و يا ممکن است دچار دفع بي اختيار ادرار به هنگام سرفه کردن، خنديدن و يا بالا رفتن از جايي(بي اختياري ادراري استرسي) گردد.

  وزنه

  * افزايش وزن:

  بسياري از زنان در طي انتقال به دوران يائسگي دچار افزايش وزن مي گردند. کم نيستند خانم هايي که مي گويند مانند هميشه غذا مي خورند ولي وزن شان روز به روز افزايش مي يابد. اولين نکته آن است که بايد در اين دوران کمتر غذا بخوريد( شايد نياز باشد روزانه به ميزان 200 تا 400 کيلوکالري کمتر غذا بخوريد) و فعاليت بدني بيشتري داشته باشيد تا بتوانيد وزن فعلي خود را حفظ نماييد.

  لازم به ذکر است که تغييرات هورموني در اين دوران مي تواند 3 تا 4 کيلو افزايش وزن را براي شما توجيه نمايد ولي بيشتر افزايش وزن در اين دوران، مربوط به عدم تحرک و تغيير شيوه هاي زندگي متناسب با اين سنين مي باشد.

   

   

  براي مشاهده ي وب سايت دکتر فرشچي مي توانيد به آدرس اينترنتي www.novindiet.com مراجعه نماييد.

  دکتر حميدرضا فرشچي - همکار تبيان

  متخصص تغذيه - فوق تخصص ديابت و چاقي

   

  اگر مي خواهيد با کارشناسان تغذيه ي سايت درباره رژيم هاي غذايي مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  اگر مي خواهيد با پزشکان سايت مشورت کنيد، اينجا را کليک کنيد.

  براي شرکت در بحث هاي انجمن سايت مرتبط با بهداشت و سلامت، اينجا را کليک کنيد. 

   

  *مطالب مرتبط:

  يائسگي؛ تعريف، علائم و علل

  آشنايي با دوران يائسگي يا منوپوز

  برنامه غذايي دوران يائسگي

  گياه پنج انگشت جهت‌ رفع ‌اختلالات‌ قاعدگي‌ و يائسگي

  تغذيه لازم براي گر گرفتگي خانم ها

  تاثير ويتامين E در کاهش دردهاي قاعدگي‌

  نقش سويا در كاهش عوارض دوران يائسگي

  سويا از تعريق شبانه در خانم ها جلوگيري مي‌کند

  يائسگي در مردان و زنان

  يائسگي

  تغييرات پوست در يائسگى

  قطع قاعدگي به هزار و يک علت

  + نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:52  توسط یگانه  |